Szerkesztő:KeFe/Tesztlapok/Teszt-10

KeFe


2. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez * FOKOZOTTAN VÉDETT ÉS VÉDETT ÁLLATOK

Rendszertani kategória Fokozottan védett faj tudományos neve Magyar elnevezés Védett faj tudományos neve Természetvédelmi érték(Ft)

 1. PUHATESTŰEK MOLLUSCA
 2. KAGYLÓK BIVALVIA
 3. lapos tavikagyló Pseudanodonta complanata 5 000
 4. tompa folyamkagyló Unio crassus 10 000
 5. CSIGÁK GASTROPODA
 6. szávai vízicsiga Amphimelania holandri 10 000
 7. apró fillércsiga (kis lemezcsiga) Anisus vorticulus 5 000
 8. kék meztelencsiga Bielzia coerulans 5 000
 9. kúpos kerekszájúcsiga Borysthenia naticina (Valvata naticina) 5 000
 10. magyar vakcsiga Bythiospeum hungaricum (Paladilhia hungarica) 10 000
 11. keleti kristálycsiga Cellariopsis deubeli (Oxychilus orientalis) 5 000
 12. kerti csiga Cepaea hortensis 5 000
 13. ligeti csiga Cepaea nemoralis 5 000
 14. bánáti csiga Chilostoma banaticum (Drobacia banatica) 50 000
 15. sima orsócsiga Cochlodina cerata 10 000
 16. kis orsócsiga Cochlodina orthostoma 10 000
 17. barna korongcsiga Discus ruderatus 5 000
 18. hegyi csavarcsiga Ena montana 5 000
 19. folyamcsiga Fagotia daudebartii (Fagotia acicularis) 5 000
 20. pettyes csiga Fagotia esperi 5 000
 21. ugarcsiga Helix lutescens 5 000
 22. éti csiga Helix pomatia * 2 000
 23. háromfogú csiga Isognomostoma isognomostoma 10 000
 24. dobozi pikkelyescsiga Kovacsia kovacsi (Hygromia kovacsi) 100 000
 25. erdélyi pikkelyescsiga Lozekia transsylvanica (Hygromia transsylvanica) 10 000
 26. lapos kristálycsiga Mediterranea depressa (Oxychilus depressus) 5 000
 27. pikkelyes csiga Monachoides vicinus (Perforatella vicinus) 5 000
 28. gyűrűs üvegcsiga Oligolimax annularis (Phenacolimax annularis) 10 000
 29. hordócsiga Orcula dolium 5 000
 30. pagodacsiga Pagodulina pagodula 5 000
 31. nagyfogú csiga Perforatella bidentata 5 000
 32. dibothrioncsiga Perforatella dibothrion 5 000
 33. egyfogú szőrőscsiga Petasina unidentata (Trichia unidentata) 10 000
 34. nyugati ajtóscsiga Pomatias elegans 10 000
 35. keleti ajtóscsiga Pomatias rivulare 50 000
 36. karcsú orsócsiga Ruthenica filograna 5 000
 37. tornai patakcsiga Sadleriana pannonica 10 000
 38. észak-kárpáti csiga Spelaeodiscus triarius 5 000
 39. rajzos bödöncsiga Theodoxus danubialis 10 000
 40. fekete bödöncsiga Theodoxus prevostianus 100 000
 41. sávos bödöncsiga Theodoxus transversalis 50 000
 42. Lubomirski-csiga Trichia lubomirskii 5 000
 43. nagy szőrőscsiga Trichia striolata 5 000
 44. harántfogú törpecsiga Vertigo angustior 5 000
 45. hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana 5 000
 46. sudár orsócsiga Vestia gulo 5 000
 47. dagadt orsócsiga Vestia turgida 10 000
 48. ÍZELTLÁBÚAK ARTHROPODA
 49. RÁKOK CRUSTACEA
 50. folyami rák Astacus astacus 50 000
 51. kecskerák Astacus leptodactylus 50 000
 52. kövi rák Austropotamobius torrentium 50 000
 53. SZÁZLÁBÚAK CHILOPODA
 54. öves szkolopendra Scolopendra cingulata 10 000
 55. PÓKOK ARANEAE
 56. óriás-keresztespók Araneus grossus 5 000
 57. karéjos keresztespók Argiope lobata 5 000
 58. búvárpók Argyroneta aquatica 5 000
 59. tölgyestorzpók Atypus affinis 5 000
 60. kövi torzpók Atypus muralis 5 000
 61. szurkos torzpók Atypus piceus 5 000
 62. szegélyes vidrapók Dolomedes fimbriatus 5 000
 63. parti vidrapók Dolomedes plantarius 5 000
 64. bikapók * Eresus cinnaberinus * 5 000
 65. szongáriai cselőpók Lycosa singoriensis 5 000
 66. pokoli cselőpók Lycosa vultuosa 5 000
 67. magyar aknászpók Nemesia pannonica 10 000
 68. farkos állaspók Tetragnatha reimoseri 5 000
 69. rejtett állaspók Tetragnatha shoshone 5 000
 70. nádi állaspók Tetragnatha striata 5 000
 71. európai álkalózpók Trebacosa europaea 10 000
 72. ROVAROK INSECTA
 73. KÉRÉSZEK EPHEMEROPTERA
 74. vágotthasú kérész Ametropus fragilis 5 000
 75. rövidhátú paránykérész Brachycercus europaeus 5 000
 76. fehérfoltú kérész Ephemerella mesoleuca 5 000
 77. karéliai kérész Eurylophella karelica 100 000
 78. vastagkarmú kérész Isonychia ignota 10 000
 79. rábai kérész Neoephemera maxima 10 000
 80. Keffermüller-denevérszárnyúkérész Oligoneuriella keffermuellerae 10 000
 81. sápadt denevérszárnyú-kérész Oligoneuriella pallida 5 000
 82. rajnai denevérszárnyú-kérész Oligoneuriella rhenana 10 000
 83. tiszavirág * Palingenia longicauda * 10 000
 84. dunavirág Polymitarcis virgo 10 000
 85. ÁLKÉRÉSZEK PLECOPTERA
 86. díszes nagyálkérész Agnetina elegantula 5 000
 87. Frivaldszky-álkérész Besdolus ventralis 10 000
 88. Brauer-álkérész Brachyptera braueri 5 000
 89. füstös álkérész Isogenus nubecula 5 000
 90. homokásó álkérész Isoptena serricornis 5 000
 91. folyólakó nagyálkérész Marthamea vitripennis 5 000
 92. dombvidéki álkérész Rhabdiopteryx acuminata 5 000
 93. Mocsáry-álkérész Rhabdiopteryx hamulata 100 000
 94. Schönemund-álkérész Taeniopteryx schoenemundi 5 000
 95. SZITAKÖTŐK ODONATA
 96. zöld acsa Aeshna viridis 100 000
 97. lápi acsa Anaciaeschna isosceles 5 000
 98. kisasszony-szitakötő Calopteryx virgo 5 000
 99. lándzsás légivadász Coenagrion hastulatum 5 000
 100. holdkék légivadász Coenagrion lunulatum 5 000
 101. díszes légivadász Coenagrion ornatum 10 000
 102. ritka légivadász Coenagrion scitulum 5 000
 103. hegyiszitakötő Cordulegaster bidentata 100 000
 104. kétcsíkos hegyiszitakötő (ritka hegyiszitakötő) Cordulegaster heros 100 000
 105. kétfoltú szitakötő Epitheca bimaculata 5 000
 106. feketelábú szitakötő Gomphus vulgatissimus 5 000
 107. réti rabló Lestes dryas 5 000
 108. nagyfoltos rabló Lestes macrostigma 10 000
 109. tócsaszitakötő Leucorrhinia caudalis 100 000
 110. lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis 100 000
 111. mocsári szitakötő Libellula fulva 5 000
 112. csermelyszitakötő Onychogomphus forcipatus 5 000
 113. erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia 50 000
 114. pataki szitakötő Orthetrum brunneum 5 000
 115. sárgafoltos szitakötő Somatochlora flavomaculata 5 000
 116. sárgás szitakötő Stylurus flavipes 50 000
 117. lassú szitakötő Sympetrum depressiusculum 5 000
 118. FOGÓLÁBÚAK MANTODEA
 119. imádkozósáska Mantis religiosa 5 000
 120. EGYENESSZÁRNYÚAK ORTHOPTERA
 121. sisakos sáska Acrida ungarica 50 000
 122. hosszúlábú önbeásósáska Acrotylus longipes 5 000
 123. áttelelő sáska Aiolopus strepens 5 000
 124. szép hegyisáska Arcyptera fusca 10 000
 125. rövidszárnyú hegyisáska Arcyptera microptera 10 000
 126. barbársáska Calliptamus barbarus 5 000
 127. szerecsensáska Celes variabilis (változó sáska) 5 000
 128. pannon sáska Epacromius coerulipes 5 000
 129. tőrös szöcske Gampsocleis glabra 5 000
 130. kárpáti tarsza Isophya camptoxypha (Isophya brevipennis) 10 000
 131. magyar tarsza Isophya costata 100 000
 132. szerény tarsza Isophya modesta (pusztai tarsza) 10 000
 133. illír tarsza Isophya modestior 10 000
 134. pienini tarsza Isophya pienensis 50 000
 135. Stys-tarsza Isophya stysi 100 000
 136. erdélyi virágszöcske Leptophyes discoidalis 10 000
 137. keleti vándorsáska Locusta migratoria 10 000
 138. déli homlokjegyestücsök Modicogryllus truncatus 5 000
 139. erdei tücsök Nemobius sylvestris 5 000
 140. vöröslábú hegyisáska Odontopodisma rubripes 10 000
 141. álolaszsáska Paracaloptenus caloptenoides 100 000
 142. bujkáló avarszöcske Pholidoptera littoralis 10 000
 143. erdélyi avarszöcske Pholidoptera transsylvanica 50 000
 144. tarka hegyisáska Podisma pedestris 10 000
 145. Brunner-pókszöcske Poecilimon brunneri 100 000
 146. Fuss-pókszöcske Poecilimon fussii 10 000
 147. keleti pókszöcske Poecilimon intermedius 10 000
 148. Schmidt-pókszöcske Poecilimon schmidtii 10 000
 149. fogasfarkú szöcske Polysarcus denticauda 5 000
 150. fűrészlábú szöcske Saga pedo 50 000
 151. eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius 50 000
 152. farkos lombszöcske Tettigonia caudata 5 000
 153. HETEROPTERA POLOSKÁK
 154. nagy molnárpoloska Gerris najas 5 000
 155. sárgapajzsú hanyattúszó-poloska Notonecta lutea 5 000
 156. szőrös pajzsospoloska Odontoscelis hispidula 5 000
 157. lándzsás karimáspoloska Phyllomorpha laciniata 5 000
 158. SZÍNKABÓCÁK AUCHENORRHYNCHA
 159. mannakabóca Cicada orni 5 000
 160. óriás-énekeskabóca Tibicina haematodes 5 000
 161. NÖVÉNYTETVEK STERNORRCHYNCHA
 162. lengyel bíborpajzstetű Porphyrophora polonica 5 000
 163. CSŐRÖSROVAROK MECOPTERA
 164. kapcsoslábúcsőrösrovar-félék Bittacidae
 165. Hagen-csőrösrovar Bittacus hageni 50 000
 166. hosszúlábú csőrösrovar Bittacus italicus 10 000
 167. VÍZIRECÉSSZÁRNYÚAK MEGALOPTERA
 168. vízifátyolka-félék Sialidae
 169. fekete vízifátyolka Sialis nigripes 50 000
 170. RECÉSSZÁRNYÚAK NEUROPTERA
 171. fogólábúfátyolka-félék Mantispidae
 172. mediterrán fogólábú-fátyolka Mantispa aphavexelle 10 000
 173. füstösszárnyú fogólábú-fátyolka Mantispa perla 10 000
 174. kétszínű fogólábú-fátyolka Mantispa styriaca 50 000
 175. partifátyolka-félék Osmylidae
 176. foltosszárnyú partifátyolka Osmylus fulvicephalus 10 000
 177. zöldfátyolkafélék Chrysopidae
 178. csinos fátyolka Hypochrysa elegans 10 000
 179. hangyalesőfélék Myrmeleontidae
 180. pusztai hangyaleső Acanthaclisis occitanica 10 000
 181. pontozott hangyaleső (kunsági hangyafarkas) Myrmecaelurus punctulatus 10 000
 182. északi hangyaleső Myrmeleon bore 50 000
 183. erdei hangyaleső Myrmeleon formicarius 10 000
 184. parti hangyaleső (homoki hangyaleső) Myrmeleon inconspicuus 5 000
 185. kis hangyaleső Neuroleon nemausiensis 10 000
 186. négyfoltos hangyaleső Distoleon tetragrammicus 5 000
 187. nyúlánk hangyaleső (rozsdás hangyaleső) Creoleon plumbeus 5 000
 188. kétfoltos hangyaleső Megistopus flavicornis 5 000
 189. párducfoltos hangyaleső Dendroleon pantherinus 50 000
 190. rablópillefélék Ascalaphidae
 191. keleti rablópille Libelloides macaronius 100 000
 192. TEVENYAKÚ-FÁTYOLKÁK RAPHIDIOPTERA
 193. tevenyakúfélék Raphidiidae
 194. sziklai tevenyakú Phaeostigma setulosa 50 000
 195. kurtatevenyakú-félék Inocelliidae
 196. déli kurta-tevenyakú Inocellia braueri 5 000
 197. BOGARAK COLEOPTERA
 198. futóbogárfélék Carabidae
 199. nagy aknásfutó Acinopus ammophilus 10 000
 200. kis aknásfutó Acinopus picipes 10 000
 201. kétfoltos pöfögőfutó Brachinus bipustulatus 10 000
 202. sziki homokfutrinka Calomera littoralis 10 000
 203. aranypettyes bábrabló Calosoma auropunctatum 5 000
 204. kis bábrabló Calosoma inquisitor 5 000
 205. aranyos bábrabló Calosoma sycophanta 5 000
 206. sokszínű futrinka Carabus arvensis 10 000
 207. aranyfutrinka Carabus auronitens 10 000
 208. ragyás futrinka Carabus cancellatus 5 000
 209. szárnyas futrinka Carabus clathratus 10 000
 210. selymes futrinka Carabus convexus 5 000
 211. bőrfutrinka Carabus coriaceus 5 000
 212. dunántúli kékfutrinka Carabus germarii 5 000
 213. domború futrinka Carabus glabratus 5 000
 214. mezei futrinka Carabus granulatus 5 000
 215. sokbordás futrinka Carabus hampei 100 000
 216. aranypettyes futrinka Carabus hortensis 5 000
 217. magyar futrinka Carabus hungaricus 100 000
 218. kék laposfutrinka Carabus intricatus 5 000
 219. alhavasi futrinka Carabus irregularis 10 000
 220. Linné-futrinka Carabus linnei 10 000
 221. szegélyes futrinka Carabus marginalis 50 000
 222. balkáni futrinka Carabus montivagus 10 000
 223. ligeti futrinka Carabus nemoralis 5 000
 224. dunántúli vízifutrinka Carabus nodulosus 100 000
 225. pompás futrinka Carabus obsoletus 10 000
 226. láncos futrinka Carabus problematicus 10 000
 227. érdes futrinka Carabus scabriusculus 5 000
 228. változó futrinka Carabus scheidleri 10 000
 229. rezes futrinka Carabus ulrichii 5 000
 230. kárpáti vízifutrinka Carabus variolosus 100 000
 231. keleti kékfutrinka Carabus violaceus 5 000
 232. zempléni futrinka Carabus zawadszkii 100 000
 233. azúr bűzfutó Chlaenius decipiens 10 000
 234. díszes bűzfutó Chlaenius festivus 10 000
 235. szomorú bűzfutó Chlaenius sulcicollis 50 000
 236. mezei homokfutrinka Cicindela campestris 5 000
 237. öves homokfutrinka Cicindela hybrida 10 000
 238. alföldi homokfutrink Cicindela soluta a 10 000
 239. erdei homokfutrinka Cicindela sylvicola 10 000
 240. nyugati homokfutrinka Cicindela transversalis 10 000
 241. sárgalábú cirpelőfutó Cychrus attenuatus 5 000
 242. fekete cirpelőfutó Cychrus caraboides 5 000
 243. parti homokfutrinka Cylindera arenaria 10 000
 244. parlagi homokfutrinka Cylindera germanica 5 000
 245. kékes laposfutó Cymindis miliaris 50 000
 246. nagyfejű futó Dixus clypeatus 10 000
 247. Gebhardt-vakfutrinka Duvalius gebhardti 50 000
 248. magyar vakfutrinka Duvalius hungaricus 50 000
 249. vöröslő szívnyakúfutó Leistus terminatus 10 000
 250. homoki bársonyfutó Ophonus sabulicola 10 000
 251. hortobágyi gyászfutó Poecilus kekesiensis 50 000
 252. vájárfutó Scarites terricola 10 000
 253. Steven-turzásfutó Stenolophus steveni 10 000
 254. állasbogárfélék Rhysodidae
 255. fogasvállú állasbogár Omoglymmius germari 10 000
 256. kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus 10 000
 257. csíkbogárfélék Dytiscidae
 258. óriás-csíkbogár Dytiscus latissimus 50 000
 259. széles tavicsíkbogár Graphoderus bilineatus 100 000
 260. szarvasbogárfélék Lucanidae
 261. szőrös szarvasbogár Aesalus scarabaeoides 5 000
 262. kis szarvasbogár Dorcus parallelipipedus 5 000
 263. nagy szarvasbogár Lucanus cervus 10 000
 264. nagy fémesszarvasbogár Platycerus caprea 5 000
 265. kis fémesszarvasbogár Platycerus caraboides 5 000
 266. tülkös szarvasbogár Sinodendron cylindricum 10 000
 267. csorványfélék Glaresidae
 268. vörhenyes csorvány Glaresis rufa 10 000
 269. álganéjtúró-félék Geotrupidae
 270. szarvas álganéjtúró Bolbelasmus unicornis 50 000
 271. nagyfejű csajkó Lethrus apterus 10 000
 272. ganéjtúrófélék Scarabaeidae
 273. magyarföldi ganéjtúró Cheironitis ungaricus 10 000
 274. közönséges holdszarvú-ganéjtúró Copris lunaris 5 000
 275. déli holdszarvú-ganéjtúró Copris umbilicatus 50 000
 276. nyolcpettyes virágbogár Gnorimus variabilis 50 000
 277. orrszarvúbogár Oryctes nasicornis 50 000
 278. remetebogár * Osmoderma eremita * 250 000
 279. pompás virágbogár Protaetia aeruginosa 5 000
 280. smaragdzöld virágbogár Protaetia affinis 10 000
 281. rezes virágbogár Protaetia fieberi 50 000
 282. márványos virágbogár Protaetia lugubris 5 000
 283. magyar virágbogár Protaetia ungarica 10 000
 284. jámbor galacsinhajtó Scarabaeus pius 10 000
 285. óriás-galacsinhajtó Scarabaeus typhon 10 000
 286. díszbogárfélék Buprestidae
 287. sárgafoltos zömökdíszbogár Acmaeodera degener 5 000
 288. homoki zömökdíszbogár Acmaeoderella mimonti 5 000
 289. Guérin-karcsúdíszbogár Agrilus guerini 10 000
 290. cseresznyefa-virágdíszbogár Anthaxia candens 10 000
 291. Hacker-virágdíszbogár Anthaxia hackeri 10 000
 292. magyar virágdíszbogár Anthaxia hungarica 10 000
 293. redős virágdíszbogár Anthaxia plicata 10 000
 294. Türk-virágdíszbogár Anthaxia tuerki 10 000
 295. kökény-tükrösdíszbogár Capnodis tenebrionis 5 000
 296. nagy fenyvesdíszbogár Chalcophora mariana 5 000
 297. szalagos díszbogár Coraebus fasciatus 10 000
 298. hullámos díszbogár Coraebus undatus 50 000
 299. nyárfa-díszbogár Dicerca aenea 10 000
 300. égerfa-díszbogár Dicerca alni 10 000
 301. bükkfa-díszbogár Dicerca berolinensis 10 000
 302. nyírfa-díszbogár Dicerca furcata 50 000
 303. aranyos díszbogár Eurythyrea aurata 10 000
 304. tölgyfa-díszbogár Eurythyrea quercus 100 000
 305. Arias-díszbogár Kisanthobia ariasi 10 000
 306. nyírfa-tarkadíszbogár Lamprodila decipiens 10 000
 307. szilfa-tarkadíszbogár Lamprodila mirifica 10 000
 308. hársfa-tarkadíszbogár Lamprodila rutilans 10 000
 309. szeplős díszbogár Poecilonota variolosa 10 000
 310. karmosbogárfélék Elmidae
 311. négypúpú karmosbogár Macronychus quadrituberculatus 50 000
 312. nagy karmosbogár Potamophilus acuminatus 50 000
 313. tövisnyakúbogár-félék Eucnemidae
 314. vaskos tövisnyakúbogár Otho sphondyloides 50 000
 315. pattanóbogárfélék Elateridae
 316. négyfoltos pattanó Ampedus quadrisignatus 50 000
 317. fűzfapattanó Elater ferrugineus 50 000
 318. tarka pikkelyespattanó Lacon querceus 10 000
 319. kék pattanó Limoniscus violaceus 100 000
 320. karimáslágybogár-félék Dasytidae
 321. pusztai karimásbogár Psilothrix femoralis 10 000
 322. szúfarkasfélék Cleridae
 323. hengeres szúfarkas Dermestoides sanguinicollis 50 000
 324. málnabogárfélék Byturidae
 325. téli zuzmóbogár Xerasia meschniggi 50 000
 326. lapbogárfélék Cucujidae
 327. skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 5 000
 328. darázsbogárfélék Ripiphoridae
 329. sarkantyús fészekbogár Macrosiagon bimaculata 50 000
 330. szürke darázsbogár Ptilophorus dufourii 50 000
 331. hólyaghúzófélék Meloidae

332 Hycleus tenerus kis hólyaghúzó 5 000 333 Meloe autumnalis őszi nünüke 50 000 334 Meloe brevicollis tar nünüke 10 000 335 Meloe cicatricosus óriásnünüke 10 000 336 Meloe decorus díszes nünüke 50 000 337 Meloe hungarus magyar nünüke 50 000 338 Meloe mediterraneus déli nünüke 10 000 339 Meloe rufiventris vöröshasú nünüke 50 000 340 Meloe rugosus ráncos nünüke 5 000 341 Meloe scabriusculus érdes nünüke 5 000 342 Meloe tuccius gödörkés nünüke 50 000 343 Meloe uralensis uráli nünüke 50 000 344 Meloe variegatus pompás nünüke 50 000 345 Mylabris pannonica pannon hólyaghúzó 5 000 346 Stenoria apicalis keskenyfedős élősdibogár 10 000 347 Tenebrionidae gyászbogárfélék 348 Blaps abbreviata déli bűzbogár 10 000 349 Cryphaeus cornutus szarvas gyászbogár 10 000 350 Hymenalia morio magyar alkonybogár 50 000 351 Oodescelis melas alföldi gyászbogár 50 000 352 Oodescelis polita sima gyászbogár 50 000 353 Pedinus hungaricus pannóniai gyászbogár 10 000 354 Platyscelis hungarica pusztai gyászbogár 10 000 355 Probaticus subrugosus ráncos gyászbogár 100 000 356 Tenebrio opacus fogastorkú lisztbogár 10 000 357 Pyrochroidae bíborbogárfélék 358 Agnathus decoratus éger-bíborbogár 50 000 359 Schizotus pectinicornis kis bíborbogár 5 000 360 Pythidae sárkánybogárfélék 361 Pytho depressus lapos sárkánybogár 50 000 362 Prostomidae fogasállúbogár-félék 363 Prostomis mandibularis európai fogasállúbogár 50 000 364 Cerambycidae cincérfélék 365 Acanthocinus aedilis nagy daliáscincér 5 000 366 Aegosoma scabricorne diófacincér 5 000 367 Agapanthia maculicornis harangvirágcincér 5 000 368 Agapanthiola leucaspis magyar zsályacincér 5 000 369 Akimerus schaefferi szilfacincér 10 000 370 Aromia moschata pézsmacincér 5 000 371 Calamobius filum hosszúcsápú szalmacincér 5 000 372 Cardoria scutellata sarlófűcincér 10 000 373 Cerambyx cerdo nagy hőscincér 50 000 374 Cerambyx miles katonás hőscincér 50 000 375 Cerambyx scopolii kis hőscincér 5 000 376 Cerambyx welensii molyhos hőscincér 50 000 377 Chlorophorus hungaricus magyar darázscincér 5 000 378 Clytus tropicus tölgy-darázscincér 10 000 379 Cortodera flavimana boglárkacincér 5 000 380 Cortodera holosericea selymes cserjecincér 10 000 381 Deroplia genei keskeny tölgycincér 10 000 382 Dorcadion decipiens homoki gyalogcincér 5 000 383 Dorcadion fulvum cervae pusztai gyalogcincér 100 000 384 Dorcadion fulvum fulvum barna gyalogcincér 5 000 385 Ergates faber ácscincér 50 000 386 Herophila tristis selymes alkonycincér 10 000 387 Leiopus punctulatus feketemintás gesztcincér 10 000 388 Leptura annularis szalagos karcsúcincér 5 000 389 Lioderina linearis mandulacincér 10 000 390 Morimus funereus gyászcincér 50 000 391 Musaria argus árgusszemű cincér 10 000 392 Necydalis major nagy fürkészcincér 50 000 393 Necydalis ulmi aranyszőrű fürkészcincér 50 000 394 Neodorcadion bilineatum kétsávos földicincér 5 000 395 Oberea euphorbiae magyar kutyatejcincér 5 000 396 Oberea pedemontana varjútöviscincér 10 000 397 Pilemia hirsutula macskaherecincér 10 000 398 Pilemia tigrina atracélcincér 100 000 399 Pronocera angusta keskeny luccincér 10 000 400 Purpuricenus budensis bíborcincér 5 000 401 Purpuricenus globulicollis kerekpajzsú vércincér 10 000 402 Purpuricenus kaehleri hosszúcsápú vércincér 10 000 403 Rhamnusium bicolor kétszínű nyárfacincér 5 000 404 Ropalopus insubricus kékeszöld facincér 10 000 405 Ropalopus ungaricus magyar facincér 10 000 406 Ropalopus varini vöröscombú facincér 10 000 407 Rosalia alpina havasi cincér 50 000 408 Saperda similis kecskefűzcincér 50 000 409 Saperda octopunctata nyolcpontos cincér 10 000 410 Saperda perforata díszes nyárfacincér 10 000 411 Saperda punctata pettyes szilcincér 10 000 412 Saperda scalaris létracincér 10 000 413 Semanotus russicus borókacincér 5 000 414 Theophilea subcylindricollis hengeres szalmacincér 5 000 415 Trichoferus pallidus sápadt éjicincér 5 000 416 Vadonia steveni alföldi virágcincér 5 000 417 Xylotrechus pantherinus párducfoltos darázscincér 5 000 418 Chrysomelidae levélbogárfélék 419 Macroplea mutica balatoni hínárbogár 50 000 420 Tituboea macropus dárdahere-zsákhordóbogár 5 000 421 Curculionidae ormányosbogár-félék 422 Brachysomus mihoki bakonyi gyepormányos 10 000 423 Camptorrhinus simplex sima holttettetős-ormányos 10 000 424 Camptorrhinus statua bordás holttettetős-ormányos 10 000 425 Gasterocercus depressirostris laposorrú ormányos 10 000 426 Herpes porcellus bütyköshátú ormányos 50 000 427 Otiorhynchus roubali Roubal-gyalogormányos 50 000

 1. TEGZESEK TRICHOPTERA

429 Apatania muliebris páratlan alpesitegzes 50 000 430 Ceraclea nigronervosa szürke hosszúcsápútegzes 10 000 431 Chaetopteryx rugulosa * nyugati őszitegzes * 100 000 432 Drusus trifidus karsztforrástegzes 10 000 433 Limnephilus elegans elegáns mocsáritegzes 10 000 434 Melampophylax nepos kárpáti forrástegzes 5 000 435 Oligotricha striata lomha lápipozdorján 50 000 436 Platyphylax frauenfeldi drávai tegzes 100 000 437 Plectrocnemia minima balkáni pálcástegzes 10 000 438 Rhyacophila hirticornis márványos örvénytegzes 5 000

 1. LEPKÉK LEPIDOPTERA

440 Hepialidae gyökérrágólepke-félék 441 Pharmacis fusconebulosus északi gyökérrágólepke 10 000 442 Triodia amasina balkáni gyökérrágólepke 10 000 443 Cossidae farontólepke-félék 444 Catopta thrips sztyeplepke 250 000 445 Lamellocossus terebrus nyárfarontólepke 10 000 446 Glyphipterigidae szakállasmolyfélék 447 Glyphipterix loricatella budai szakállasmoly 100 000 448 Zygaenidae csüngőlepkefélék 449 Adscita geryon ritka fémlepke 5 000 450 Jordanita graeca görög fémlepke 5 000 451 Zygaena fausta nyugati csüngőlepke 10 000 452 Zygaena laeta vörös csüngőlepke 100 000 453 Coleophoridae zsákhordómoly-félék 454 Coleophora hungariae magyar zsákosmoly 5 000 455 Aegeriidae üvegszárnyúlepke-félék 456 Chamaesphecia colpiformis délvidéki szitkár 5 000 457 Chamaesphecia hungarica magyar szitkár 5 000 458 Chamaesphecia palustris mocsári szitkár 5 000 459 Synansphecia affinis napvirágszitkár 5 000 460 Tortricidae sodrómolyfélék 461 Pammene querceti magyar tölgymakkmoly 10 000 462 Pyraustidae tűzmolyfélék 463 Algedonia luctualis fehérfoltos kormosmoly 10 000 464 Ostrinia palustralis mocsári tűzmoly 5 000 465 Palmitia massilialis cifra fényilonca 5 000 466 Reskovitsia alborivularis keleti kormosmoly 50 000 467 Pterophoridae tollasmolyfélék 468 Agdistis intermedia magyar egytollúmoly 10 000 469 Calyciphora xanthodactyla hangyabogáncs-tollasmoly 5 000 470 Lasiocampidae szövőfélék 471 Eriogaster catax sárga gyapjasszövő 50 000 472 Eriogaster lanestris tavaszi gyapjasszövő 10 000 473 Eriogaster rimicola vörhenyes gyapjasszövő 10 000 474 Phyllodesma ilicifolia cserlevélpohók 10 000 475 Lemoniidae ősziszövőfélék 476 Lemonia dumi sávos pohók 10 000 477 Lemonia taraxaci pitypangszövő 10 000 478 Endromidae tarkaszövőfélék 479 Endromis versicolora tarkaszövő 5 000 480 Sphingidae szenderfélék 481 Acherontia atropos halálfejes lepke 10 000 482 Marumba quercus tölgyfaszender 10 000 483 Hemaris fuciformis dongószender 10 000 484 Hemaris tityus pöszörszender 10 000 485 Proserpinus proserpina törpeszender 50 000 486 Hyles galii galajszender 5 000 487 Saturniidae pávaszemesszövő-félék 488 Saturnia pavoniella kis pávaszem 10 000 489 Saturnia spini közepes pávaszem 50 000 490 Saturnia pyri nagy pávaszem 50 000 491 Aglia tau t-betűs pávaszem 5 000 492 Geometridae araszolófélék 493 Archiearis parthenias nagy nappaliaraszoló 10 000 494 Boudinotiana notha (Archiearis notha) vörhenyes nappaliaraszoló 5 000 495 Boudinotiana puella (Archiearis puella) kis nappaliaraszoló (kis tavasziaraszoló) 5 000 496 Orthostixis cribraria pettyes fehéraraszoló 50 000 497 Epirranthis diversata rezgőnyár-araszoló 50 000 498 Eucrostes indigenata homoki zöldaraszoló 10 000 499 Scopula nemoraria ligeti sávosaraszoló 10 000 500 Camptogramma scripturata (Euphya scripturata) vonalkás hegyiaraszoló 10 #000 501 Entephria cyanata * bükki hegyiaraszoló * 100 000 502 Entephria caesiata szürke hegyiaraszoló 10 000 503 Larentia clavaria nagy mályvaaraszoló 5 000 504 Coenocalpe lapidata csipkés iszalagaraszoló 10 000 505 Rheumaptera undulata (Hydria undulata) hullámvonalas araszoló 5 000 506 Mesotype didymata sötétfoltos araszoló 50 000 507 Perizoma minorata szemvidító-araszoló 10 000 508 Gagitodes sagittata (Perizoma sagittata) nyílfoltos tarkaaraszoló 10 #000 509 Eupithecia actaeata békabogyó-törpearaszoló 10 000 510 Eupithecia graphata hangyabogáncs-törpearaszoló 5 000 511 Eupithecia denticulata sárgásszürke törpearaszoló 5 000 512 Chesias legatella szürkés zanótaraszoló 10 000 513 Chesias rufata vöröses zanótaraszoló 10 000 514 Odezia atrata fekete araszoló 10 000 515 Schistostege decussata hálós rétiaraszoló 50 000 516 Discoloxia blomeri szilfaaraszoló 10 000 517 Hydrelia sylvata havasi lápiaraszoló 5 000 518 Acasis appensata békabogyó-araszoló 10 000 519 Lignyoptera fumidaria füstös ősziaraszoló 100 000 520 Ennomos quercarius molyhostölgy-levélaraszoló 5 000 521 Chondrosoma fiduciarium magyar ősziaraszoló 100 000 522 Erannis ankeraria Anker-araszoló 100 000 523 Paraboarmia viertlii magyar faaraszoló 5 000 524 Peribatodes umbraria fagyal-faaraszoló 5 000 525 Arichanna melanaria tőzegáfonya-araszoló 10 000 526 Eumannia lepraria sávos zuzmóaraszoló 10 000 527 Phyllometra culminaria csüngőaraszoló 100 000 528 Odontognophos dumetata csücskös sziklaaraszoló 5 000 529 Charissa intermedia változó sziklaaraszoló 50 000 530 Charissa pullata mészkő-sziklaaraszoló 5 000 531 Charissa ambiguata havasi sziklaaraszoló 10 000 532 Charissa variegata tarka sziklaaraszoló 50 000 533 Chariaspilates formosaria pompás lápiaraszoló (lápi tarkaaraszoló) 10 #000 534 Dyscia conspersaria sziklaüröm-araszoló 5 000 535 Perconia strigillaria fehérszárnyú aranyaraszoló 10 000 536 Notodontidae púposszövőfélék 537 Dicranura ulmi szilfa-púposszövő 5 000 538 Furcula bicuspis apáca-púposszövő 5 000 539 Leucodonta bicoloria aranyfoltos púposszövő 10 000 540 Drymonia velitaris hegyi púposszövő 10 000 541 Notodonta torva ritka púposszövő (kormos púposszövő) 10 000 542 Pheosia gnoma nyírfa-púposszövő 5 000 543 Odontosia carmelita barátka-púposszövő 10 000 544 Phalera bucephaloides magyar púposszövő (sárgaholdas púposszövő) 10 000 545 Noctuidae bagolylepkefélék 546 Hypenodes pannonica pannon karcsúbagoly (lápi karcsúbagoly) 50 000 547 Idia calvaria sárgafoltú kuszabagoly 5 000 548 Polypogon gryphalis láperdei karcsúbagoly 5 000 549 Odice arcuinna réti törpebagoly 10 000 550 Eublemma rosea rózsaszínű törpebagoly 50 000 551 Eublemma pannonica magyar gyopárbagoly 250 000 552 Metachrostis dardouini palakék törpebagoly 10 000 553 Ocneria rubea rőt gyapjaslepke 10 000 554 Ocnogyna parasita csonkaszárnyú medvelepke 50 000 555 Diaphora luctuosa gyászos medvelepke 50 000 556 Epatolmis luctifera (Phragmatobia luctifera) füstös medvelepke (cigánymedvelepke) 50 000 557 Arctia festiva díszes medvelepke 10 000 558 Pericallia matronula óriás-medvelepke 100 000 559 Parasemia plantaginis útifű-medvelepke 10 000 560 Rhyparioides metelkana Metelka-medvelepke 250 000 561 Euplagia quadripunctaria csíkos medvelepke 5 000 562 Tyria jacobaeae jakabfű-lepke 5 000 563 Coscinia cribraria pettyes molyszövő 10 000 564 Nudaria mundana csupasz medvelepke 10 000 565 Paidia rica májmoha-medvelepke 10 000 566 Lygephila ludicra keskenyszárnyú csüdfűbagoly 50 000 567 Arytrura musculus keleti lápibagoly 250 000 568 Catocala conversa füstös övesbagoly 10 000 569 Catocala diversa (Ephesia diversa) kőrisfa-övesbagoly 10 000 570 Catocala fraxini kék övesbagoly 5 000 571 Catocala dilecta (Astiotes dilecta) nagy övesbagoly 10 000 572 Abrostola agnorista sziklalakó csalánbagoly 10 000 573 Diachrysia chryson nagyfoltú aranybagoly 50 000 574 Diachrysia zosimi vérfű-aranybagoly (nemes aranybagoly) 50 000 575 Diachrysia nadeja szélessávú aranybagoly 50 000 576 Euchalcia variabilis sisakvirág-aranybagoly 10 000 577 Euchalcia modestoides zöld aranybagoly 10 000 578 Polychrysia moneta szélesszárnyú aranybagoly 50 000 579 Panchrysia deaurata pompás aranybagoly 50 000 580 Lamprotes c-aureum c-betűs aranybagoly 50 000 581 Autographa jota i-betűs aranybagoly 10 000 582 Autographa bractea aranyfoltú aranybagoly 10 000 583 Apaustis rupicola szirti törpebagoly 10 000 584 Mesotrosta signalis fehérjegyű törpebagoly 50 000 585 Shargacucullia thapsiphaga fakó csuklyásbagoly 5 000 586 Shargacucullia gozmanyi Gozmány-csuklyásbagoly 10 000 587 Shargacucullia prenanthis tavaszigörvélyfű-csuklyásbagoly 5 000 588 Cucullia scopariae seprősüröm-csuklyásbagoly 10 000 589 Cucullia formosa díszes csuklyásbagoly (pompás csuklyásbagoly) 100 000 590 Cucullia argentea ezüstfoltos csuklyásbagoly 10 000 591 Cucullia gnaphalii aranyvessző-csuklyásbagoly 50 000 592 Cucullia lucifuga hamvas csuklyásbagoly 10 000 593 Cucullia balsamitae homoki-csuklyásbagoly 10 000 594 Cucullia campanulae harangvirág-csuklyásbagoly 50 000 595 Cucullia chamomillae székfű-csuklyásbagoly 5 000 596 Cucullia mixta * vértesi csuklyásbagoly * 100 000 597 Cucullia xeranthemi vasvirág-csuklyásbagoly 10 000 598 Cucullia tanaceti vonalkás csuklyásbagoly 5 000 599 Cucullia dracunculi lilásszürke csuklyásbagoly 50 000 600 Cucullia asteris őszirózsa-csuklyásbagoly 5 000 601 Epimecia ustula ördögszem-apróbagoly 50 000 602 Amphipyra cinnamomea (Pyrois cinnamomea) ritka fahéjbagoly 10 000 603 Asteroscopus syriacus magyar őszi-fésűsbagoly (Kovács- bundásbagoly) 100 000 604 Periphanes delphinii szarkalábbagoly 10 000 605 Pyrrhia purpurina (Pyrrhia purpura) ezerjófűbagoly 50 000 606 Schinia cardui keserűgyökér-nappalibagoly 5 000 607 Schinia cognata nyúlparéj-nappalibagoly 5 000 608 Methorasa latreillei gyöngypettyes bagoly 10 000 609 Caradrina gilva (Eremodrina gilva) platina-vacakbagoly (ezüstös apróbagoly) 5 000 610 Mormo maura gyászbagoly 5 000 611 Phlogophora scita halványzöld csipkésbagoly 10 000 612 Oxytripia orbiculosa nagyfoltú bagoly 250 000 613 Staurophora celsia buckabagoly 5 000 614 Gortyna borelii nagy szikibagoly 250 000 615 Hydraecia petasitis nagy vízibagoly 5 000 616 Amphipoea lucens törékeny lápibagoly 5 000 617 Fabula zollikoferi (Luperina zollikoferi) óriás-szürkebagoly 10 000 618 Phragmatiphila nexa lángszínű nádibagoly 50 000 619 Oria musculosa szalmasárga búzabagoly 10 000 620 Photedes captiuncula hegyi törpebagoly 50 000 621 Apamea platinea platina-dudvabagoly 10 000 622 Apamea syriaca Tallós-dudvabagoly 5 000 623 Enargia abluta fakó nyárfabagoly 10 000 624 Atethmia ambusta körtebagoly 10 000 625 Lithophane semibrunnea keskenyszárnyú fabagoly 5 000 626 Orbona fragariae óriás-télibagoly 5 000 627 Spudaea ruticilla tölgyfa-őszibagoly 5 000 628 Rileyiana fovea zörgőbagoly 10 000 629 Scotochrosta pulla sötét őszibagoly 5 000 630 Dichonia aeruginea hamvas tölgybagoly 10 000 631 Polymixis rufocincta * villányi télibagoly * (magyar tarkabagoly) 100 000 632 Anarta myrtilli csarabbagoly 50 000 633 Saragossa porosa sziki ürömbagoly 50 000 634 Saragossa implexa ázsiai szegfűbagoly 10 000 635 Hyssia cavernosa feketejegyű rétibagoly 10 000 636 Dioszeghyana schmidtii magyar tavaszi-fésűsbagoly (magyar barkabagoly) 100 #000 637 Actebia praecox homoki zöldbagoly 10 000 638 Actebia fugax (Parexarnis fugax) pusztai földibagoly 10 000 639 Dichagyris musiva szegélyes földibagoly 10 000 640 Dichagyris candelisequa szigonyos földibagoly 10 000 641 Euxoa distinguenda keleti földibagoly 10 000 642 Euxoa vitta dolomit-földibagoly 50 000 643 Euxoa hastifera fehérsávos földibagoly 5 000 644 Euxoa birivia ezüstös földibagoly 10 000 645 Euxoa decora selymes földibagoly 10 000 646 Diarsia dahlii barnáspiros földibagoly 5 000 647 Lycophotia porphyrea porfírbagoly 10 000 648 Chersotis fimbriola * kökörcsinvirág-földibagoly * 50 000 649 Chersotis cuprea rézfényű földibagoly 10 000 650 Divaena haywardi Hayward-sárgafűbagoly 10 000 651 Xestia sexstrigata hatcsíkú földibagoly 10 000 652 Naenia typica hálózatos sóskabagoly 5 000 653 Hesperiidae busalepkefélék 654 Carcharodus lavatherae tisztesfű-busalepke 50 000 655 Heteropterus morpheus tükrös busalepke 10 000 656 Spialia orbifer törpebusalepke 10 000 657 Spialia sertorius lápi busalepke (nyugati törpebusalepke) 10 000 658 Pyrgus alveus hegyi busalepke 10 000 659 Pyrgus serratulae homályos busalepke 10 000 660 Thymelicus acteon csíkos busalepke 10 000 661 Papilionidae pillangófélék 662 Zerynthia polyxena farkasalmalepke 50 000 663 Parnassius mnemosyne kis apollólepke 50 000 664 Iphiclides podalirius kardoslepke 10 000 665 Papilio machaon fecskefarkú lepke 10 000 666 Pieridae fehérlepkefélék 667 Colias chrysotheme dolomit-kéneslepke 100 000 668 Colias myrmidone narancsszínű kéneslepke (narancslepke) 100 000 669 Gonepteryx rhamni citromlepke 5 000 670 Leptidea morsei keleti mustárlepke 50 000 671 Pieris mannii magyar fehérlepke 50 000 672 Pieris ergane sziklai fehérlepke 50 000 673 Pieris bryoniae hegyi fehérlepke 50 000 674 Lycaenidae boglárkalepke-félék 675 Lycaena dispar nagy tűzlepke 50 000 676 Lycaena thersamon kis tűzlepke 10 000 677 Lycaena hippothoe havasi tűzlepke 50 000 678 Lycaena alciphron ibolyás tűzlepke 10 000 679 Neozephyrus quercus tölgyfalepke 5 000 680 Thecla betulae nyírfa-csücsköslepke 5 000 681 Satyrium w-album szilfa-csücsköslepke 10 000 682 Satyrium pruni szilvafa-csücsköslepke 5 000 683 Satyrium spini kökény-csücsköslepke 10 000 684 Satyrium ilicis tölgyfa-csücsköslepke 10 000 685 Cupido osiris hegyi törpeboglárka 50 000 686 Cupido alcetas (Everes alcetas) palakék boglárka 5 000 687 Cupido decolorata (Everes decolorata) fakó boglárka 5 000 688 Pseudophilotes schiffermuelleri apró boglárka 10 000 689 Scoliantides orion szemes boglárka 5 000 690 Jolana iolas magyar boglárka 250 000 691 Glaucopsyche alexis nagyszemes boglárka 5 000 692 Maculinea alcon (Phengaris alcon) * szürkés hangyaboglárka * 50 000 693 Maculinea arion (Phengaris arion) * nagyfoltú hangyaboglárka * 50 000 694 Maculinea nausithous (Phengaris nausithous) sötét hangyaboglárka (zanótboglárka) 50 000 695 Maculinea teleius (Phengaris teleius) vérfű-hangyaboglárka 50 000 696 Plebejus idas északi boglárka 10 000 697 Plebejus sephirus fóti boglárka 100 000 698 Aricia agestis szerecsenboglárka 5 000 699 Aricia artaxerxes bükki szerecsenboglárka 50 000 700 Aricia eumedon gólyaorr-boglárka 10 000 701 Polyommatus thersites ibolyaszín boglárka 10 000 702 Polyommatus dorylas fénylő boglárka 5 000 703 Polyommatus damon csíkos boglárka 100 000 704 Polyommatus admetus bundás boglárka 10 000 705 Polyommatus amandus csillogó boglárka 10 000 706 Nymphalidae tarkalepkefélék 707 Libythea celtis csőröslepke 5 000 708 Limenitis populi nagy nyárfalepke 100 000 709 Limenitis camilla kis lonclepke 10 000 710 Limenitis reducta kék lonclepke 50 000 711 Neptis rivularis nagy fehérsávoslepke 10 000 712 Neptis sappho kis fehérsávoslepke 10 000 713 Argynnis paphia nagy gyöngyházlepke 5 000 714 Argynnis laodice keleti gyöngyházlepke 50 000 715 Argynnis pandora zöldes gyöngyházlepke 5 000 716 Argynnis niobe ibolya-gyöngyházlepke 10 000 717 Brenthis daphne málna-gyöngyházlepke 5 000 718 Brenthis ino lápi gyöngyházlepke 50 000 719 Brenthis hecate rozsdaszínű gyöngyházlepke 5 000 720 Boloria euphrosyne árvácska-gyöngyházlepke 5 000 721 Boloria selene fakó gyöngyházlepke 10 000 722 Apatura ilia kis színjátszólepke 10 000 723 Apatura iris nagy színjátszólepke 50 000 724 Apatura metis magyar színjátszólepke 100 000 725 Euphydryas aurinia lápi tarkalepke 50 000 726 Euphydryas maturna díszes tarkalepke 50 000 727 Melitaea diamina kockás tarkalepke 10 000 728 Melitaea ornata magyar tarkalepke 50 000 729 Melitaea trivia kis tarkalepke 5 000 730 Melitaea aurelia recés tarkalepke 10 000 731 Melitaea britomartis barnás tarkalepke 10 000 732 Nymphalis io (Inachis io) nappali pávaszem 5 000 733 Nymphalis urticae (Aglais urticae) kis rókalepke 50 000 734 Nymphalis polychloros nagy rókalepke 10 000 735 Nymphalis xanthomelas vörös rókalepke 50 000 736 Nymphalis vau-album l-betűs rókalepke 50 000 737 Nymphalis antiopa gyászlepke 50 000 738 Nymphalis c-album (Polygonia c-album) c-betűs lepke 5 000 739 Vanessa atalanta atalantalepke 5 000 740 Lopinga achine sápadt szemeslepke 100 000 741 Pyronia tithonus kis ökörszemlepke 10 000 742 Coenonympha oedippus ezüstsávos szénalepke 250 000 743 Hyponephele lycaon erdei ökörszemlepke 50 000 744 Hyponephele lupina homoki ökörszemlepke 50 000 745 Erebia ligea fehércsíkú szerecsenlepke 10 000 746 Erebia medusa tavaszi szerecsenlepke 5 000 747 Erebia aethiops közönséges szerecsenlepke 50 000 748 Hipparchia semele barna szemeslepke 10 000 749 Hipparchia statilinus homoki szemeslepke 10 000 750 Arethusana arethusa közönséges szemeslepke 5 000 751 Chazara briseis tarka szemeslepke 50 000 752 DIPTERA KÉTSZÁRNYÚAK 753 Sphyracephala europaea európai nyelesszemű-légy 10 000 754 HYMENOPTERA HÁRTYÁSSZÁRNYÚAK 755 Batazonellus lacerticida pompás útonállódarázs 5 000 756 Bombus argillaceus délvidéki poszméh 50 000 757 Bombus confusus bársonyos poszméh 10 000 758 Bombus fragrans óriásposzméh 100 000 759 Bombus humilis változékony poszméh 5 000 760 Bombus laesus rozsdássárga poszméh 10 000 761 Bombus muscorum sárga poszméh 10 000 762 Bombus paradoxus ritka poszméh 10 000 763 Bombus pomorum vörhenyes poszméh 10 000 764 Bombus ruderatus ligeti poszméh 5 000 765 Bombus silvarum erdei poszméh 5 000 766 Bombus soroeensis bogáncsposzméh 5 000 767 Bombus subterraneus rövidszőrű poszméh 5 000 768 Dasypoda mixta ritka gatyásméh 5 000 769 Ichneumon dispar gyapjaslepke-fürkész 5 000 770 Megascolia maculata óriás-tőrösdarázs 50 000 771 Parnopes grandior pompás fémdarázs 5 000 772 Protichneumon pisarius nagy szenderfürkész 10 000 773 Rhyssa persuasoria óriás-fenyőfürkész 5 000 774 Sphex rufocinctus szöcskeölő darázs 5 000 775 Stilbium cyanurum nagy smaragdfémdarázs 10 000 776 VERTABRATA GERINCESEK 777 CEPHALASPIDOMORPHI* INGOLÁK* 778 PETROMYZONTIFORMES* INGOLAALAKÚAK* 779 Petromyzontidae* ingolafélék* 780 Eudontomyzon danfordi tiszai ingola 250 000 781 Eudontomyzon mariae * dunai ingola * 100 000 782 OSTEICHTHYES CSONTOS HALAK 783 ACTINOPTERYGII SUGARASÚSZÓJÚ HALAK 784 ACIPENSERIFORMES TOKALAKÚAK 785 Acipenseridae tokfélék 786 Huso huso * viza * 50 000 787 Acipenser gueldenstaedti * vágó tok * 50 000 788 Acipenser nudiventris * sima tok (színtok) * 50 000 789 Acipenser stellatus * sőregtok * 50 000 790 CLUPEIFORMES* HERINGALAKÚAK* 791 Clupeidae* heringfélék* 792 Alosa immaculata dunai nagyhering 5 000 793 CYPRINIFORMES PONTYALAKÚAK 794 Cyprinidae pontyfélék 795 Rutilus pigus * leánykoncér * 10 000 796 Rutilus frisii * gyöngyös koncér * 5 000 797 Leuciscus leuciscus nyúldomolykó 10 000 798 Leuciscus souffia (Telestes souffia) vaskos csabak 10 000 799 Phoxinus phoxinus fürge cselle 10 000 800 Leucaspius delineatus kurta baing 10 000 801 Alburnoides bipunctatus sujtásos küsz 10 000 802 Barbus meridionalis * Petényi-márna (magyar márna) *100 000 803 Gobio gobio * fenékjáró küllő *10 000 804 Gobio albipinnatus (Romanogobio albipinnatus) *halványfoltú küllő *10 000 805 Gobio kesslerii (Romanogobio kesslerii) homoki küllő 100 000 806 Gobio uranoscopus (Romanogobio uranoscopus) felpillantó küllő 100 000 807 Rhodeus sericeus * szivárványos ökle * 5 000 808 Cobitidae* csíkfélék* 809 Misgurnus fossilis réti csík 10 000 810 Cobitis taenia * vágó csík *10 000 811 Sabanejewia aurata * törpecsík (kőfúró csík) *10 000 812 Balitoridae* kövicsíkfélék* 813 Barbatula barbatula kövicsík 10 000 814 ESOCIFORMES CSUKAALAKÚAK 815 Umbridae* pócfélék* 816 Umbra krameri lápi póc 250 000 817 SALMONIFORMES PISZTRÁNGALAKÚAK 818 Salmonidae pisztrángfélék 819 Thymallus thymallus pénzes pér 5 000 820 Hucho hucho dunai galóca 100 000 821 SCORPAENIFORMES* SÁRKÁNYFEJŰHAL-ALAKÚAK* 822 Cottidae* kölöntefélék* 823 Cottus gobio botos kölönte 50 000 824 Cottus poecilopus cifra kölönte 5 000 825 PERCIFORMES SÜGÉRALAKÚAK 826 Percidae sügérfélék 827 Gymnocephalus baloni széles durbincs 5 000 828 Gymnocephalus schraetser selymes durbincs 50 000 829 Zingel zingel magyar bucó 100 000 830 Zingel streber német bucó 100 000 831 AMPHIBIA* KÉTÉLTŰEK* 832 CAUDATA* FARKOS KÉTÉLTŰEK* 833 Salamandridae* szalamandrafélék* 834 Salamandra salamandra foltos szalamandra 50 000 835 Triturus alpestris alpesi gőte 100 000 836 Triturus carnifex alpesi tarajosgőte 50 000 837 Triturus cristatus közönséges tarajosgőte 50 000 838 Triturus dobrogicus dunai tarajosgőte 50 000 839 Triturus vulgaris (Lissotriton vulgaris) pettyes gőte 10 000 840 ANURA* BÉKÁK* 841 Discoglossidae* korongnyelvűbéka-félék* 842 Bombina bombina vöröshasú unka 10 000 843 Bombina variegata sárgahasú unka 50 000 844 Pelobatidae* ásóbékafélék* 845 Pelobates fuscus barna ásóbéka 10 000 846 Bufonidae* varangyfélék* 847 Bufo bufo barna varangy 10 000 848 Bufo viridis (Pseudepidalea viridis) zöld varangy 10 000 849 Hylidae* levelibéka-félék* 850 Hyla arborea zöld levelibéka 10 000 851 Ranidae* valódibéka-félék* 852 Rana arvalis mocsári béka 50 000 853 Rana dalmatina erdei béka 10 000 854 Rana temporaria gyepi béka 50 000 855 Rana lessonae (Pelophylax lessonae) kis tavibéka 10 000 856 Rana esculenta (Pelophylax esculentus) kecskebéka 10 000 857 Rana ridibunda (Pelophylax ridibundus) kacagó béka (tavibéka) 10 000 858 REPTILIA* HÜLLŐK* 859 TESTUDINES* TEKNŐSÖK* 860 Emydidae* mocsáriteknős-félék* 861 Emys orbicularis mocsári teknős 50 000 862 SQUAMATA* PIKKELYES HÜLLŐK* 863 Lacertidae* nyakörvösgyíkfélék* 864 Lacerta agilis fürge gyík 25 000 865 Lacerta viridis zöld gyík 25 000 866 Podarcis muralis fali gyík 25 000 867 Podarcis taurica homoki gyík 50 000 868 Zootoca vivipara (Lacerta vivipara) elevenszülő gyík 100 000 869 Scincidae* szkinkfélék (vakondokgyíkfélék)* 870 Ablepharus kitaibelii pannon gyík (magyar gyík) 250 000 871 Anguidae* lábatlangyíkfélék* 872 Anguis fragilis * lábatlangyík * 25 000 873 Colubridae* siklófélék* 874 Elaphe longissima (Zamenis longissimus) erdei sikló 50 000 875 Coluber caspius (Dolichophis caspius) haragos sikló 500 000 876 Coronella austriaca rézsikló 50 000 877 Natrix natrix vízi sikló 25 000 878 Natrix tessellata kockás sikló 25 000 879 Viperidae* viperafélék 880 Vipera berus keresztes vipera 250 000 881 Vipera ursinii * parlagi vipera * 1 000 000 882 AVES MADARAK 883 ANSERIFORMES LÚDALAKÚAK 884 Anatidae récefélék 885 Cygnus columbianus kis hattyú 50 000 886 Cygnus cygnus énekes hattyú 50 000 887 Anser brachyrhynchus rövidcsőrű lúd 25 000 888 Anser erythropus kis lilik 1 000 000 889 Anser indicus indiai lúd 25 000 890 Anser caerulescens sarki lúd 25 000 891 Branta leucopsis apácalúd 25 000 892 Branta bernicla örvös lúd 50 000 893 Branta ruficollis vörösnyakú lúd 1 000 000 894 Tadorna ferruginea vörös ásólúd 25 000 895 Tadorna tadorna bütykös ásólúd 50 000 896 Anas penelope (Mareca penelope) fütyülő réce 50 000 897 Anas strepera (Mareca strepera) kendermagos réce 50 000 898 Anas crecca * csörgő réce * 50 000 899 Anas acuta nyílfarkú réce 50 000 900 Anas querquedula (Spatula querquedula) böjti réce 100 000 901 Anas clypeata (Spatula clypeata) kanalas réce 50 000 902 Marmaronetta angustirostris márványos réce 250 000 903 Netta rufina üstökös réce 50 000 904 Aythya ferina barátréce 50 000 905 Aythya nyroca cigányréce 500 000 906 Aythya fuligula kontyos réce 50 000 907 Aythya marila hegyi réce 50 000 908 Somateria mollissima pehelyréce 50 000 909 Somateria spectabilis cifra pehelyréce 25 000 910 Polysticta stelleri Steller-pehelyréce 250 000 911 Clangula hyemalis jegesréce 250 000 912 Melanitta nigra * fekete réce * 50 000 913 Melanitta fusca * füstös réce * 250 000 914 Bucephala clangula kerceréce 50 000 915 Mergus albellus kis bukó 50 000 916 Mergus serrator örvös bukó 50 000 917 Mergus merganser nagy bukó 50 000 918 Oxyura leucocephala kékcsőrű réce 500 000 919 GALLIFORMES TYÚKALAKÚAK 920 Phasianidae fácánfélék 921 Tetrastes bonasia (Bonasa bonasia) császármadár 500 000 922 Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix) nyírfajd 50 000 923 Tetrao urogallus siketfajd 50 000 924 Coturnix coturnix fürj 50 000 925 GAVIIFORMES* BÚVÁRALAKÚAK* 926 Gaviidae* búvárfélék* 927 Gavia stellata északi búvár 25 000 928 Gavia arctica * sarki búvár * 25 000 929 Gavia immer jeges búvár 25 000 930 PODICIPEDIFORMES* VÖCSÖKALAKÚAK* 931 Podicipedidae* vöcsökfélék* 932 Tachybaptus ruficollis kis vöcsök 50 000 933 Podiceps cristatus búbos vöcsök 50 000 934 Podiceps grisegena vörösnyakú vöcsök 250 000 935 Podiceps auritus füles vöcsök 50 000 936 Podiceps nigricollis feketenyakú vöcsök 100 000 937 SULIFORMES SZULAALAKÚAK 938 Phalacrocoracidae kárókatonafélék 939 Phalacrocorax pygmeus (Microcarbo pygmaeus) kis kárókatona 100 000 940 PELECANIFORMES* GÖDÉNYALAKÚAK* 941 Pelecanidae* gödényfélék* 942 Pelecanus onocrotalus rózsás gödény 250 000 943 Pelecanus crispus borzas gödény 500 000 944 Ardeidae* gémfélék* 945 Botaurus stellaris bölömbika 100 000 946 Ixobrychus minutus törpegém 100 000 947 Nycticorax nycticorax bakcsó 100 000 948 Ardeola ralloides üstökösgém 500 000 949 Bubulcus ibis pásztorgém 25 000 950 Egretta garzetta kis kócsag 250 000 951 Egretta alba (Ardea alba, Casmerodius albus) nagy kócsag 100 000 952 Ardea cinerea szürke gém 50 000 953 Ardea purpurea vörös gém 250 000 954 Threskiornithidae* íbiszfélék* 955 Plegadis falcinellus batla 500 000 956 Platalea leucorodia kanalasgém 500 000 957 CICONIIFORMES* GÓLYAALAKÚAK* 958 Ciconiidae* gólyafélék* 959 Ciconia nigra fekete gólya 500 000 960 Ciconia ciconia fehér gólya 100 000 961 PHOENICOPTERIFORMES* FLAMINGÓALAKÚAK* 962 Phoenicopteridae* flamingófélék* 963 Phoenicopterus ruber * rózsás flamingó * 50 000 964 ACCIPITRIFORMES* VÁGÓMADÁRALAKÚAK* 965 Accipitridae* vágómadárfélék* 966 Pernis apivorus darázsölyv 100 000 967 Elanus caeruleus kuhi 50 000 968 Milvus migrans barna kánya 500 000 969 Milvus milvus vörös kánya 500 000 970 Haliaeetus albicilla rétisas 1 000 000 971 Neophron percnopterus dögkeselyű 250 000 972 Gyps fulvus fakó keselyű 250 000 973 Aegypius monachus barátkeselyű 250 000 974 Circaetus gallicus kígyászölyv 1 000 000 975 Circus aeruginosus barna rétihéja 50 000 976 Circus cyaneus * kékes rétihéja * 50 000 977 Circus macrourus fakó rétihéja 250 000 978 Circus pygargus hamvas rétihéja 500 000 979 Accipiter gentilis héja 50 000 980 Accipiter nisus karvaly 50 000 981 Accipiter brevipes kis héja 500 000 982 Buteo buteo egerészölyv 25 000 983 Buteo rufinus pusztai ölyv 100 000 984 Buteo lagopus gatyás ölyv 50 000 985 Aquila pomarina (Clanga pomarina) békászó sas 1 000 000 986 Aquila clanga (Clanga clanga) fekete sas 500 000 987 Aquila nipalensis pusztai sas 250 000 988 Aquila heliaca parlagi sas 1 000 000 989 Aquila chrysaetos szirti sas 500 000 990 Hieraaetus pennatus (Aquila pennata) törpesas 500 000 991 Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata) héjasas 250 000 992 Pandionidae* halászsasfélék* 993 Pandion haliaetus halászsas 500 000 994 FALCONIFORMES* SÓLYOMALAKÚAK* 995 Falconidae* sólyomfélék* 996 Falco naumanni fehérkarmú vércse 500 000 997 Falco tinnunculus vörös vércse 50 000 998 Falco vespertinus kék vércse 500 000 999 Falco columbarius kis sólyom 50 000 1000 Falco subbuteo kabasólyom 50 000 1001 Falco eleonorae Eleonóra-sólyom 250 000 1002 Falco biarmicus Feldegg-sólyom 100 000 1003 Falco cherrug kerecsensólyom 1 000 000 1004 Falco rusticolus északi sólyom 100 000 1005 Falco peregrinus vándorsólyom 500 000 1006 GRUIFORMES DARUALAKÚAK 1007 Rallidae guvatfélék 1008 Rallus aquaticus guvat 50 000 1009 Porzana porzana pettyes vízicsibe 50 000 1010 Porzana parva (Zapornia parva) kis vízicsibe 50 000 1011 Porzana pusilla (Zapornia pusilla) törpevízicsibe 500 000 1012 Crex crex haris 500 000 1013 Gallinula chloropus vízityúk 25 000 1014 Porphyrio porphyrio kék fú 25 000 1015 Gruidae* darufélék* 1016 Grus grus daru 50 000 1017 Anthropoides virgo (Grus virgo) pártás daru 50 000 1018 OTIDIFORMES* TÚZOKALAKÚAK* 1019 Otididae* túzokfélék* 1020 Tetrax tetrax reznek 500 000 1021 Otis tarda túzok 1 000 000 1022 CHARADRIIFORMES LILEALAKÚAK 1023 Haematopodidae* csigaforgató-félék* 1024 Haematopus ostralegus csigaforgató 25 000 1025 Recurvirostridae* gulipánfélék* 1026 Himantopus himantopus gólyatöcs 250 000 1027 Recurvirostra avosetta gulipán 250 000 1028 Burhinidae* ugartyúkfélék* 1029 Burhinus oedicnemus ugartyúk 500 000 1030 Glareolidae* székicsérfélék* 1031 Glareola pratincola székicsér 500 000 1032 Glareola nordmanni feketeszárnyú székicsér 500 000 1033 Charadriidae* lilefélék* 1034 Charadrius dubius kis lile 50 000 1035 Charadrius hiaticula parti lile 25 000 1036 Charadrius alexandrinus széki lile 1 000 000 1037 Charadrius leschenaultii sivatagi lile 25 000 1038 Charadrius morinellus havasi lile 50 000 1039 Pluvialis apricaria aranylile 25 000 1040 Pluvialis squatarola ezüstlile 25 000 1041 Vanellus spinosus (Hoplopterus spinosus) tüskés bíbic 25 000 1042 Vanellus gregarius (Chettusia gregaria) lilebíbic 500 000 1043 Vanellus leucurus (Chettusia leucura) fehérfarkú lilebíbic 25 000 1044 Vanellus vanellus bíbic 50 000 1045- Scolopacidae szalonkafélék 1046 Calidris canutus sarki partfutó 25 000 1047 Calidris alba fenyérfutó 25 000 1048 Calidris minuta apró partfutó 25 000 1049 Calidris temminckii Temminck-partfutó 25 000 1050 Calidris melanotos vándorpartfutó 25 000 1051 Calidris ferruginea sarlós partfutó 25 000 1052 Calidris maritima tengeri partfutó 25 000 1053 Calidris alpina havasi partfutó 25 000 1054 Limicola falcinellus (Calidris falcinellus) sárjáró 25 000 1055 Tryngites subruficollis (Calidris subruficollis) cankópartfutó 50 000 1056 Philomachus pugnax (Calidris pugnax) pajzsoscankó 50 000 1057 Lymnocryptes minimus kis sárszalonka 25 000 1058 Gallinago gallinago * sárszalonka * 100 000 1059 Gallinago media nagy sárszalonka 250 000 1060 Limosa limosa nagy goda 500 000 1061 Limosa lapponica kis goda 25 000 1062 Numenius phaeopus kis póling 50 000 1063 Numenius tenuirostris vékonycsőrű póling 1 000 000 1064 Numenius arquata nagy póling 500 000 1065 Tringa erythropus füstös cankó 25 000 1066 Tringa totanus piroslábú cankó 250 000 1067 Tringa stagnatilis tavi cankó 250 000 1068 Tringa nebularia szürke cankó 25 000 1069 Tringa flavipes sárgalábú cankó 25 000 1070 Tringa ochropus erdei cankó 25 000 1071 Tringa glareola réti cankó 25 000 1072 Xenus cinereus terekcankó 25 000 1073 Actitis hypoleucos billegetőcankó 50 000 1074 Arenaria interpres kőforgató 25 000 1075 Phalaropus lobatus vékonycsőrű víztaposó 25 000 1076 Phalaropus fulicarius laposcsőrű víztaposó 25 000 1077- Stercorariidae* halfarkasfélék* 1078 Stercorarius pomarinus szélesfarkú halfarkas 25 000 1079 Stercorarius parasiticus ékfarkú halfarkas 25 000 1080 Stercorarius longicaudus nyílfarkú halfarkas 25 000 1081 Stercorarius skua nagy halfarkas 25 000 1082 Laridae sirályfélék 1083 Larus ichthyaetus (Ichthyaetus ichthyaetus) halászsirály 25 000 1084 Larus ridibundus (Chroicocephalus ridibundus) dankasirály 50 000 1085 Larus genei (Chroicocephalus genei) vékonycsőrű sirály 25 000 1086 Larus melanocephalus szerecsensirály 100 000 1087 Larus canus viharsirály 25 000 1088 Larus audouinii korallsirály 50 000 1089 Larus fuscus * heringsirály * 50 000 1090 Larus argentatus ezüstsirály 25 000 1091 Larus glaucoides sarki sirály 25 000 1092 Larus hyperboreus jeges sirály 25 000 1093 Larus marinus dolmányos sirály 25 000 1094 Larus minutus (Hydrocoloeus minutus) kis sirály 25 000 1095 Xema sabini fecskesirály 25 000 1096 Rissa tridactyla csüllő 25 000 1097 Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica) kacagócsér 50 000 1098 Sterna caspia (Hydroprogne caspia) lócsér 50 000 1099 Sterna sandvicensis (Thalasseus sandvicensis) kenti csér 25 000 1100 Sterna hirundo küszvágó csér 100 000 1101 Sterna paradisaea sarki csér 25 000 1102 Sterna albifrons * (Sternula albifrons) kis csér * 500 000 1102 Chlidonias hybrida fattyúszerkő 100 000 1103 Chlidonias niger kormos szerkő 250 000 1104 Chlidonias leucopterus fehérszárnyú szerkő 250 000 1105- Alcidae* alkafélék* 1106 Alca torda alka 25 000 1107 Fratercula arctica lunda 25 000 1108 COLUMBIFORMES GALAMBALAKÚAK 1109 Columbidae galambfélék 1110 Columba oenas kék galamb 50 000 1111 Streptopelia turtur vadgerle 50 000 1112 CUCULIFORMES* KAKUKKALAKÚAK* 1113 Cuculidae* kakukkfélék* 1114 Clamator glandarius pettyes kakukk 25 000 1115 Cuculus canorus kakukk 50 000 1116 STRIGIFORMES* BAGOLYALAKÚAK* 1117 Tytonidae* gyöngybagolyfélék* 1118 Tyto alba gyöngybagoly 100 000 1119 Strigidae* bagolyfélék* 1120 Otus scops füleskuvik 100 000 1121 Bubo bubo * uhu * 500 000 1122 Bubo scandiacus (Nyctea scandiaca) hóbagoly 100 000 1123 Surnia ulula karvalybagoly 50 000 1124 Glaucidium passerinum törpekuvik 50 000 1125 Athene noctua kuvik 100 000 1126 Strix aluco macskabagoly 50 000 1127 Strix uralensis uráli bagoly 100 000 1128 Asio otus erdei fülesbagoly 50 000 1129 Asio flammeus réti fülesbagoly 250 000 1130 Aegolius funereus gatyáskuvik 50 000 1131 CAPRIMULGIFORMES* LAPPANTYÚALAKÚAK* 1132 Caprimulgidae* lappantyúfélék* 1133 Caprimulgus europaeus lappantyú 50 000 1134- Apodidae* sarlósfecskefélék* 1135 Apus apus sarlósfecske 25 000 1136 Apus pallidus halvány sarlósfecske 25 000 1137 Apus melba havasi sarlósfecske 25 000 1138- CORACIIFORMES* SZALAKÓTAALAKÚAK* 1139- Alcedinidae* jégmadárfélék* 1140 Alcedo atthis jégmadár 50 000 1141 Meropidae* gyurgyalagfélék* 1142 Merops apiaster gyurgyalag 100 000 1143 Coraciidae* szalakótafélék* 1144 Coracias garrulus szalakóta 500 000 1145 BUCEROTIFORMES* SZARVASCSŐRŰMADÁR- ALAKÚAK* 1146 Upupidae* búbosbankafélék* 1147 Upupa epops búbosbanka 50 000 1148- PICIFORMES* HARKÁLYALAKÚAK* 1149- Picidae* harkályfélék* 1150 Jynx torquilla nyaktekercs 50 000 1151 Picus canus hamvas küllő 50 000 1152 Picus viridis * zöld küllő * 50 000 1153 Dryocopus martius fekete harkály 50 000 1154 Dendrocopos major nagy fakopáncs 25 000 1155 Dendrocopos syriacus balkáni fakopáncs 25 000 1156 Dendrocopos leucotos fehérhátú fakopáncs 250 000 1157 Dendrocopos medius (Leiopicus medius) középfakopáncs 50 000 1158 Dendrocopos minor (Dryobates minor) kis fakopáncs 50 000 1159- PASSERIFORMES VERÉBALAKÚAK 1160- Alaudidae* pacsirtafélék* 1161 Melanocorypha calandra kalandrapacsirta 25 000 1162 Calandrella brachydactyla szikipacsirta 500 000 1163 Galerida cristata búbos pacsirta 50 000 1164 Lullula arborea erdei pacsirta 50 000 1165 Alauda arvensis mezei pacsirta 25 000 1166 Eremophila alpestris havasi fülespacsirta 50 000 1167 Hirundinidae* fecskefélék* 1168 Riparia riparia partifecske 50 000 1169 Hirundo rustica füsti fecske 50 000 1170 Hirundo daurica (Cecropis daurica) vörhenyes fecske 25 000 1171 Delichon urbicum molnárfecske 50 000 1172 Motacillidae* billegetőfélék* 1173 Anthus richardi sarkantyús pityer 25 000 1174 Anthus campestris parlagi pityer 50 000 1175 Anthus trivialis erdei pityer 25 000 1176 Anthus pratensis réti pityer 25 000 1177 Anthus cervinus rozsdástorkú pityer 25 000 1178 Anthus spinoletta havasi pityer 25 000 1179 Motacilla flava sárga billegető 25 000 1180 Motacilla citreola citrombillegető 25 000 1181 Motacilla cinerea hegyi billegető 50 000 1182 Motacilla alba barázdabillegető 25 000 1183 Bombycillidae* csonttollúfélék* 1184 Bombycilla garrulus csonttollú 25 000 1185 Cinclidae* vízirigófélék* 1186 Cinclus cinclus vízirigó 500 000 1187 Troglodytidae* ökörszemfélék* 1188 Troglodytes troglodytes ökörszem 25 000 1189 Prunellidae* szürkebegyfélék* 1190 Prunella modularis erdei szürkebegy 25 000 1191 Prunella collaris havasi szürkebegy 25 000 1192 Turdidae* rigófélék* 1193 Erithacus rubecula vörösbegy 25 000 1194 Luscinia luscinia nagy fülemüle 100 000 1195 Luscinia megarhynchos fülemüle 25 000 1196 Luscinia svecica kékbegy 50 000 1197 Tarsiger cyanurus kékfarkú 25 000 1198 Phoenicurus ochruros házi rozsdafarkú 25 000 1199 Phoenicurus phoenicurus kerti rozsdafarkú 50 000 1200 Saxicola rubetra rozsdás csuk 25 000 1201 Saxicola torquatus * cigánycsuk * 25 000 1202 Oenanthe isabellina pusztai hantmadár 25 000 1203 Oenanthe oenanthe hantmadár 50 000 1204 Oenanthe pleschanka apácahantmadár 25 000 1205 Oenanthe hispanica déli hantmadár 25 000 1206 Monticola saxatilis kövirigó 500 000 1207 Monticola solitarius kék kövirigó 25 000 1208 Turdus torquatus örvös rigó 25 000 1209 Turdus merula fekete rigó 25 000 1210 Turdus pilaris fenyőrigó 25 000 1211 Turdus philomelos énekes rigó 25 000 1212 Turdus iliacus szőlőrigó 25 000 1213 Turdus viscivorus léprigó 50 000 1214- Sylviidae* poszátafélék* 1215 Cettia cetti berki poszáta 25 000 1216 Cisticola juncidis szuharbújó 25 000 1217 Locustella naevia réti tücsökmadár 50 000 1218 Locustella fluviatilis berki tücsökmadár 50 000 1219 Locustella luscinioides nádi tücsökmadár 50 000 1220 Acrocephalus melanopogon fülemülesitke 50 000 1221 Acrocephalus paludicola csíkosfejű nádiposzáta 1 000 000 1222 Acrocephalus schoenobaenus foltos nádiposzáta 25 000 1223 Acrocephalus agricola rozsdás nádiposzáta 25 000 1224 Acrocephalus dumetorum berki nádiposzáta 25 000 1225 Acrocephalus palustris énekes nádiposzáta 25 000 1226 Acrocephalus scirpaceus cserregő nádiposzáta 25 000 1227 Acrocephalus arundinaceus nádirigó 25 000 1228 Hippolais caligata (Iduna caligata) kis geze 25 000 1229 Hippolais pallida (Iduna pallida) halvány geze 50 000 1230 Hippolais icterina kerti geze 25 000 1231 Sylvia cantillans * bajszos poszáta * 25 000 1232 Sylvia melanocephala kucsmás poszáta 25 000 1233 Sylvia nisoria karvalyposzáta 50 000 1234 Sylvia curruca * kis poszáta * 25 000 1235 Sylvia communis mezei poszáta 25 000 1236 Sylvia borin kerti poszáta 50 000 1237 Sylvia atricapilla barátposzáta 25 000 1238 Phylloscopus proregulus királyfüzike 25 000 1239 Phylloscopus inornatus vándorfüzike 25 000 1240 Phylloscopus bonelli Bonelli-füzike 25 000 1241 Phylloscopus sibilatrix sisegő füzike 25 000 1242 Phylloscopus collybita csilpcsalpfüzike 25 000 1243 Phylloscopus trochilus fitiszfüzike 25 000 1244 Regulus regulus sárgafejű királyka 25 000 1245 Regulus ignicapilla tüzesfejű királyka 25 000 1246- Muscicapidae* légykapófélék* 1247 Muscicapa striata szürke légykapó 50 000 1248 Ficedula parva * kis légykapó * 100 000 1249 Ficedula albicollis örvös légykapó 25 000 1250 Ficedula hypoleuca kormos légykapó 25 000 1251- Timaliidae* timáliafélék* 1252 Panurus biarmicus barkóscinege 50 000 1253 Aegithalidae* őszapófélék* 1254 Aegithalos caudatus őszapó 25 000 1255 Paridae* cinegefélék* 1256 Parus palustris (Poecile palustris) barátcinege 25 000 1257 Parus montanus (Poecile montanus) kormosfejű cinege 25 000 1258 Parus cristatus (Lophophanes cristatus) búbos cinege 25 000 1259 Parus ater (Periparus ater) fenyvescinege 25 000 1260 Parus caeruleus (Cyanistes caeruleus) kék cinege 25 000 1261 Parus major széncinege 25 000 1262 Sittidae* csuszkafélék* 1263 Sitta europaea csuszka 25 000 1264 Tichodromadidae* hajnalmadárfélék* 1265 Tichodroma muraria hajnalmadár 50 000 1266 Certhiidae* fakuszfélék* 1267 Certhia familiaris hegyi fakusz 25 000 1268 Certhia brachydactyla rövidkarmú fakusz 25 000 1269 Remizidae* függőcinege-félék* 1270 Remiz pendulinus függőcinege 50 000 1271 Oriolidae* sárgarigófélék* 1272 Oriolus oriolus sárgarigó 25 000 1273 Laniidae* gébicsfélék* 1274 Lanius collurio tövisszúró gébics 25 000 1275 Lanius minor kis őrgébics 50 000 1276 Lanius excubitor nagy őrgébics 50 000 1277 Lanius senator vörösfejű gébics 50 000 1278 Corvidae varjúfélék 1279 Nucifraga caryocatactes fenyőszajkó 25 000 1280 Pyrrhocorax graculus havasi csóka 25 000 1281 Pyrrhocorax pyrrhocorax havasi varjú 25 000 1282 Corvus monedula csóka 50 000 1283 Corvus frugilegus vetési varjú 50 000 1284 Corvus corone corone kormos varjú 25 000 1285 Corvus corax holló 50 000 1286 Sturnidae seregélyfélék 1287 Sturnus roseus (Pastor roseus) pásztormadár 50 000 1288 Passeridae verébfélék 1289 Passer hispaniolensis berki veréb 25 000 1290 Passer montanus mezei veréb 25 000 1291 Montifringilla nivalis havasipinty 25 000 1292 Fringillidae* pintyfélék* 1293 Fringilla coelebs erdei pinty 25 000 1294 Fringilla montifringilla fenyőpinty 25 000 1295 Serinus serinus csicsörke 25 000 1296 Carduelis chloris zöldike 25 000 1297 Carduelis carduelis tengelic 25 000 1298 Carduelis spinus csíz 25 000 1299 Carduelis cannabina kenderike 25 000 1300 Carduelis flavirostris sárgacsőrű kenderike 25 000 1301 Carduelis flammea * zsezse * 25 000 1302 Loxia leucoptera szalagos keresztcsőrű 25 000 1303 Loxia curvirostra keresztcsőrű 25 000 1304 Carpodacus erythrinus karmazsinpirók 25 000 1305 Pinicola enucleator nagy pirók 25 000 1306 Pyrrhula pyrrhula süvöltő 25 000 1307 Coccothraustes coccothraustes meggyvágó 25 000 1308- Emberizidae* sármányfélék* 1309 Calcarius lapponicus sarkantyús sármány 25 000 1310 Plectrophenax nivalis hósármány 25 000 1311 Emberiza leucocephalos fenyősármány 25 000 1312 Emberiza citrinella citromsármány 25 000 1313 Emberiza cirlus sövénysármány 50 000 1314 Emberiza cia bajszos sármány 100 000 1315 Emberiza hortulana kerti sármány 500 000 1316 Emberiza rustica erdei sármány 25 000 1317 Emberiza pusilla törpesármány 25 000 1318 Emberiza schoeniclus nádi sármány 25 000 1319 Emberiza melanocephala kucsmás sármány 25 000 1320 Emberiza calandra (Miliaria calandra) sordély 25 000 1321- MAMMALIA EMLŐSÖK 1322- PLACENTALIA MÉHLEPÉNYES EMLŐSÖK 1323- ERINACEOMORPHA* SÜNALAKÚAK* 1324- Erinaceidae* sünfélék* 1325 Erinaceus roumanicus * keleti sün * 25 000 1326- SORICOMORPHA* CICKÁNYALAKÚAK* 1327- Soricidae* cickányfélék* 1328 Crocidura leucodon mezei cickány 25 000 1329 Crocidura suaveolens keleti cickány 25 000 1330 Neomys anomalus Miller-vízicickány 50 000 1331 Neomys fodiens közönséges vízicickány 50 000 1332 Sorex alpinus havasi cickány 50 000 1333 Sorex araneus erdei cickány 25 000 1334 Sorex minutus törpecickány 25 000 1335- Talpidae* vakondfélék* 1336 Talpa europaea vakond 25 000 1337- MICROCHIROPTERA* KISDENEVÉREK* 1338 Rhinolophidae* patkósdenevér-félék* 1339 Rhinolophus euryale kereknyergű patkósdenevér 250 000 1340 Rhinolophus ferrumequinum nagy patkósdenevér 100 000 1341 Rhinolophus hipposideros kis patkósdenevér 50 000 1342 Vespertilionidae* simaorrúdenevér-félék* 1343 Barbastella barbastellus nyugati piszedenevér 100 000 1344 Eptesicus nilssonii északi késeidenevér 25 000 1345 Eptesicus serotinus közönséges késeidenevér 25 000 1346 Hypsugo savii alpesi denevér 50 000 1347 Miniopterus schreibersii hosszúszárnyú denevér 250 000 1348 Myotis alcathoe nimfadenevér 50 000 1349 Myotis bechsteinii nagyfülű denevér 100 000 1350 Myotis blythii hegyesorrú denevér 50 000 1351 Myotis brandtii Brandt-denevér 50 000 1352 Myotis dasycneme tavi denevér 100 000 1353 Myotis daubentonii vízi denevér 50 000 1354 Myotis emarginatus csonkafülű denevér 100 000 1355 Myotis myotis közönséges denevér 50 000 1356 Myotis mystacinus bajuszos denevér 50 000 1357 Myotis nattereri horgasszőrű denevér 50 000 1358 Nyctalus lasiopterus óriás-koraidenevér 500 000 1359 Nyctalus leisleri szőröskarú koraidenevér 50 000 1360 Nyctalus noctula rőt koraidenevér 25 000 1361 Pipistrellus kuhlii fehérszélű törpedenevér 50 000 1362 Pipistrellus nathusii durvavitorlájú törpedenevér 25 000 1363 Pipistrellus pipistrellus közönséges törpedenevér 25 000 1364 Pipistrellus pygmaeus szoprán törpedenevér 25 000 1365 Plecotus auritus barna hosszúfülű-denevér 50 000 1366 Plecotus austriacus szürke hosszúfülű-denevér 50 000 1367 Vespertilio murinus fehértorkú denevér 50 000 1368- RODENTIA RÁGCSÁLÓK 1369- Sciuridae* mókusfélék* 1370 Sciurus vulgaris mókus 25 000 1371 Spermophilus citellus ürge 250 000 1372 Castoridae* hódfélék* 1373 Castor fiber eurázsiai hód 50 000 1374 Microtidae pocokfélék 1375 Microtus agrestis csalitjáró pocok 25 000 1376 Microtus oeconomus északi pocok 500 000 1377- Gliridae* pelefélék* 1378 Dryomys nitedula erdei pele 100 000 1379 Glis glis (Myoxus glis) nagy pele 50 000 1380 Muscardinus avellanarius mogyorós pele 50 000 1381- Muridae egérfélék 1382 Micromys minutus törpeegér 25 000 1383 Zapodidae* szöcskeegérfélék* 1384 Sicista subtilis csíkos szöcskeegér 1 000 000 1385 Spalacidae* földikutyafélék* 1386 Nannospalax leucodon * nyugati földikutya * 1 000 000 1387- CARNIVORA RAGADOZÓK 1388 Canidae kutyafélék 1389 Canis lupus * farkas * 250 000 1390- Ursidae* medvefélék* 1391 Ursus arctos barna medve 250 000 1392- Mustelidae menyétfélék 1393 Mustela erminea hermelin 50 000 1394 Mustela nivalis menyét 25 000 1395 Mustela eversmanii molnárgörény 50 000 1396 Martes martes nyuszt 50 000 1397 Lutra lutra vidra 250 000 1398- Felidae* macskafélék* 1399 Felis silvestris * vadmacska * 250 000 1400 Lynx lynx hiúz 500 000 1401 ARTIODACTYLA PÁROSUJJÚ PATÁSOK 1402 Bovidae marhafélék 1403 Rupicapra rupicapra zerge 50 000 A gerincesek esetében a *-gal jelölt magasabb rendű csoportok valamennyi hazai faja szerepel a mellékletben. 3-4. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez *


5. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez Fészeképítő hangyafajok védett fészkei (bolyok) Magyar név Tudományos név Értéke (Ft) Erdei vöröshangya Formica rufa 50 000 Kis erdei-vöröshangya Formica polyctenarufa 50 000 Kis nyomottfejű-hangya Formica pressilabris 50 000 Nagy nyomottfejű-hangya Formica execta 50 000 [[Pirosfejű vöröshangya ]]Formica truncorum 50 000 Réti vöröshangya Formica pratensis 50 000


6. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez * Fokozottan védett barlangok

A) Az Aggteleki-karsztvidék területén

Almási-zsomboly

Bába-völgyi 2. sz. víznyelő barlangja

Baradla-barlang

Baradla-tetői-zsomboly

Béke-barlang

Danca-barlang

Esztramosi Felső-táró 2. sz. ürege

Esztramosi Földvári Aladár-barlang

Frank-barlang

Hosszú-tetői-barlang

Kopaszgaly-oldali 2. sz. víznyelőbarlang

Kopasz-vigasz-barlang

Kossuth-barlang

Magas-tetői-barlang

Meteor-barlang

Rákóczi 1. sz. barlang

Rákóczi 2. sz. barlang

Rákóczi 3. sz. barlang

Rákóczi-oldaltáró barlangja

Rejtek-zsomboly

Szabadság-barlang

Szabó-pallagi-zsomboly

Széki-zsomboly

Vass Imre-barlang

Vecsem-bükki-zsomboly

B) A Bakony hegységben

Acheron-kútbarlang

Alba Regia-barlang

Bongó-zsomboly

Csengő-zsomboly

Cserszegtomaji-kútbarlang

Csodabogyós-barlang

Döme-barlang

Hajszabarnai Pénz-lik

Háromkürtő-zsomboly

Hévízi-forrásbarlang

Jakucs László-barlang

Jubileumi-zsomboly

Kessler Hubert-barlang

Lóczy-barlang

Odvas-kői-barlang

Szentgáli-kőlik

Tapolcai-barlangrendszer

Tihanyi Forrás-barlang

Tűzköves-hegyi-barlang

C) A Budai-hegységben

Bátori-barlang

Budai Vár-barlang

Citadella-kristálybarlang

Ferenc-hegyi-barlang

Gellérthegyi-barlang

József-hegyi-barlang

Molnár János-barlang

Pál-völgyi-barlangrendszer

Rácskai-barlang

Remete-barlang

Remete-völgyi Felső-barlang

Solymári-ördöglyuk

Szemlő-hegyi-barlang

D) A Bükk hegységben

Anna-barlang

Balekina-barlang

Balla-barlang

Bányász-barlang

Bolhási-Jávorkúti-barlangrendszer

Borókás-tebri 2. sz. víznyelőbarlang

Borókás-tebri 4. sz. víznyelőbarlang

Bronzika-barlang

Büdös-pest

Diabáz-barlang

Diósgyőr-tapolcai-barlang

Fecske-lyuk

Fekete-barlang

Felső-forrási-barlang

Gyurkó-lápai-barlang

Hajnóczy-barlang

Három-kúti-barlang

Herman Ottó-barlang

Hillebrand Jenő-barlang

Istállós-kői-barlang

István-lápai-barlang

Jáspis-barlang

Kecske-lyuk

Király-kúti-zsomboly

Kis-kőháti-zsomboly

Kő-lyuk

Körös-barlang

Létrási-vizesbarlang

Lilla-barlang

Mexikó-völgyi-víznyelőbarlang

Miskolc-tapolcai-tavasbarlang

Nagykőmázsa-oldali-zsomboly

Nagykőmázsa-völgyi-víznyelőbarlang

Pénz-pataki-víznyelőbarlang

Pes-kő-barlang

Pongor-lyuk

Speizi-barlang

Suba-lyuk

Szamentu-barlang

Szeleta-barlang

Szeleta-zsomboly

Szent István-barlang

Szepesi-Láner-barlangrendszer

Szirén-barlang

Szivárvány-Sebes-barlangrendszer

Tar-kői-kőfülke

Tatár-árki-barlang

Udvar-kő

Upponyi 1. sz. kőfülke

Vár-tetői-barlang

Vénusz-barlang

Viktória-barlang

E) A Cserhát hegységben

Naszályi-víznyelőbarlang

Nézsai-víznyelőbarlang

Nincskegyelem-aknabarlang

F) A Gerecse hegységben

Angyal-forrási-barlang

Jankovich-barlang

Keselő-hegyi-barlang

Lengyel-barlang

Megalodus-barlang

Öreg-kői 1. sz. zsomboly

Pisznice-barlang

Szelim-lyuk

Tükör-forrási-barlang

G) A Mátra hegységben

Csörgő-lyuk

H) A Mecsek hegységben

Abaligeti-barlang

Mánfai-kőlyuk

Mészégető-források-barlangja

Orfűi Vízfő-barlang

Spirál-víznyelőbarlang

I) A Pilis hegységben

Ajándék-barlang

Amfiteátrum-barlang

Ariadne-barlangrendszer

Indikációs-barlang

Kis-Kevélyi-barlang

Kis-Strázsahegyi-hasadékbarlang

Papp Ferenc-barlang

Pilis-barlang

Pilisszántói-kőfülke

Róka-hegyi-barlang

Sátorkő-pusztai-barlang

Strázsa-hegyi-barlang

Szent Özséb-barlang

Szoplaki-ördöglyuk

Ürömi-víznyelőbarlang

J) A Vértes hegységben

Csákvári-barlang

Vértessomlói-barlang

K) A Villányi-hegységben

Beremendi-kristálybarlang

Nagyharsányi-kristálybarlang


8. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez * AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGBEN TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL JELENTŐS ÁLLATFAJOK A B C Rendszertani kategória Tudományos név Magyar elnevezés 1- ANNELIDA GYŰRŰSFÉRGEK 2- HIRUDINOIDEA NADÁLYOK 3 Hirudo medicinalis orvosi pióca 4 Hirudo verbana magyar nadály 5- MOLLUSCA PUHATESTŰEK 6- BIVALVIA KAGYLÓK 7 Congeria kusceri dinári kecskekörömkagyló 8 Lithophaga lithophaga sziklafúró kagyló 9 Margaritifera auricularia spanyol gyöngykagyló 10 Pinna nobilis nagy sonkakagyló 11- GASTROPODA CSIGÁK 12 Caseolus calculus bordás kövecskecsiga 13 Caseolus commixta felemás kövecskecsiga 14 Caseolus sphaerula gömbölyded kövecskecsiga 15 Discula leacockiana Leacock-gombcsiga 16 Discula tabellata rovásos gombcsiga 17 Discula testudinalis (nincs magyar neve) 18 Discula turricula (nincs magyar neve) 19 Discus defloratus (nincs magyar neve) 20 Discus guerinianus madeirai diszkoszcsiga 21 Elona quimperiana quemperi csiga 22 Geomalacus maculosus angol csupaszcsiga (ír csupaszcsiga) 23 Geomitra moniziana Moniz-turbáncsiga 24 Gibbula nivosa havasi ragyáscsiga 25 Idiomela subplicata madeirai bordáscsiga 26 Lampedusa imitatrix (nincs magyar neve) 27 Lampedusa melitensis máltai orsócsiga 28 Leiostyla abbreviata kurta bábcsiga 29 Leiostyla cassida sisakos bábcsiga 30 Leiostyla corneocostata bordás bábcsiga 31 Leiostyla gibba dudoros bábcsiga 32 Leiostyla lamellosa lemezes bábcsiga 33 Patella ferruginea rozsdás csészecsiga 34- ARTHROPODA ÍZELTLÁBÚAK 35- CRUSTACEA RÁKOK 36 Armadillidium ghardalamensis déli gömbászka 37- ARANEAE PÓKOK 38 Macrothele calpeiana (nincs magyar neve) 39- INSECTA ROVAROK 40- ODONATA SZITAKÖTŐK 41 Cordulegaster trinacriae szicíliai hegyiszitakötő 42 Gomphus graslinii atlanti folyami-szitakötő 43 Leucorrhinia albifrons fehérképű szitakötő 44 Lindenia tetraphylla levelespotrohú szitakötő 45 Macromia splendens pompás sárkányszitakötő 46 Oxygastra curtisii narancsfoltos szitakötő 47 Sympecma braueri (nincs magyar neve) 48- MANTODEA FOGÓLÁBÚAK 49 Apteromantis aptera (nincs magyar neve) 50- ORTHOPTERA EGYENESSZÁRNYÚAK 51 Baetica ustulata Sierra Nevada-i nyergesszöcske 52 Brachytrupes megacephalus sivatagi házitücsök 53 Isophya harzi (nincs magyar neve) 54 Myrmecophilus baronii Baron-hangyásztücsök 55- COLEOPTERA BOGARAK 56- Carabidae futrinkafélék 57 Carabus olympiae olasz futrinka 58 Carabus menetriesi pacholei fellápi futrinka 59- Buprestidae díszbogárfélék 60 Buprestis splendens pompás díszbogár 61- Leiodidae pecebogárfélék 62 Leptodirus hochenwarti barlangi pecebogár 63 Melandryidae komorkafélék 64 Phryganophilus ruficollis vörösnyakú komorbogár 65 Euchiridae magyar neve nincs 66 Propomacrus cypriacus ciprusi karolóbogár 67 Tenebrionidae gyászbogárfélék 68 Pseudoseriscius cameroni máltai gyászbogár 69- Pythidae sárkánybogárfélék 70 Pytho kolwensis északi sárkánybogár 71 Cerambycidae cincérfélék 72 Pseudogaurotina excellens nagy fémescincér 73- LEPIDOPTERA LEPKÉK 74 Sphingidae szenderfélék 75 Hyles hippophaes déli szender 76 Saturniidae pávaszemesszövő-félék 77 Graellsia isabellae spanyol pávaszem 78 Noctuidae bagolylepkefélék 79 Xylomoia strix északi zsombékbagoly 80 Papilionidae pillangófélék 81 Papilio alexanor déli fecskefarkúlepke 82 Papilio hospiton korzikai fecskefarkúlepke 83 Parnassius apollo nagy apollólepke 84 Lycaenidae boglárkalepke-félék 85 Lycaena helle lápi tűzlepke 86 Plebicula golgus Golgus-boglárka 87 Polyommatus eroides balkáni pöttyösboglárka 88 Pseudophilotes bavius erdélyi csinosboglárka 89 Nymphalidae tarkalepkefélék 90 Fabriciana elisa korzikai gyöngyházlepke 91 Coenonympha hero lápi szénalepke 92 Melanargia arge olasz sakktáblalepke 93 Erebia calcaria nagy szerecsenlepke (Lorkovic-szerecsenlepke) 94 Erebia christi fekete szerecsenlepke 95 Erebia sudetica szudétai szerecsenlepke 96 Proterebia afra dalmata dalmát szerecsenlepke 97- ECHINODERMATA TÜSKÉSBŐRŰEK 98- ECHINOIDEA TENGERISÜNÖK 99 Centrostephanus longispinus díszsün 100- VERTABRATA GERINCESEK 101- OSTEICHTHYES CSONTOSHALAK 102- ACTINOPTERYGII SUGARASÚSZÓJÚ HALAK 103- ACIPENSERIFORMES TOKALAKÚAK 104- Acipenseridae tokfélék 105 Acipenser naccarii adriai tok 106 Acipenser sturio közönséges tok 107- CYPRINIFORMES PONTYALAKÚAK 108- Cyprinidae pontyfélék 109 Anaecypris hispanica spanyol cselle 110 Phoxinus percnurus mocsári cselle 111- ATHERINIFORMES KALÁSZHALALAKÚAK 112- Cyprinodontidae fogaspontyfélék 113 Valencia hispanica feketefoltos fogasponty 114 Valencia letourneuxi korfui fogasponty 115- SALMONIFORMES PISZTRÁNGALAKÚAK 116- Coregonidae marénafélék 117 Coregonus oxyrhynchus hegyesorrú maréna 118- PERCIFORMES SÜGÉRALAKÚAK 119- Percidae sügérfélék 120 Zingel asper Rhone-vidéki bucó 121 Romanichthys valsanicola román bucó 122- AMPHIBIA KÉTÉLTŰEK 123 CAUDATA FARKOS KÉTÉLTŰEK 124- Salamandridae szalamandrafélék 125 Chioglossa lusitanica ibériai szalamandra 126 Euproctus asper pireneusi gőte 127 Euproctus montanus korzikai gőte 128 Euproctus platycephalus csukafejű gőte 129 Mertensiella luschani lükiai szalamandra (likiai szalamandra) 130 Salamandra atra alpesi szalamandra 131 Salamandra (atra) aurorae sárga alpesi szalamandra 132 Salamandra lanzai (nincs magyar neve) 133 Salamandrina terdigitata pápaszemes szalamandra 134 Triturus italicus olasz gőte 135 Triturus karelinii balkáni tarajosgőte 136 Triturus marmoratus márványos gőte 137 Triturus montandoni kárpáti gőte 138- Proteidae vakgőtefélék 139 Proteus anguinus barlangi vakgőte 140- Plethodontidae barlangiszalamandra-félék 141 Hydromantes ambrosii francia barlangi-szalamandra 142 Hydromantes flavus sárga barlangi-szalamandra 143 Hydromantes genei barna barlangi-szalamandra 144 Hydromantes imperialis (nincs magyar neve) 145 Hydromantes strinatii (nincs magyar neve) 146 Hydromantes supramontis (nincs magyar neve) 147- ANURA BÉKÁK 148- Discoglossidae korongnyelvűbéka-félék 149 Alytes cisternasii ibériai dajkabéka 150 Alytes muletensis mallorcai korongnyelvűbéka 151 Alytes obstetricans közönséges dajkabéka 152 Discoglossus galganoi * spanyol korongnyelvűbéka 153 Discoglossus montalentii korzikai korongnyelvűbéka 154 Discoglossus pictus tarka korongnyelvűbéka 155 Discoglossus sardus Tirrén-tengeri korongnyelvűbéka 156- Pelobatidae ásóbékafélék 157 Pelobates cultripes zöld ásóbéka 158 Pelobates syriacus szíriai ásóbéka 159- Bufonidae varangyfélék 160 Bufo calamita nádi varangy 161- Hylidae levelibéka-félék 162 Hyla meridionalis mediterrán levelibéka 163 Hyla sarda szardíniai levelibéka 164- Ranidae valódibéka-félék 165 Rana graeca görög barnabéka 166 Rana iberica spanyol barnabéka 167 Rana italica olasz kecskebéka 168 Rana latastei olasz barnabéka 169 Rana perezi (Pelophylax perezi) ibériai kecskebéka 170- REPTILIA HÜLLŐK 171- TESTUDINATA TEKNŐSÖK 172- Testudinidae szárazfölditeknős-félék 173 Testudo graeca mór teknős 174 Testudo hermanni görög teknős 175 Testudo marginata szegélyes teknős 176- Cheloniidae tengeriteknős-félék 177 Caretta caretta álcserepesteknős 178 Chelonia mydas levesteknős 179 Lepidochelys kempii fattyúteknős 180 Eretmochelys imbricata cserepesteknős 181- Dermochelyidae kérgesteknős-félék 182 Dermochelys coriacea kérgesteknős 183- Emydidae mocsáriteknős-félék 184 Mauremys caspica kaszpi teknős 185 Mauremys leprosa spanyol víziteknős 186- SQUAMATA PIKKELYES HÜLLŐK 187- Lacertidae nyakörvösgyík-félék 188 Algyroides fitzingeri korzikai éleshátúgyík 189 Algyroides marchi spanyol éleshátúgyík 190 Algyroides moreoticus görög éleshátúgyík 191 Algyroides nigropunctatus fekete éleshátúgyík 192 Dalmatolacerta oxycephala hegyesfejű gyík 193 Dinarolacerta mosorensis dalmát faligyík 194 Gallotia atlantica (nincs magyar neve) 195 Gallotia galloti Kanári-szigeteki gyík 196 Gallotia simonyi El Hierro-i óriásgyík 197 Gallotia stehlini (nincs magyar neve) 198 Lacerta bedriagae korzikai gyík 199 Lacerta bonnali (nincs magyar neve) 200 Lacerta monticola ibériai hegyigyík 201 Lacerta danfordi (nincs magyar neve) 202 Lacerta dugesi (nincs magyar neve) 203 Lacerta graeca görög hegyesfejűgyík 204 Lacerta horvathi horvát faligyík 205 Lacerta schreiberi spanyol zöldgyík 206 Lacerta trilineata balkáni zöldgyík 207 Ophisops elegans kígyószemű gyík 208 Podarcis erhardii balkáni homokigyík 209 Podarcis filfolensis máltai faligyík 210 Podarcis hispanica spanyol faligyík 211 Podarcis lilfordi Baleár-szigeteki faligyík 212 Podarcis melisellensis fiumei faligyík 213 Podarcis milensis míloszi faligyík 214 Podarcis peloponnesiaca peloponnészoszi faligyík 215 Podarcis pityusensis Pityusen-szigeteki faligyík 216 Podarcis sicula olasz faligyík 217 Podarcis tiliguerta korzikai faligyík 218 Podarcis wagleriana szicíliai faligyík 219- Scincidae szkinkfélék 220 Chalcides bedriagai spanyol ércesgyík 221 Chalcides ocellatus foltos ércesgyík 222 Chalcides sexlineatus (nincs magyar neve) 223 Chalcides simonyi fuerteventurai ércesgyík 224 Chalcides viridianus (nincs magyar neve) 225 Ophiomorus punctatissimus pettyes kígyógyík 226- Gekkonidae gekkófélék 227 Cyrtopodion kotschyi csupaszujjú gekkó 228 Phyllodactylus europaeus lemezesujjú gekkó 229 Tarentola angustimentalis (nincs magyar neve) 230 Tarentola boettgeri csíkos gekkó 231 Tarentola delalandii (nincs magyar neve) 232 Tarentola gomerensis gomerai gekkó 233- Agamidae agámafélék 234 Stellio stellio közönséges agáma 235- Chamaeleonidae kaméleonfélék 236 Chamaeleo chamaeleon közönséges kaméleon 237- Anguidae lábatlangyíkfélék 238 Ophisaurus apodus páncélos seltopuzik 239- Boidae boafélék 240 Eryx jaculus homoki boa 241- Colubridae siklófélék 242 Coluber cypriensis (Hierophis cypriensis) ciprusi ostorsikló 243 Coluber hippocrepis (Hemorrhois hippocrepis) patkós sikló 244 Coluber jugularis (Dolichophis jugularis) (nincs magyar neve) 245 Coluber laurenti (nincs magyar neve) 246 Coluber najadum (Platyceps najadum) Dahl-ostorsikló 247 Coluber nummifer (nincs magyar neve) 248 Coluber viridiflavus (Hierophis viridiflavus) sárgászöld haragossikló 249 Eirenis modesta kis-ázsiai törpesikló 250 Elaphe quatuorlineata négycsíkos sikló (szalagos sikló) 251 Elaphe situla (Zamenis situla) leopárdsikló 252 Telescopus falax macskakígyó 253 Viperidae viperafélék 254 Vipera ammodytes homoki vipera 255 Macrovipera schweizeri míloszi vipera 256 Vipera seoanni ibériai vipera 257 Vipera xanthina hegyi vipera 258 AVES MADARAK 259 ANSERIFORMES LÚDALAKÚAK 260 Anatidae récefélék 261 Dendrocygna bicolor sujtásos fütyülőlúd* 262 Cygnus olor bütykös hattyú 263 Anser albifrons flavirostris grönlandi nagy lilik 264 Anser rossii hólúd 265 Branta hutchinsii alaszkai lúd 266 Anas americana álarcos réce 267 Anas falcata sarlós réce 268 Anas formosa cifra réce 269 Anas rubripes kormos réce 270 Anas discors kékszárnyú réce 271 Aix sponsa kisasszonyréce (karolinai réce)* 272 Aythya americana amerikai barátréce 273 Aythya valisineria rókafejű réce 274 Aythya collaris örvös réce 275 Aythya affinis búbos réce 276 Somateria fischeri pápaszemes pehelyréce 277 Histrionicus histrionicus tarka réce 278 Melanitta perspicillata pápaszemes réce 279 Bucephala albeola fehérfejű kerceréce 280 Bucephala islandica izlandi kerceréce 281 Mergus cucullatus csuklyás bukó 282 GALLIFORMES TYÚKALAKÚAK 283 Phasianidae fácánfélék 284 Lagopus lagopus sarki hófajd 285 Lagopus muta havasi hófajd 286 Alectoris chukar csukár 287 Alectoris graeca szirti fogoly 288 Alectoris rufa vörös fogoly 289 Alectoris barbara barnanyakú szirtifogoly 290 Francolinus francolinus örvös frankolin 291 GAVIIFORMES BÚVÁRALAKÚAK 292 Gaviidae búvárfélék 293 Gavia adamsii fehércsőrű búvár 294 PODICIPEDIFORMES VÖCSÖKALAKÚAK 295 Podicipedidae vöcsökfélék 296 Podilymbus podiceps gyűrűscsőrű vöcsök 297 PROCELLARIIFORMES VÉSZMADÁR-ALAKÚAK 298 Diomedeidae albatroszfélék 299 Thalassarche melanophris dolmányos albatrosz 300 Thalassarche chlororhynchos sárgacsőrű albatrosz 301 Diomedea exulans vándoralbatrosz 302 Procellariidae vészmadárfélék 303 Macronectes giganteus déli óriáshojsza 304 Fulmarus glacialis északi sirályhojsza 305 Daption capense galambhojsza 306 Pterodroma madeira madeirai viharmadár 307 Pterodroma feae * zöld-foki viharmadár 308 Pterodroma cahow Bermuda-szigeteki viharmadár 309 Pterodroma hasitata karibi viharmadár 310 Pterodroma arminjoniana trindadei viharmadár 311 Bulweria bulwerii szalagos szerecsenhojsza 312 Calonectris edwardsii zöld-foki vészmadár 313 Calonectris diomedea * mediterrán vészmadár 314 Puffinus gravis (Ardenna gravis) nagy vészmadár 315 Puffinus griseus (Ardenna grisea) szürke vészmadár 316 Puffinus puffinus atlanti vészmadár 317 Puffinus mauretanicus Baleár-szigeteki vészmadár 318 Puffinus yelkouan bukdosó vészmadár 319 Puffinus assimilis * kis vészmadár 320 Oceanitidae déliviharfecske-félék 321 Fregetta tropica feketehasú viharfecske 322 Oceanites oceanicus Wilson-viharfecske 323 Pelagodroma marina fehérarcú viharfecske 324 Hydrobatidae viharfecskefélék 325 Hydrobates pelagicus viharfecske 326 Oceanodroma leucorhoa (Hydrobates leucorhous) villás viharfecske 327 Oceanodroma monorhis (Hydrobates monorchis) koreai viharfecske 328 Oceanodroma castro * (Hydrobates castro) madeirai viharfecske 329 PHAETHONTIFORMES TRÓPUSIMADÁR-ALAKÚAK 330 Phaethontidae trópusimadár-félék 331 Phaethon aethereus vöröscsőrű trópusimadár 332 Phaethon lepturus fehérfarkú trópusimadár 333 SULIFORMES SZULAALAKÚAK 334 Sulidae szulafélék 335 Sula sula piroslábú szula 336 Sula dactylatra álarcos szula 337 Sula leucogaster barna szula 338 Morus bassanus szula 339 Phalacrocoracidae kárókatonafélék 340 Phalacrocorax carbo kárókatona 341 Phalacrocorax auritus füles kárókatona 342 Phalacrocorax aristotelis üstökös kárókatona 343 Fregatidae fregattmadárfélék 344 Fregata magnificens pompás fregattmadár 345 Fregata aquila ascensioni fregattmadár 346 PELECANIFORMES GÖDÉNYALAKÚAK 347 Pelecanidae gödényfélék 348 Pelecanus rufescens vörhenyes gödény 349 Ardeidae gémfélék 350 Botaurus lentiginosus amerikai bölömbika 351 Ixobrychus exilis amerikai törpegém 352 Ixobrychus eurhythmus vörhenyes törpegém 353 Ixobrychus sturmii szerecsentörpegém 354 Nycticorax violaceus sárgakoronás bakcsó 355 Ardeola bacchus kínai üstökösgém 356 Butorides striata * mangrovegém 357 Egretta caerulea kék gém 358 Egretta tricolor lagúnagém 359 Egretta gularis zátonykócsag 360 Egretta thula hókócsag 361 Egretta intermedia (Ardea brachyryncha) középkócsag 362 Ardea melanocephala feketenyakú gém 363 Ardea herodias királygém 364 Threskiornithidae íbiszfélék 365 Geronticus eremita tarvarjú 366 Platalea alba afrikai kanalasgém 367 CICONIIFORMES GÓLYAALAKÚAK 368 Ciconiidae gólyafélék 369 Mycteria ibis rózsás tantalusz 370 Leptoptilos crumenifer afrikai marabu 371 PHOENICOPTERIFORMES FLAMINGÓALAKÚAK 372 Phoenicopteridae flamingófélék 373 Phonicopterus minor (Phoeniconaias minor) kis flamingó 374 ACCIPITRIFORMES VÁGÓMADÁRALAKÚAK 375 Accipitridae vágómadárfélék 376 Pernis ptilorhynchus bóbitás darázsölyv 377 Elanoides forficatus fecskekánya 378 Haliaeetus leucoryphus szalagos rétisas 379 Haliaeetus leucocephalus fehérfejű rétisas 380 Gypaetus barbatus saskeselyű 381 Gyps africanus fehérhátú keselyű 382 Gyps rueppellii karvalykeselyű 383 Torgos tracheliotos füles keselyű 384 Aquila rapax szavannasas 385 Aquila adalberti ibériai sas 386 FALCONIFORMES SÓLYOMALAKÚAK 387 Falconidae sólyomfélék 388 Falco sparverius tarka vércse 389 Falco amurensis amuri vércse 390 Falco concolor hamvas sólyom 391 Falco pelegrinoides sivatagi sólyom 392 GRUIFORMES DARUALAKÚAK 393 Rallidae guvatfélék 394 Porzana carolina álarcos vízicsibe 395 Porzana marginalis (Amaurornis marginata) csíkos vízicsibe 396 Crex egregia afrikai haris 397 Gallinula angulata törpevízityúk 398 Porphyrio alleni afrikai szultántyúk 399 Porphyrio martinicus amerikai szultántyúk 400 Fulica americana gyűrűscsőrű szárcsa 401 Fulica cristata bütykös szárcsa 402 Gruidae darufélék 403 Grus canadensis (Antigone canadensis) kanadai daru 404 OTIDIFORMES TÚZOKALAKÚAK 405 Otididae túzokfélék 406 Chlamydotis undulata galléros túzok 407 Chlamydotis macqueenii pettyes túzok 408 CHARADRIIFORMES LILEALAKÚAK 409 Turnicidae guvatfürjfélék 410 Turnix sylvaticus guvatfürj 411 Haematopodidae csigaforgató-félék 412 Haematopus meadewaldoi Kanári-szigeteki csigaforgató 413 Glareolidae székicsérfélék 414 Pluvianus aegyptius krokodilmadár 415 Cursorius cursor futómadár 416 Glareola maldivarum keleti székicsér 417 Charadriidae lilefélék 418 Charadrius vociferus ékfarkú lile 419 Charadrius semipalmatus kanadai lile 420 Charadrius pecuarius apró lile 421 Charadrius mongolus tibeti lile 422 Charadrius asiaticus sztyeppi lile 423 Charadrius veredus barnaszárnyú lile 424 Pluvialis dominicus amerikai pettyeslile 425 Pluvialis fulva ázsiai pettyeslile 426 Scolopacidae szalonkafélék 427 Calidris tenuirostris nagy partfutó 428 Calidris pusilla kis partfutó 429 Calidris mauri alaszkai partfutó 430 Calidris fuscicollis Bonaparte-partfutó 431 Calidris ruficollis rozsdástorkú partfutó 432 Calidris subminuta hosszúujjú partfutó 433 Calidris minutilla törpepartfutó 434 Calidris bairdii Baird-partfutó 435 Calidris acuminata hegyesfarkú partfutó 436 Calidris himantopus töcspartfutó 437 Gallinago stenura hegyesfarkú sárszalonka 438 Gallinago megala tajgasárszalonka 439 Scopolax minor koboldszalonka 440 Limnodromus scolopaceus hosszúcsőrű cankógoda 441 Limnodromus griseus rövidcsőrű cankógoda 442 Limosa haemastica feketeszárnyú goda 443 Numenius minutus törpepóling 444 Numenius borealis eszkimópóling 445 Bartramia longicauda hosszúfarkú cankó 446 Tringa melanoleuca mocsári cankó 447 Tringa solitaria remetecankó 448 Tringa brevipes szibériai vándorcankó 449 Tringa semipalmata lármás cankó 450 Actitis macularius pettyes billegetőcankó 451 Phalaropus tricolor Wilson-víztaposó 452 Stercorariidae halfarkasfélék 453 Catharacta maccormicki délsarki halfarkas 454 Laridae sirályfélék 455 Larus leucophthalmus pápaszemes sirály 456 Larus atricilla kacagó sirály 457 Larus relictus mongol sirály 458 Larus pipixcan prérisirály 459 Larus philadelphia Bonaparte-sirály 460 Larus cirrocephalus szürkefejű sirály 461 Larus delawarensis gyűrűscsőrű sirály 462 Larus dominicanus déli sirály 463 Larus smithsonianus amerikai ezüstsirály 464 Larus cachinnans sztyeppi sirály 465 Larus michahellis sárgalábú sirály 466 Larus armenicus örmény sirály 467 Larus schistisagus kamcsatkai sirály 468 Larus thayeri eszkimósirály 469 Larus glaucescens Bering-tengeri sirály 470 Rhodostethia rosea rózsás sirály 471 Pagophila eburnea hósirály 472 Sterna maxima (Thalasseus maximus) királycsér 473 Sterna bengalensis (Thalasseus bengalensis) bengáliai csér 474 Sterna elegans (Thalasseus elegans) pompás csér 475 Sterna dougallii rózsás csér 476 Sterna forsteri tavi csér 477 Sterna aleutica (Onychoprion aleuticus) Bering- tengeri csér 478 Sterna anathetus (Onychoprion anaethetus) álarcos csér 479 Sterna fuscata (Onychoprion fuscata) füstös csér 480 Anous stolidus barna noddi 481 Alcidae alkafélék 482 Uria aalge lumma 483 Uria lomvia vastagcsőrű lumma 484 Pinguinus impennis óriásalka 485 Cepphus grylle fekete lumma 486 Alle alle alkabukó 487 Aethia psittacula papagájalka 488 Synthliboramphus antiquus ezüstalka 489 Brachyramphus perdix hosszúcsőrű alka 490 Fratercula cirrhata kontyos lunda 491 PTEROCLIFORMES PUSZTAITYÚK-ALAKÚAK 492 Pteroclididae pusztaityúkfélék 493 Pterocles senegallus pettyes pusztaityúk 494 Pterocles orientalis feketehasú pusztaityúk 495 Pterocles alchata nyílfarkú pusztaityúk 496 Pterocles exustus barnahasú pusztaityúk 497 Syrrhaptes paradoxus talpastyúk 498 COLUMBIFORMES GALAMBALAKÚAK 499 Columbidae galambfélék 500 Columba livia szirti galamb* 501 Columba palumbus azorica azori örvös galamb 502 Columba trocaz madeirai babérgalamb 503 Columba bollii szürkefejű babérgalamb 504 Columba junoniae fehérfarkú babérgalamb 505 Streptopelia orientalis keleti gerle 506 Streptopelia senegalensis (Stigmatopelia senegalensis) pálmagerle* 507 Oena capensis álarcos gerle (fokföldi galamb)* 508 Zenaida macroura sirató gerle 509 CUCULIFORMES KAKUKKALAKÚAK 510 Cuculidae kakukkfélék 511 Chrysococcyx caprius rezes fénykakukk 512 Coccyzus erythrophthalmus feketecsőrű esőkakukk 513 Coccyzus americanus sárgacsőrű esőkakukk 514 STRIGIFORMES BAGOLYALAKÚAK 515 Strigidae bagolyfélék 516 Strix nebulosa szakállas bagoly 517 Asio capensis mocsári fülesbagoly 518 CAPRIMULGIFORMES LAPPANTYÚALAKÚAK 519 Caprimulgidae lappantyúfélék 520 Caprimulgus ruficollis rozsdásnyakú lappantyú 521 Caprimulgus aegyptius sivatagi lappantyú 522 Chordeiles minor estifecske 523 Apodidae sarlósfecskefélék 524 Hirundapus caudacutus sertefarkú sarlósfecske 525 Chaetura pelagica kéménysarlósfecske 526 Apus unicolor egyszínű sarlósfecske 527 Apus pacificus keleti sarlósfecske 528 Apus caffer kaffersarlósfecske 529 Apus affinis kis sarlósfecske 530 CORACIIFORMES SZALAKÓTAALAKÚAK 531 Alcedinidae jégmadárfélék 532 Halcyon smyrnensis barna halkapó 533 Ceryle rudis tarka halkapó 534 Megaceryle alcyon örvös halkapó 535 Meropidae gyurgyalagfélék 536 Merops orientalis smaragdgyurgyalag 537 Merops persicus zöld gyurgyalag 538 PICIFORMES HARKÁLYALAKÚAK 539 Picidae harkályfélék 540 Colaptes auratus északi hangyászküllő 541 Sphyrapicus varius sárgahasú cukorharkály 542 Picoides tridactylus háromujjú hőcsik 543 PASSERIFORMES VERÉBALAKÚAK 544 Tyrannidae tirannuszfélék 545 Sayornis phoebe szürke légykapótirannusz 546 Tyrannus savana villásfarkú királygébics 547 Alaudidae pacsirtafélék 548 Ammomanes cinctura homoki pacsirta 549 Ammomanes deserti sivatagi pacsirta 550 Eremalauda dunni nomádpacsirta 551 Alaemon alaudipes sarlóscsőrű pacsirta 552 Chersophilus duponti vékonycsőrű pacsirta 553 Melanocorypha bimaculata hegyi kalandrapacsirta 554 Melanocorypha leucoptera fehérszárnyú pacsirta 555 Melanocorypha yeltoniensis szerecsenpacsirta 556 Calandrella rufescens csíkos szikipacsirta 557 Galerida theklae kövi pacsirta 558 Eremophila bilopha sivatagi fülespacsirta 559 Hirundinidae fecskefélék 560 Tachycineta bicolor odúfecske 561 Ptyonoprogne rupestris szirtifecske 562 Hirundo pyrrhonota sziklafecske 563 Progne subis északi bíborfecske 564 Motacillidae billegetőfélék 565 Anthus godlewskii mongol pityer 566 Anthus berthelotii kanári-szigeteki pityer 567 Anthus similis hosszúcsőrű pityer 568 Anthus hodgsoni olívhátú pityer 569 Anthus gustavi tundrapityer 570 Anthus petrosus parti pityer 571 Anthus rubescens vörhenyes pityer 572 Pycnonotidae bülbülfélék 573 Pycnonotus barbatus barna bülbül 574 Bombycillidae csonttollúfélék 575 Bombycilla cedrorum cédruscsonttollú 576 Hypocolius ampelinus selyemgébics 577 Mimidae gezerigófélék 578 Mimus polyglottos énekes gezerigó 579 Toxostoma rufum vörhenyes gezerigó 580 Dumetella carolinensis macskamadár 581 Prunellidae szürkebegyfélék 582 Prunella montanella szibériai szürkebegy 583 Prunella atrogularis feketetorkú szürkebegy 584 Turdidae rigófélék 585 Cercotrichas galactotes tüskebujkáló 586 Luscinia sibilans rőtfarkú fülemüle 587 Luscinia calliope rubinbegy 588 Luscinia cyane kék fülemüle 589 Irania gutturalis fehértorkú fülemüle 590 Phoenicurus moussieri gyémántrozsdafarkú 591 Saxicola dacotiae kanári-szigeteki csuk 592 Saxicola caprata gyászos csuk 593 Oenanthe cypriaca ciprusi hantmadár 594 Oenanthe xanthoprymna vörösfarkú hantmadár 595 Oenanthe deserti sivatagi hantmadár 596 Oenanthe lugens gyászos hantmadár 597 Oenanthe finschii türk hantmadár 598 Oenanthe monacha csuklyás hantmadár 599 Oenanthe leucopyga koronás hantmadár 600 Oenanthe leucura kormos hantmadár 601 Zoothera dauma * himalájai földirigó 602 Zoothera sibirica (Geokichla sibirica) szibériai földirigó 603 Zoothera naevia (Ixoreus naevius) tarka földirigó 604 Hylocichla mustelina erdei fülemülerigó 605 Catharus guttatus pettyes fülemülerigó 606 Catharus ustulatus flótázó fülemülerigó 607 Catharus minimus szürkearcú fülemülerigó 608 Catharus fuscescens vörhenyes fülemülerigó 609 Turdus unicolor szürke rigó 610 Turdus obscurus halvány rigó 611 Turdus naumanni Naumann-rigó 612 Turdus eunomus rőtszárnyú rigó 613 Turdus atrogularis feketetorkú rigó 614 Turdus ruficollis rőttorkú rigó

615 Turdus migratorius vándorrigó 616 Sylviidae poszátafélék 617 Prinia gracilis karcsú prínia 618 Locustella certhiola csíkos tücsökmadár 619 Locustella lanceolata foltos tücsökmadár 620 Locustella fasciolata dalos tücsökmadár 621 Acrocephalus griseldis eufráteszi nádirigó 622 Acrocephalus aedon (Iduna aedon) vastagcsőrű nádirigó 623 Hippolais opaca (Iduna opaca) spanyol geze 624 Hippolais rama (Iduna rama) perzsa geze 625 Hippolais languida bozótgeze 626 Hippolais olivetorum olívgeze 627 Hippolais polyglotta déli geze 628 Sylvia sarda szardíniai poszáta 629 Sylvia balearica Baleár-szigeteki poszáta 630 Sylvia undata bujkáló poszáta 631 Sylvia deserticola Atlasz-hegységi poszáta 632 Sylvia conspicillata törpeposzáta 633 Sylvia mystacea tamariszkuszposzáta 634 Sylvia melanothorax ciprusi poszáta 635 Sylvia rueppelli (Sylvia ruppelli) feketetorkú poszáta 636 Sylvia nana sivatagi poszáta 637 Sylvia deserti szaharai poszáta 638 Sylvia hortensis dalos poszáta 639 Sylvia crassirostris vastagcsőrű poszáta 640 Phylloscopus coronatus koronás füzike 641 Phylloscopus trochiloides sárga füzike 642 Phylloscopus borealis északi füzike 643 Phylloscopus humei himalájai füzike 644 Phylloscopus schwarzi vastagcsőrű füzike 645 Phylloscopus fuscatus barna füzike 646 Phylloscopus orientalis balkáni füzike 647 Phylloscopus neglectus perzsa füzike 648 Phylloscopus brehmi (Phylloscopus ibericus) ibériai füzike 649 Phylloscopus canariensis kanári-szigeteki füzike 650 Phylloscopus sindianus hegyi füzike 651 Regulus teneriffae kanári-szigeteki királyka 652 Regulus madeirensis madeirai királyka 653 Muscicapidae légykapófélék 654 Muscicapa dauurica barna légykapó 655 Ficedula semitorquata félörvös légykapó 656 Ficedula speculigera Atlasz-hegységi légykapó 657 Ficedula mugimaki fenyveslégykapó 658 Paridae cinegefélék 659 Parus lugubris (Poecile lugubris) füstös cinege 660 Parus cinctus (Poecile cinctus) lappföldi cinege 661 Parus cyanus (Cyanistes cyanus) lazúrcinege 662 Parus teneriffae (Cyanistes teneriffae) Kanári-szigeteki kékcinege 663 Sittidae csuszkafélék 664 Sitta krueperi török csuszka 665 Sitta whiteheadi korzikai csuszka 666 Sitta canadensis kanadai csuszka 667 Sitta neumayer kövi csuszka 668 Laniidae gébicsfélék 669 Tchagra senegalus barátcsagra 670 Lanius cristatus barna gébics 671 Lanius isabellinus pusztai gébics 672 Lanius phoenicuroides turkesztáni gébics 673 Lanius schach hosszúfarkú gébics 674 Lanius meridionalis sivatagi őrgébics 675 Lanius excubitorius szalagos őrgébics 676 Lanius nubicus álarcos gébics 677 Corvidae varjúfélék 678 Perisoreus infaustus északi szajkó 679 Cyanopica cyanus kék szarka 680 Corvus dauuricus örvös csóka 681 Sturnidae seregélyfélék 682 Sturnus vulgaris seregély 683 Sturnus unicolor egyszínű seregély 684 Sturnus sturninus (Agropsar sturninus) bíborhátú seregély 685 Passeridae verébfélék 686 Passer domesticus * házi veréb 687 Passer moabiticus tamariszkuszveréb 688 Petronia brachydactyla halvány köviveréb 689 Petronia petronia köviveréb 690 Vireonidae lombgébicsfélék 691 Vireo griseus szürke lombgébics 692 Vireo flavifrons sárgatorkú lombgébics 693 Vireo philadelphicus sárgahasú lombgébics 694 Vireo olivaceus pirosszemű lombgébics 695 Fringillidae pintyfélék 696 Fringilla teydea kék pinty 697 Serinus pusillus vöröshomlokú csicsörke 698 Serinus canaria kanári* 699 Serinus citrinella (Carduelis citrinella) citromcsicsörke (citromcsíz) 700 Serinus corsicanus (Carduelis corsicana) korzikai csicsörke (korzikai csíz) 701 Loxia scotica skót keresztcsőrű 702 Loxia pytyopsittacus nagy keresztcsőrű 703 Carpodacus roseus rózsás pirók 704 Pyrrhula murina azori süvöltő 705 Rhodopechys sanguineus rózsásszárnyú sivatagipinty 706 Rhodopechys obsoletus feketecsőrű sivatagipinty 707 Bucanetes githagineus trombitás sivatagipinty 708 Hesperiphona vespertina (Coccothraustes vespertinus) koronás meggyvágó 709 Parulidae amerikaiposzáta-félék 710 Mniotilta varia csíkos kéregjáró 711 Vermivora chrysoptera aranyszárnyú hernyófaló 712 Vermivora cyanoptera kékszárnyú hernyófaló 713 Vermivora peregrina szürkefejű hernyófaló 714 Parula americana északi lombposzáta 715 Dendroica petechia sárga lombjáró 716 Dendroica pensylvanica barkós lombjáró 717 Dendroica virens feketetorkú lombjáró 718 Dendroica fusca narancstorkú lombjáró 719 Dendroica tigrina tigrislombjáró 720 Dendroica caerulescens kékes lombjáró 721 Dendroica magnolia magnólia-lombjáró 722 Dendroica coronata koronás lombjáró 723 Dendroica striata kucsmás lombjáró 724 Dendroica castanea rozsdás lombjáró 725 Setophaga ruticilla legyezőfarkú lombposzáta 726 Seiurus aurocapilla koronás harasztjáró 727 Seiurus motacilla (Parkesia motacilla) billegető harasztjáró 728 Seiurus noveboracensis (Parkesia noveboracensis) lápi harasztjáró 729 Geothlypis trichas északi álarcosposzáta 730 Wilsonia citrina csuklyás lombjáró 731 Wilsonia pusilla sapkás lombjáró

732 Wilsonia canadensis örvös lombjáró 733 Thraupidae tangarafélék 734 Piranga rubra piros tangara 735 Piranga olivacea skarláttangara 736 Emberizidae sármányfélék 737 Pipilo erythrophthalmus tarka avarsármány 738 Chondestes grammacus pacsirtasármány 739 Ammodramus sandwichensis mezei verébsármány 740 Passerella iliaca vörhenyes verébsármány 741 Melospiza melodia énekes verébsármány 742 Melospiza lincolnii Lincoln-verébsármány 743 Zonotrichia leucophrys koronás verébsármány 744 Zonotrichia albicollis fehértorkú verébsármány 745 Junco hyemalis füstös junkó 746 Emberiza spodocephala feketearcú sármány 747 Emberiza striolata sivatagi sármány 748 Emberiza cineracea szürke sármány 749 Emberiza buchanani kövi sármány 750 Emberiza caesia rozsdás sármány 751 Emberiza fucata barnafülű sármány 752 Emberiza chrysophrys tajgasármány 753 Emberiza rutila vörhenyes sármány 754 Emberiza aureola aranyos sármány 755 Emberiza pallasi szürkevállú sármány 756 Emberiza bruniceps vörösfejű sármány 757 Emberiza elegans sárgatorkú sármány 758 Spiza americana préripinty 759 Pheucticus ludovicianus vörösmellű magvágó 760 Passerina cyanea indigópinty 761 Icteridae csirögefélék 762 Dolichonyx oryzivorus seregélysármány 763 Molothrus ater barnafejű gulyajáró 764 Quiscalus quiscula bíborcsiröge 765 Xanthocephalus xanthocephalus sárgafejű csiröge 766 Icterus galbula narancstrupiál 767 MAMMALIA EMLŐSÖK 768 PLACENTALIA MÉHLEPÉNYES EMLŐSÖK 769 ERINACEOMORPHA SÜNALAKÚAK 770 Erinaceidae sünfélék 771 Erinaceus algirus mediterrán sün 772 SORICOMORPHA CICKÁNYALAKÚAK 773 Soricidae cickányfélék 774 Crocidura canariensis Kanári-szigeteki cickány 775 Crocidura sicula szicíliai cickány 776 Talpidae vakondfélék 777 Galemys pyrenaicus pireneusi pézsmacickány (dezmán) 778 MEGACHIROPTERA NAGYDENEVÉREK 779 Pteropodidae repülőkutyafélék 780 Rousettus aegyptiacus nílusi repülőkutya 781 MICROCHIROPTERA KISDENEVÉREK 782 Rhinolophidae patkósdenevér-félék 783 Rhinolophus blasii Blasius-patkósdenevér 784 Rhinolophus mehelyi Méhely-patkósdenevér 785 Vespertilionidae simaorrúdenevér-félék 786 Eptesicus bottae Botta-késeidenevér 787 Myotis capaccinii hosszúlábú denevér 788 Nyctalus azoreum Azori-szigeteki koraidenevér 789 Pipistrellus maderensis madeirai törpedenevér 790 Plecotus kolombatovici déli hosszúfülű-denevér 791 Plecotus macrobullaris hegyi hosszúfülű-denevér 792 Plecotus teneriffae tenerifei hosszúfülű-denevér 793 Tadarididae szelindekdenevér-félék 794 Tadarida teniotis nagy szelindekdenevér 795 DUPLICIDENTATA NYÚLALAKÚAK 796 Leporidae nyúlfélék 797 Lepus timidus havasi nyúl 798 RODENTIA RÁGCSÁLÓK 799 Sciuridae mókusfélék 800 Marmota marmota latirostris európai mormota latirostris alfaja 801 Pteromys volans szibériai repülőmókus 802 Spermophilus suslicus gyöngyös ürge 803 Sciurus anomalus perzsa mókus 804 Cricetidae hörcsögfélék 805 Cricetus cricetus (mezei) hörcsög 806 Mesocricetus newtoni dobrudzsai aranyhörcsög 807 Microtidae pocokfélék 808 Dinaromys bogdanovi havasi őspocok 809 Microtus cabrerae Cabrera-pocok 810 Microtus tatricus tátrai földipocok (tátrai pocok) 811 Gliridae pelefélék 812 Eliomys quercinus kerti pele 813 Myomimus roachi bolgár egérpele 814 Zapodidae szöcskeegérfélék 815 Sicista betulina északi szöcskeegér 816 Hystricidae sülfélék 817 Hystrix cristata tarajos sül 818 CARNIVORA RAGADOZÓK 819 Canidae kutyafélék 820 Alopex lagopus sarki róka* 821 Mustelidae menyétfélék 822 Mustela lutreola európai nyérc 823 Vormela peregusna tigrisgörény 824 Gulo gulo rozsomák 825 Viverridae cibetmacskafélék 826 Genetta genetta északi petymeg 827 Herpestes ichneumon egyiptomi mongúz 828 Felidae macskafélék 829 Lynx pardinus párduchiúz 830 PINNIPEDIA ÚSZÓLÁBÚAK 831 Phocidae fókafélék 832 Cystophora cristata hólyagos fóka 833 Erignathus barbatus szakállas fóka 834 Halichoerus grypus kúpos fóka 835 Monachus monachus mediterrán barátfóka 836 Pagophilus groenlandicus grönlandi fóka 837 Phoca hispida gyűrűsfóka 838 Phoca vitulina borjúfóka 839 ARTIODACTYLA PÁROSUJJÚ PATÁSOK 840 Cervidae szarvasfélék 841 Cervus elaphus corsicanus korzikai gímszarvas (törpe gímszarvas) 842 Bovidae marhafélék 843 Bison bonasus európai bölény 844 Capra aegagrus bezoárkecske* 845 Capra ibex kőszáli kecske 846 Capra pyrenaica spanyol kecske 847 Ovis musimon muflon** 848 Ovis musimon ophion ciprusi muflon 849 Rupicapra (pyrenaica) ornata abruzzói zerge 850 CETACEA CETEK 851 Delphinidae delfinfélék 852 Delphinus delphis közönséges delfin 853 Feresa attenuata törpe-kardszárnyúdelfin 854 Globicephala macrorynchus rövidszárnyú gömbölyűfejű-delfin 855 Globicephala melas hosszúszárnyú gömbölyűfejű-delfin 856 Grampus griseus Risso-delfin 857 Lagenodelphis hosei Fraser-delfin 858 Lagerorchynchus acutus fehéroldalú delfin 859 Lagerorchynchus albirostris fehércsőrű delfin 860 Orcinus orca közönséges kardszárnyúdelfin 861 Peponocephala electra fehérajkú kardszárnyúdelfin 862 Pseudorca crassidens kis kardszárnyúdelfin 863 Sousa teuszii nyugat-afrikai púposdelfin 864 Stenella attenuata pettyes delfin 865 Stenella clymene háromszínű delfin 866 Stenella coeruleoalba csíkos delfin 867 Stenella frontalis atlanti delfin 868 Steno bredanensis hosszúcsőrű delfin 869 Tursiops truncatus palackorrú delfin 870 Phocoenidae disznódelfin-félék 871 Phocoena phocoena közönséges disznódelfin 872 Monodontidae narválfélék 873 Delphinapterus leucas beluga (fehér delfin) 874 Monodon monoceros narvál 875 Ziphiidae csőröscetfélék 876 Hyperoodon ampullatus kacsafejű csőröscet 877 Mesoplodon bidens északi csőröscet 878 Mesoplodon densirostris állas csőröscet 879 Mesoplodon europaeus antillai csőröscet 880 Mesoplodon grayi hosszúorrú csőröscet 881 Mesoplodon mirus True-csőröscet 882 Ziphius cavirostris Cuvier-csőröscet 883 Physeteridae ámbráscetfélék 884 Kogia breviceps kis ámbráscet 885 Kogia simus törpeámbráscet 886 Physeter macrocephalus nagy ámbráscet 887 Balaenidae simabálna-félék 888 Balaena glacialis északi-foki bálna 889 Balaena mysticetus grönlandi bálna 890 Balaenopteridae barázdásbálna-félék 891 Balaenoptera acutorostrata csukabálna 892 Balaenoptera borealis tőkebálna 893 Balaenoptera edeni trópusi bálna 894 Balaenoptera musculus óriásbálna (kék bálna) 895 Balaenoptera physalus közönséges barázdásbálna (közönséges bálna) 896 Megaptera novaeangliae hosszúszárnyú bálna

 • Kivéve a háziasított formákat
  • Csak a Korzikán és Szardínián élő természetes populációk