Címerhatározó/Aragónia címere

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként Aragónia címerével foglalkozik.


Ch→


Magyarország címerében előfordul a Habsburg birodalom címerének részeként, valamint Aragóniai Beatrix királyné családi (és állami) címereként.

  • Irodalom:
  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs