Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a céhek címerével foglalkozik. Az egyes címerek a mesterségek szerint vannak tovább csoportosítva. A települések céheinek címerei és pecsétjei ezen mesterségek alatt találhatók meg. Egyesült céhek esetén a címer vagy pecsét (eseleg zászló) megtalálható az elnevezésben szereplő minden egyes mesterség címszava alatt.


CímerhatározóCéhcímerek

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs

Különféle kézművesek (opifex) felsorolása latin, német, magyar megnevezésekkel: PAULY Károly: Magyar tiszti írásmód a polgári igazgatás' és törvénykezés' szótáraval. 100-105. [1]

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs