A lap mérete: 38122 bájt

Latin

Védett madarak

Kis lilik
Kanalasgém
Törpe vízicsibe
Gólyatöcs
Gyöngybagoly
Bölömbika
Kanalasgém
Barna rétihéja
Békászó sas
Vörös vércse
Vízityúk
Daru
Gulipán
Széki lile
Bíbic
Magyar elnevezés Tudományos név Eszmei érték
Madarak (Aves) -
Lúdalakúak (Anseriformes) -
Apácalúd Branta leucopsis 25 000 Ft
Bütykös ásólúd Tadorna tadorna 50 000 Ft
Énekes hattyú Cygnus cygnus 50 000 Ft
Kis hattyú Cygnus columbianus 50 000 Ft
Kis lilik Anser erythropus 1 000 000 Ft
Rövidcsőrű lúd Anser brachyrhynchus 25 000 Ft
Örvös lúd Branta bernicla 50 000 Ft
Vörös ásólúd Tadorna ferruginea 25 000 Ft
Vörösnyakú lúd Branta ruficollis 1 000 000 Ft
Récefélék (Anatidae) -
Barátréce Aythya ferina 50 000 Ft
Böjti réce Anas querquedula 100 000 Ft
Cifra pehelyréce Somateria spectabilis 25 000 Ft
Cigányréce Aythya nyroca 500 000 Ft
Csörgő réce Anas crecca 50 000 Ft
Fekete réce Melanitta nigra 50 000 Ft
Füstös réce Melanitta fusca 250 000 Ft
Fütyülő réce Anas penelope 50 000 Ft
Hegyi réce Aythya marila 50 000 Ft
Jegesréce Clangula hyemalis 250 000 Ft
Kanalas réce Anas clypeata 50 000 Ft
Kendermagos réce Anas strepera 50 000 Ft
Kékcsőrű réce Oxyura leucocephala 500 000 Ft
Kerceréce Bucephala clangula 50 000 Ft
Kis bukó Mergus albellus 50 000 Ft
Kontyos réce Aythya fuligula 50 000 Ft
Márványos réce Marmaronetta angustirostris 250 000 Ft
Nagy bukó Mergus merganser 50 000 Ft
Nyílfarkú réce Anas acuta 50 000 Ft
Üstökösréce Netta rufina 50 000 Ft
Pehelyréce Somateria mollissima 50 000 Ft
Steller-pehelyréce Polysticta stelleri 250 000 Ft
Örvös bukó Mergus serrator 50 000 Ft
Tyúkalakúak (Galliformes) -
Császármadár Tetrastes bonasia (Bonasa bonasia) 500 000 Ft
Fajdfélék (Tetraonidae) -
Nyírfajd Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix) 50 000 Ft
Siketfajd Tetrao urogallus 50 000 Ft
Fácánfélék (Phasianidae) -
Fürj Coturnix coturnix 50 000 Ft
Búvárfélék (Gaviidae)
Északi búvár Gavia stellata 25 000 Ft
Sarki búvár Gavia arctica 25 000 Ft
Jeges búvár Gavia immer 25 000 Ft
Vöcsökfélék (Podicipedidae) -
Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis 50 000 Ft
Búbos vöcsök Podiceps cristatus 50 000 Ft
Vörösnyakú vöcsök Podiceps grisegena 250 000 Ft
Füles vöcsök Podiceps auritus 50 000 Ft
Feketenyakú vöcsök Podiceps nigricollis 100 000 Ft
Gödényfélék (Pelecanidae)
Rózsás gödény Pelecanus onocrotalus 250 000 Ft
Borzas gödény Pelecanus crispus 500 000 Ft
Kárókatonafélék (Phalacrocoracidae) -
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 100 000 Ft
Gólyaalakúak (Ciconiiformes) -
Gémfélék (Ardeidae) -
Bölömbika Botaurus stellaris 100 000 Ft
Törpegém Ixobrychus minutus 100 000 Ft
Bakcsó Nycticorax nycticorax 100 000 Ft
Üstökösgém Ardeola ralloides 500 000 Ft
Pásztorgém Bubulcus ibis 25 000 Ft
Kis kócsag Egretta garzetta 250 000 Ft
Nagy kócsag Egretta alba (Ardea alba, Casmerodius albus) 100 000 Ft
Szürke gém Ardea cinerea 50 000 Ft
Vörös gém Ardea purpurea 250 000 Ft
Gólyafélék (Ciconiidae) -
Fekete gólya Ciconia nigra 500 000 Ft
Fehér gólya Ciconia ciconia 100 000 Ft
Íbiszfélék]] (Threskiornithidae) -
Batla Plegadis falcinellus 500 000 Ft
Kanalasgém Platalea leucorodia 500 000 Ft
Flamingófélék (Phoenicopteridae) -
Rózsás flamingó Phoenicopterus ruber 50 000 Ft
Sólyomalakúak (Falconiformes) -
Darázsölyv Pernis apivorus 100 000 Ft
Feketeszárnyú kuhi Elanus caeruleus 50 000 Ft
Barna kánya Milvus migrans 500 000 Ft
Vörös kánya Milvus milvus 500 000 Ft
Rétisas Haliaeetus albicilla 1 000 000 Ft
Dögkeselyű Neophron percnopterus 250 000 Ft
Fakó keselyű Gyps fulvus 250 000 Ft
Barátkeselyű Aegypius monachus 250 000 Ft
Kígyászölyv Circaetus gallicus 1 000 000 Ft
Barna rétihéja Circus aeruginosus 50 000 Ft
Kékes rétihéja Circus cyaneus 50 000 Ft
Fakó rétihéja Circus macrourus 250 000 Ft
Hamvas rétihéja Circus pygargus 500 000 Ft
Vágómadárfélék (Accipitridae) -
Héja Accipiter gentilis 50 000 Ft
Karvaly Accipiter nisus 50 000 Ft
Kis héja Accipiter brevipes 500 000 Ft
Egerészölyv Buteo buteo 25 000 Ft
Pusztai ölyv Buteo rufinus 100 000 Ft
Gatyás ölyv Buteo lagopus 50 000 Ft
Békászó sas Aquila pomarina 1 000 000 Ft
Fekete sas Aquila clanga 500 000 Ft
Pusztai sas Aquila nipalensis 250 000 Ft
Parlagi sas 1 000 000 Ft
Szirti sas Aquila chrysaetos 500 000 Ft
Törpesas Hieraaetus pennatus (Aquila pennata) 500 000 Ft
Héjasas Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata) 250 000 Ft
Halászsasfélék (Pandionidae) -
Halászsas Pandion haliaetus 500 000 Ft
Sólyomfélék (Falconidae) -
Fehérkarmú vércse Falco naumanni 500 000 Ft
Vörös vércse Falco tinnunculus 50 000 Ft
Kék vércse Falco vespertinus 500 000 Ft
Kis sólyom Falco columbarius 50 000 Ft
Kabasólyom Falco subbuteo 50 000 Ft
Eleonóra-sólyom Falco eleonorae 250 000 Ft
Feldegg-sólyom Falco biarmicus 100 000 Ft
Kerecsensólyom Falco cherrug 1 000 000 Ft
Északi sólyom Falco rusticolus 100 000 Ft
Vándorsólyom Falco peregrinus 500 000 Ft
Guvatfélék (Rallidae)
Guvat Rallus aquaticus 50 000 Ft
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 50 000 Ft
Kis vízicsibe Porzana parva 50 000 Ft
Törpe vízicsibe Porzana pusilla 500 000 Ft
Haris Crex crex 500 000 Ft
Vízityúk Gallinula chloropus 25 000 Ft
Kék fú Porphyrio porphyrio 25 000 Ft
Darufélék (Gruidae) -
Daru Grus grus 50 000 Ft
Pártásdaru Anthropoides virgo (Grus virgo) 50 000 Ft
Túzokalakúak (Otidiformes) -
Reznek Tetrax tetrax 500 000 Ft
Túzok Otis tarda 1 000 000 Ft
Csigaforgató-félék (Haematopodidae) -
Csigaforgató Haematopus ostralegus 25 000 Ft
Gulipánfélék (Recurvirostridae) -
Gólyatöcs Himantopus himantopus 250 000 Ft
Gulipán Recurvirostra avosetta 250 000 Ft
Ugartyúkfélék (Burhinidae) -
Ugartyúk Burhinus oedicnemus 500 000 Ft
Székicsérfélék (Glareolidae) -
Székicsér Glareola pratincola 500 000 Ft
Feketeszárnyú székicsér Glareola nordmanni 500 000 Ft
Lilefélék (Charadriidae) -
Kis lile Charadrius dubius 50 000 Ft
Parti lile Charadrius hiaticula 25 000 Ft
Széki lile Charadrius alexandrinus 1 000 000 Ft
Sivatagi lile Charadrius leschenaultii 25 000 Ft
Havasi lile Charadrius morinellus 50 000 Ft
Aranylile Pluvialis apricaria 25 000 Ft
Ezüstlile Pluvialis squatarola 25 000 Ft
Tüskés bíbic Vanellus spinosus (Hoplopterus spinosus) 25 000 Ft
Lilebíbic Vanellus gregarius (Chettusia gregaria) 500 000 Ft
Fehérfarkú lilebíbic Vanellus leucurus (Chettusia leucurá) 25 000 Ft
Bíbic Vanellus vanellus 50 000 Ft
Szalonkafélék (Scolopacidae) -
Sarki partfutó Calidris canutus 25 000 Ft
Fenyérfutó Calidris alba 25 000 Ft
Apró partfutó Calidris minuta 25 000 Ft
Temminck-partfutó Calidris temminckii 25 000 Ft
Vándor partfutó Calidris melanotos 25 000 Ft
Sarlós partfutó Calidris ferruginea 25 000 Ft
Tengeri partfutó Calidris maritima 25 000 Ft
Havasi partfutó Calidris alpina 25 000 Ft
Sárjáró Limicola falcinellus 25 000 Ft
Cankópartfutó Tryngites subruficollis 50 000 Ft
Pajzsos cankó Philomachus pugnax 50 000 Ft
Kis sárszalonka Lymnocryptes minimus 25 000 Ft
Sárszalonka Gallinago gallinago 100 000 Ft
Nagy sárszalonka Gallinago media 250 000 Ft
Nagy goda Limosa limosa 500 000 Ft
Kis goda Limosa lapponica 25 000 Ft
Kis póling Numenius phaeopus 50 000 Ft
Vékonycsőrű póling Numenius tenuirostris 1 000 000 Ft
Nagy póling Numenius arquata 500 000 Ft
Füstös cankó Tringa erythropus 25 000 Ft
Piroslábú cankó Tringa totanus 250 000 Ft
Tavi cankó Tringa stagnatilis 250 000 Ft
Szürke cankó Tringa nebularia 25 000 Ft
Erdei cankó Tringa ochropus 25 000 Ft
Réti cankó Tringa glareola 25 000 Ft
Terekcankó Xenus cinereus 25 000 Ft
Billegetőcankó Actitis hypoleucos 50 000 Ft
Kőforgató Arenaria interpres 25 000 Ft
Vékonycsőrű víztaposó Phalaropus lobatus 25 000 Ft
Laposcsőrű víztaposó Phalaropus fulicarius 25 000 Ft
Halfarkasfélék (Stercorariidae) -
Szélesfarkú halfarkas Stercorarius pomarinus 25 000 Ft
Ékfarkú halfarkas Stercorarius parasiticus 25 000 Ft
Nyílfarkú halfarkas Stercorarius longicaudus 25 000 Ft
Nagy halfarkas Stercorarius skua 25 000 Ft
Sirályfélék (Laridae) -
Halászsirály Larus ichthyaetus (Ichtyaetus ichtyaetus) 25 000 Ft
Dankasirály Larus ridibundus (Chroicocephalus ridibundus) 50 000 Ft
Vékonycsőrű sirály Larus genei (Chroicocephalus genei) 25 000 Ft
Szerecsensirály Larus melanocephalus 100 000 Ft
Viharsirály Larus canus 25 000 Ft
Korallsirály Larus audouinii 50 000 Ft
Heringsirály Larus fuscus 50 000 Ft
Ezüstsirály Larus argentatus 25 000 Ft
Sarki sirály Larus glaucoides 25 000 Ft
Jeges sirály Larus hyperboreus 25 000 Ft
Dolmányos sirály Larus marinus 25 000 Ft
Kis sirály Larus minutus (Hydrocoloeus minutus) 25 000 Ft
Fecskesirály Xema sabini 25 000 Ft
Háromujjú csüllő Rissa tridactyla 25 000 Ft
Csérfélék (Sternidae) -
Kacagó csér Gelochelidon nilotica 50 000 Ft
Lócsér Sterna caspia (Hydroprogne caspia) 50 000 Ft
Kenti csér Sterna sandvicensis 25 000 Ft
Küszvágó csér Sterna hirundo 100 000 Ft
Sarki csér Sterna paradisaea 25 000 Ft
Kis csér Sterna albifrons (Sternula albifrons) 500 000 Ft
Fattyúszerkő Chlidonias hybrida 100 000 Ft
Kormos szerkő Chlidonias niger 250 000 Ft
Fehérszárnyú szerkő Chlidonias leucopterus 250 000 Ft
Alkafélék (Alcidae) -
Alka Alca torda 25 000 Ft
Lunda Fratercula arctica 25 000 Ft
Galambfélék (Columbidae)
Kék galamb Columba oenas 50 000 Ft
Vadgerle Streptopelia turtur 50 000 Ft
Kakukkfélék (Cuculidae)
Pettyes kakukk Clamator glandarius 25 000 Ft
Kakukk Cuculus canorus 50 000 Ft
Gyöngybagolyfélék (Tytonidae)
Gyöngybagoly Tyto alba 100 000 Ft
Bagolyfélék (Strigidae)
Füleskuvik Otus scops 100 000 Ft
Uhu Bubo bubo 500 000 Ft
Hóbagoly Bubo scandiacus (Nyctea scandiaca) 100 000 Ft
Karvalybagoly Surnia ulula 50 000 Ft
Európai törpekuvik Glaucidium passerinum 50 000 Ft
Kuvik Athene noctua 100 000 Ft
Macskabagoly Strix aluco 50 000 Ft
Uráli bagoly Strix uralensis 100 000 Ft
Erdei fülesbagoly Asio otus 50 000 Ft
Réti fülesbagoly Asio flammeus 250 000 Ft
Gatyáskuvik Aegolius funereus 50 000 Ft
Lappantyúfélék (Caprimulgidae)
Európai lappantyú Caprimulgus europaeus 50 000 Ft
Sarlósfecskefélék (Apodidae) -
Sarlósfecske Apus apus 25 000 Ft
Halvány sarlósfecske Apus pallidus 25 000 Ft
Havasi sarlósfecske Apus melba 25 000 Ft
Jégmadárfélék (Alcedinidae) -
Jégmadár Alcedo atthis 50 000 Ft
Gyurgyalagfélék (Meropidae) -
Gyurgyalag Merops apiaster 100 000 Ft
Szalakótafélék (Coraciidae) -
Európai szalakóta Coracias garrulus 500 000 Ft
Bankafélék (Upupidae) -
Búbos banka Upupa epops 50 000 Ft
Harkályfélék (Picidae) -
Nyaktekercs Jynx torquilla 50 000 Ft
Hamvas küllő Picus canus 50 000 Ft
Zöld küllő Picus viridis 50 000 Ft
Fekete harkály Dryocopus martius 50 000 Ft
Nagy fakopáncs Dendrocopos major 25 000 Ft
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 25 000 Ft
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 50 000 Ft
Fehérhátú fakopáncs Dendrocopos leucotos 250 000 Ft
Kis fakopáncs Dendrocopos minor 50 000 Ft
Búbospacsirta
Füsti fecske
Barázdabillegető
Vízirigó
Fülemüle
Hantmadár
Énekes rigó
Karvalyposzáta
Csilpcsalpfüzike
Kis légykapó
Őszapó
Barátcinege
Sárgarigó
Csóka
Erdei pinty
Kerti sármány
Verébalakúak (Passeriformes) -
Pacsirtafélék (Alaudidae) -
Kalandrapacsirta Melanocorypha calandra 25 000 Ft
Szikipacsirta Calandrella brachydactyla 500 000 Ft
Búbospacsirta Galerida cristata 50 000 Ft
Erdei pacsirta Lullula arborea 50 000 Ft
Mezei pacsirta Alauda arvensis 25 000 Ft
Havasi fülespacsirta Eremophila alpestris 50 000 Ft
Fecskefélék (Hirundinidae) -
Partifecske Riparia riparia 50 000 Ft
Füsti fecske Hirundo rustica 50 000 Ft
Vörhenyes fecske Hirundo daurica (Cecropis daurica) 25 000 Ft
Molnárfecske Delichon urbicum 50 000 Ft
Billegetőfélék (Motacillidae) -
Parlagi pityer Anthus campestris 50 000 Ft
Erdei pityer Anthus trivialis 25 000 Ft
Réti pityer Anthus pratensis 25 000 Ft
Rozsdástorkú pityer Anthus cervinus 25 000 Ft
Havasi pityer Anthus spinoletta 25 000 Ft
