Címerhatározó/OSZ/NT/E/v/C/term

< Címerhatározó‎ | OSZ‎ | NT‎ | E‎ | v‎ | C
Hat. kulcs
OSZ (I.)
NT (I. a.)
E (II.)
v (II. a.)
C (III.)
term (IV.)
NT5 (V.)
NT6(V.)
NT7+t (V.)
M (III.)
T (II.)
EGY (I.)
Mutató

Címerhatározóterm

Tudjuk, hogy a keresett címer négynél többször (NT) osztott. Ez lehet ötször osztott (NT5), hatszor osztott (NT6), valamint hétszer és hétnél többször osztott (NT7+t). A négynél többször osztott (NT) címer fő címermezőjének egyféle (E) borítású alapján a fő címerkép (C) természeti tárgy vagy jelenség (term). Az utolsó (V.) lépésben azt kell eldöntenünk, hogy a keresett címerben a természeti tárgy vagy jelenség főtípusa (Ft), szokványos alakja található-e vagy pedig további megkülönböztető jegyekkel (Mj) is rendelkezik-e.

V. lépés: A négynél többször osztott (NT) címer fő címermezőjében a természeti tárgy vagy jelenség főtípusa (Ft) vagy megkülönböztető jegyekkel (Mj) kiegészített változata található
Step V: The (main) NT escutcheon can be divided five times (NT5), six times (NT6), and seven or more times (NT7+t)
NT5 escutcheons: The type of (main) charge(s) in the (main) field can be
a Regular type (Ft) Go→ or
it has a special Attribute (Mj) Go→
NT6 escutcheons: The type of (main) charge(s) in the (main) field can be
a Regular type (Ft) Go→ or
it has a special Attribute (Mj) Go→
NT7+t escutcheons: The type of (main) charge(s) in the (main) field can be
a Regular type (Ft) Go→ or
it has a special Attribute (Mj) Go→
(Definitions see below)

Alternatively, use the Index → for keyword search

Vissza←

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs

V. lépés
A természeti tárgy vagy jelenség (term) főtípusú (Ft) A természeti tárgy vagy jelenség (term) megkülönböztetett jegyű (Mj)
Az ötször osztott (NT5) címer fő címermezőjében a természeti tárgy vagy jelenség (term) főtípusa (Ft) található →Tovább

Vissza←

Az ötször osztott (NT5) címer fő címermezőjében a természeti tárgy vagy jelenség (term) megkülönböztető jegyekkel (Mj) ellátott változata található →Tovább
A hatszor osztott (NT6) címer fő címermezőjében a természeti tárgy vagy jelenség (term) főtípusa (Ft) található →Tovább

Vissza←

A hatszor osztott (NT6) címer fő címermezőjében a természeti tárgy vagy jelenség (term) megkülönböztető jegyekkel (Mj) ellátott változata található →Tovább
A hétszer és hétnél többször osztott (NT7+t) címer fő címermezőjében a természeti tárgy vagy jelenség (term) főtípusa (Ft) található →Tovább

Vissza←

A hétszer és hétnél többször osztott (NT5) címer fő címermezőjében a természeti tárgy vagy jelenség (term) megkülönböztető jegyekkel (Mj) ellátott változata található →Tovább
V. lépés
Példák a természeti tárgy vagy jelenség főtípusaira (Ft) Példák a természeti tárgy vagy jelenség megkülönböztető jegyeire (Mj)
Egyszerű keresés a Mutatóban →

Címerhatározási gyakorlatok

szerkesztés
Címerhatározási gyakorlatok
Tedd próbára a címerhatározási jártasságodat!
Szerezz gyakorlatot a címerhatározásban! Példaképpen megadunk egy-egy osztatlan, illetve osztott címert, valamint gyakorlásképpen két másik címercsoportot, melyekről nem közlünk semmi közelebbit. Ezeket neked kell meghatároznod (megállapítanod a címerviselő személyét). Kövesd végig a határozói kulcsokat, hogy megtalálhasd a címerek végső helyét a Címerhatározóban. Vissza←
Helytelen döntés: A címer fő címermezőjében állat van (áll) Vissza←

Ötször osztott címerek (NT5)

szerkesztés

A Címerhatározó összes olyan címere, mely OSZ/NT5/E-alapon természeti tárgy vagy jelenség fő címerábrát tartalmaz (Ft és Mj típusok egyaránt). (A címerábrák ABC-sorrendjében.)

Step V: List of the NT5 escutcheons' main devices (the Hungarian heraldic terms alphabetically)

Armigers of the category Go→

csillagok (hatágú) Tovább →

Főtípusok és megkülönböztető jegyek

szerkesztés

A Címerhatározó összes olyan címere, mely OSZ/NT5/E-alapon a természeti tárgy vagy jelenség valamelyik főtípusát (Ft) vagy megkülönböztető jegyét (Mj) tartalmazza. (A címerábrák ABC-sorrendjében.)

csillag (hatágú) (Ft) Tovább →

átfúrt csillag (Mj) Tovább →

Hatszor osztott címerek (NT6)

szerkesztés

A Címerhatározó összes olyan címere, mely OSZ/NT6/E-alapon természeti tárgy vagy jelenség fő címerábrát tartalmaz (Ft és Mj típusok egyaránt). (A címerábrák ABC-sorrendjében.)

Step V: List of the NT6 escutcheons' main devices (the Hungarian heraldic terms alphabetically)

Armigers of the category Go→

csillagok (hatágú) Tovább →

Főtípusok és megkülönböztető jegyek

szerkesztés

A Címerhatározó összes olyan címere, mely OSZ/NT6/E-alapon a természeti tárgy vagy jelenség valamelyik főtípusát (Ft) vagy megkülönböztető jegyét (Mj) tartalmazza. (A címerábrák ABC-sorrendjében.)

csillag (hatágú) (Ft) Tovább →

átfúrt csillag (Mj) Tovább →

Hétszer és hétnél többször osztott címerek (NT7+t)

szerkesztés

A Címerhatározó összes olyan címere, mely OSZ/NT7+t/E-alapon természeti tárgy vagy jelenség fő címerábrát tartalmaz (Ft és Mj típusok egyaránt). (A címerábrák ABC-sorrendjében.)

Step V: List of the NT7+t escutcheons' main devices (the Hungarian heraldic terms alphabetically)

Armigers of the category Go→

csillagok (hatágú) Tovább →

Főtípusok és megkülönböztető jegyek

szerkesztés

A Címerhatározó összes olyan címere, mely OSZ/NT7+t/E-alapon a természeti tárgy vagy jelenség valamelyik főtípusát (Ft) vagy megkülönböztető jegyét (Mj) tartalmazza. (A címerábrák ABC-sorrendjében.)

csillag (hatágú) (Ft) Tovább →

átfúrt csillag (Mj) Tovább →
Definíciók
Ebben a lépésben mindössze kétféle szempontot veszünk figyelembe: 1. az adott címerkép a főtípust (Ft) képviseli-e, vagy 2. bármilyen tekintetben eltér-e a főtípustól, tehát rendelkezik-e valamilyen megkülönböztető jeggyel (Mj).

A címerkép főtípusa (általában) egy teljes alakú ábra, vagy a testrészek esetében egyenes osztóvonallal van megrajzolva (tehát levágott és nem letépett), (általában) a pajzs közepén helyezkedik el és (általában) nem érinti a pajzs (mindegyik) szélét. Bármilyen másféle ábrázolásmód, amely ettől eltér, a címerkép megkülönböztető jegyét képviseli (nem teljes alakú, tehát csonka, növekvő, letépett stb., nem középen található, a pajzs széléből bukkan elő, nem jobbra néz, visszafordul, ül, harántpólyásan helyezkedik el stb. stb.).

Nem számítanak megkülönböztető jegyeknek a címerképek diminutívái, száma, díszítése, borítása. Ezeket nem vesszük figyelembe sem a főtípus sem a megkülönböztető jegyek tulajdonságai között. Nem megkülönböztető jegyek az egyéb címerábrával együtt előforduló fő címerképek sem, mint pl. a koronás oroszlán, a kardot tartó vitéz, de a keresés megkönnyítése végett egyes gyakoribb kompozíciókat a fő címerképek megkülönböztető jegyei között is megadhatunk (pl. kardot tartó oroszlán).

Nem megkülönböztető jegyek (főtípusok):

 • Diminutívák: A címerképek főtípusainak kisebb vagy nagyobb változatai nem megkülönböztető jegyek, hanem mindannyian főtípusok. (Ilyen pl. a sas kisebb változata, mint pl. három kisebb sas egy mezőben.)
 • Szám: Nem számít megkülönböztető jegynek, ha egy címerkép (főtípusa) csak egyszer vagy többször fordul elő a pajzsban, illetve a mezőben.
 • Díszítés: A más címerábrákkal díszített címerképek nem megkülönböztető jegyek (pl. gyűrűkkel díszített sasszárny, szívből kinövő virág, nyíllal átlőtt láb, kardot tartó kar stb.).
 • Szín: A különféle borítású címerábrák (egyféle borítású [E] és többféle borítású [T]) színezése nem képez megkülönböztető jegyet.
Címerképek: A. Főtípusok, B. Megkülönböztető jegyek. (A fenti kép az egyszerű címereknél (EGY) alkalmazott átvétele, de ugyanez vonatkozik az osztott és egyesített (OSZ) címerek fő címermezőjére is.)

Megkülönböztető jegyek:

 • Külön jegyek: Olyan megkülönböztető vagy járulékos jegyek, melyek a közönséges alakhoz képest valamilyen különleges változatot jelentenek. Ide tartoznak az egyenestől eltérő vágóvonalakkal megrajzolt címerképek (pl. letépett fej stb.), a növekvő címerkép stb.
 • Helyzet: A címerkép olyan helyzete, mely nem a szokásos pózban vagy helyen (általában a pajzs közepén) található, hanem ahhoz képest eltérő pózban vagy irányban helyezkedik el (pl. jobbra tolt ember, hal harántpólyásan, balra néző ember). A két járulékos jegy egymással is kombinálódhat (pl. balra néző harántpólyás helyzetű ember).
 • Kiegészítő jegyek: Olyan jegyek, melyek a külön jegyekhez képest a címerképet további járulékos tulajdonságokkal ruházzák fel. A címerkép lehet pl. futó, ugró, visszanéző, ülő, szárnyas.
A megkülönböztető jegyek egymással is kombinálódhatnak (pl. növekvő harántpólyás visszanéző ember).

Pózok (Ft és Mj) példái:

Finally, in step V. we have to decide, whether the (principal) charge(s) in the (main) field represents the
Regular type (Ft) or
it has some special Attribute (Mj)
 • The regular type of a common charge (usually) was a full-sized figure, or in case of body parts, they are drawn by straight cutting edges (couped). Furthermore, (usually) they are located in the middle of the field, (usually) not touching (all) the field's edges.
 • Any other representation forms some special attribute of the given common charge (other than a full-sized figure and straight cutting edges [couped], the common charge dislocated from the central area; an emerging, double queued, erased, dimidiated attriubute etc. etc.).
 • We do not take into account as a special attribute the diminutives, the number, the decoration (a common charge loaded with other charges), and the coloring (tinctures) of the common charge.

 • Regular types (not attributes) (Ft):
Diminutives: are the smaller versions of a regular common charge. (For example, the dimimutive of the French cane [female duck; canard: male duck, "drake"] was canette [little duck, or a drake], but both are regular types, including canette. However, if a canette being deprived of beak and feet she becomes a merlette [a blackbird without beak, and legs], i.e. she is not a regular type any more, because has a specific attribute [a body without limbs]. Likewise, an eagle occupying the whole field, and its diminutive, some smaller eagle(s), are both regular types.)
Number: We do not differentiate, whether in the field there is only one (main) commom charge, or to be seen more of them. (For example, one big eagle in the first arms, or five small eagles in another arms are both regular types, not specific attributes.)
Decoration: We do not look at the decoration of a common charge as well. For example, the eagle, whose wings are decorated by annulets or a clover stalk was still the same regular type of an eagle, as like as a single colored undecorated eagle. (Furthermore, the role of the principal common charge always belongs to the decorated eagle, not the annulets or clover stalk, respectively, placed above the eagle, because the geometry of the eagle was decisive to the attributes, i. e. position, size, and number of the annulets or the clover stalk. So it is the geometry (size) of the eagle, which enables some attributes for the annulets or the clover stalk, and not vice versa. See step III.)
Coloring: We also do not take into consideration the type of coloring of a common charge, whether it was single colored (E), or multicolored (T). (For example, T-colored common charges: white-red chequered eagle for Moravia; a lion rampant barry of ten argent and gules for Hesse.)
 • Attributes (Mj):
Attitudes: or specific properties are distinctive or accessory characteristics that represent a special variety in comparison to the regular type. This includes cutting edges of the common charges drawn with non-straight lines (i.e. not couped, but erased lion's head; a demi-lion, a double-tailed lion [or ] etc.).
Property: or position was an attribute when a common charge being placed not in the usual central place of the field, but moved to a different (upper, lower, right, left etc.) pose or direction. (For example, a lion lowered.). These attributes may even be combined within the same common charge. (For exaple, a demi-lion lowered.)
Appendages: or additional properties are characteristics that add some further feature(s) to the common charge, compared to the attitudes, or specific properties. The common charge (an animal) can be, for example, regardant, guardant, passant, trippant, salient, courant etc. These three properties may also be combined within the same common charge. (For example, a demi-lion lowered regardant.)
See the pictures above and below


Példák
Az alábbi képek az egyszerű címereknél (EGY) alkalmazottak átvételei, de ugyanez vonatkozik az osztott és egyesített (OSZ) címerek fő címermezőjére is.

==.==

Természeti tárgyak és jelenségek

szerkesztés

Ezen címerképeket a gyakoriságuk szerint rendszerezzük.