Sárga billegető Motacilla flava 25 000 Ft
Citrombillegető Motacilla citreola 25 000 Ft
Hegyi billegető Motacilla cinerea 50 000 Ft
Barázdabillegető Motacilla alba 25 000 Ft
Csonttollúfélék (Bombycillidae) -
Csonttollú Bombycilla garrulus 25 000 Ft
Vízirigófélék (Cinclidae) -
Vízirigó Cinclus cinclus 500 000 Ft
Ökörszemfélék (Troglodytidae) -
Ökörszem Troglodytes troglodytes 25 000 Ft
Szürkebegyfélék]] (Prunellidae) -
Erdei szürkebegy Prunella modularis 25 000 Ft
Havasi szürkebegy Prunella coliaris 25 000 Ft
Rigófélék (Turdidae) -
Vörösbegy Erithacus rubecula 25 000 Ft
Nagy fülemüle Luscinia luscinia 100 000 Ft
Fülemüle Luscinia megarhynchos 25 000 Ft
Kékbegy Luscinia svecica 50 000 Ft
Kékfarkú Tarsiger cyanurus 25 000 Ft
Házi rozsdafarkú Phoenicurus ochruros 25 000 Ft
Kerti rozsdafarkú Phoenicurus phoenicurus 50 000 Ft
Rozsdás csuk Saxicola rubetra 25 000 Ft
Cigánycsuk Saxicola torquatus 25 000 Ft
Pusztai hantmadár Oenanthe isabellina 25 000 Ft
Hantmadár Oenanthe oenanthe 50 000 Ft
Apácahantmadár Oenanthe pleschanka 25 000 Ft
Déli hantmadár Oenanthe hispanica 25 000 Ft
Kövirigó Monticola saxatilis 500 000 Ft
Kék kövirigó Monticola solitarius 25 000 Ft
Örvös rigó Turdus torquatus 25 000 Ft
Fekete rigó Turdus merula 25 000 Ft
Fenyőrigó Turdus pilaris 25 000 Ft
Énekes rigó Turdus philomelos 25 000 Ft
Szőlőrigó Turdus iliacus 25 000 Ft
Léprigó Turdus viscivorus 50 000 Ft
Óvilági poszátafélék (Sylviidae) -
Berki poszáta Cettia cetti 25 000 Ft
Szuharbújó Cisticola juncidis 25 000 Ft
Réti tücsökmadár Locustella naevia 50 000 Ft
Berki tücsökmadár Locustella fluviatilis 50 000 Ft
Nádi tücsökmadár Locustella luscinioides 50 000 Ft
Fülemüle sitke Acrocephalus melanopogon 50 000 Ft
Csíkosfejű nádiposzáta Acrocephalus paludicola 1 000 000 Ft
Foltos nádiposzáta Acrocephalus schoenobaenus 25 000 Ft
Rozsdás nádiposzáta Acrocephalus agricola 25 000 Ft
Énekes nádiposzáta Acrocephalus palustris 25 000 Ft
Cserregő nádiposzáta Acrocephalus scirpaceus 25 000 Ft
Nádirigó Acrocephalus arundinaceus 25 000 Ft
Halvány geze Hippolais pallida (Iduna pallida) 50 000 Ft
Kerti geze Hippolais icterina 25 000 Ft
Bajszos poszáta Sylvia cantillans 25 000 Ft
Kucsmás poszáta Sylvia melanocephala 25 000 Ft
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 50 000 Ft
Kis poszáta Sylvia curruca 25 000 Ft
Mezei poszáta Sylvia communis 25 000 Ft
Kerti poszáta Sylvia borin 50 000 Ft
Barátposzáta Sylvia atricapilla 25 000 Ft
Királyfüzike Phylloscopus proregulus 25 000 Ft
Vándorfüzike Phylloscopus inornatus 25 000 Ft
Bonelli-füzike Phylloscopus bonelli 25 000 Ft
Sisegő füzike Phylloscopus sibilatrix 25 000 Ft
Csilpcsalpfüzike Phylloscopus collybita 25 000 Ft
Fitiszfüzike Phylloscopus trochilus 25 000 Ft
Sárgafejű királyka Regulus regulus 25 000 Ft
Tüzesfejű királyka Regulus ignicapilla 25 000 Ft
Légykapófélék (Muscicapidae) -
Szürke légykapó Muscicapa striata 50 000 Ft
Kis légykapó Ficedula parva 100 000 Ft
Örvös légykapó Ficedula albicollis 25 000 Ft
Kormos légykapó Ficedula hypoleuca 25 000 Ft
Timáliafélék (Timaliidae) -
Barkóscinege Panurus biarmicus 50 000 Ft
Őszapófélék (Aegithalidae) -
Őszapó Aegithalos caudatus 25 000 Ft
Cinegefélék (Paridae) -
Barátcinege Parus palustris (Poecile palustris) 25 000 Ft
Kormosfejű cinege Parus montanus (Poecile montanus) 25 000 Ft
Búbos cinege Parus cristatus (Lophophanes cristatus) 25 000 Ft
Fenyvescinege Parus ater (Periparus ater) 25 000 Ft
Kék cinege Parus caeruleus (Cyanistes caeruleus) 25 000 Ft
Széncinege Parus major 25 000 Ft
Csuszkafélék (Sittidae) -
Csuszka Sitta europaea 25 000 Ft
Hajnalmadárfélék (Tichodromadidae) -
Hajnalmadár Tichodroma muraria 50 000 Ft
Fakúszfélék (Certhiidae) -
Hegyi fakusz Certhia familiaris 25 000 Ft
Rövidkarmú fakúsz Certhia brachydactyla 25 000 Ft
Függőcinege-félék (Remizidae) -
Függőcinege Remiz pendulinus 50 000 Ft
Sárgarigófélék (Oriolidae) -
Sárgarigó Oriolus oriolus 25 000 Ft
Gébicsfélék (Laniidae) -
Tövisszúró gébics Lanius collurio 25 000 Ft
Kis őrgébics Lanius minor 50 000 Ft
Nagy őrgébics Lanius excubitor 50 000 Ft
Vörösfejű gébics Lanius senator 50 000 Ft
Varjúfélék (Corvidae) -
Fenyőszajkó Nucifraga caryocatactes 25 000 Ft
Havasi csóka Pyrrhocorax graculus 25 000 Ft
Havasi varjú Pyrrhocorax pyrrhocorax 25 000 Ft
Csóka Corvus monedula 50 000 Ft
Vetési varjú Corvus frugilegus 50 000 Ft
Kormos varjú Corvus corone corone 25 000 Ft
Holló Corvus corax 50 000 Ft
Seregélyfélék (Sturnidae) -
Pásztormadár Sturnus roseus (Pastor roseus) 50 000 Ft
Verébfélék (Passeridae) -
Mezei veréb Passer montanus 25 000 Ft
Pintyfélék (Fringillidae)
Havasi pinty Montifringilla nivalis 25 000 Ft
Erdei pinty Fringilla coelebs 25 000 Ft
Fenyőpinty Fringilla montifringilla 25 000 Ft
Csicsörke Serinus serinus 25 000 Ft
Zöldike Carduelis chloris 25 000 Ft
Tengelic Carduelis carduelis 25 000 Ft
Csíz Carduelis spinus 25 000 Ft
Kenderike Carduelis cannabina 25 000 Ft
Sárgacsőrű kenderike Carduelis flavirostris 25 000 Ft
Zsezse Carduelis flammea 25 000 Ft
Szürke zsezse Carduelis hornemanni 25 000 Ft
Kertészet/Madarak/Szalagos keresztcsőrű Loxia leucoptera 25 000 Ft
Keresztcsőrű Loxia curvirostra 25 000 Ft
Karmazsinpirók Carpodacus erythrinus 25 000 Ft
Nagy pirók Pinicola enucleator 25 000 Ft
Süvöltő Pyrrhula pyrrhula 25 000 Ft
Meggyvágó Coccothraustes coccothraustes 25 000 Ft
Sármányfélék (Emberizidae) -
Bajszos sármány Emberiza cia 100 000 Ft
Citromsármány Emberiza citrinella 25 000 Ft
Erdei sármány Emberiza rustica 25 000 Ft
Fenyősármány Emberiza leucocephalos Emberiza leucocephalos 25 000 Ft
Hósármány Plectrophenax nivalis 25 000 Ft
Kerti sármány Emberiza hortulana 500 000 Ft
Kucsmás sármány Emberiza melanocephala 25 000 Ft
Nádi sármány Emberiza schoeniclus 25 000 Ft
Sarkantyús sármány Calcarius lapponicus 25 000 Ft
Sordély Emberiza calandra (Miliaria calandra) 25 000 Ft
Sövénysármány Emberiza cirlus 50 000 Ft
Törpesármány Emberiza pusilla 25 000 Ft