Címerhatározó/OSZ/F/T

< Címerhatározó‎ | OSZ‎ | F
Hat. kulcs
OSZ (I.)
F (I. a.)
T (II.)
n (II. a.)
v (II. a.)
E (II.)
EGY (I.)
Mutató

CímerhatározóT

A második lépésen belül (a címerhatározás II. a. lépése) eldöntjük, hogy a kétszer osztott (F) címer többféle borítású címerpajzsában, az alapon nincs-e (n) egyéb címerábra vagy van-e (v) egyéb címerábra.

II. a. lépés: A kétszer osztott (F) címer többféle (T) borítású alapján, nincs (n) vagy van (v) egyéb címerábra is
Step II.a: In the main field there are
No other charges (n) (devices, armorial bearings) Go→ or There are also some other charges (v) (devices, armorial bearings) Go→
(Definitions see below)

Alternatively, use the Index → for keyword search

Vissza←

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs

II. a. lépés
A fő címermezőben nincs (n) címerábra →Tovább A fő címermezőben van (v) címerábra →Tovább
A kétszer osztott címer (F) többféle borítású fő mezőjében nincs (n) más címerábra

→Tovább

Vissza←

A kétszer osztott címer (F) többféle borítású fő mezőjében más címerábra is van (v)

→Tovább

Vissza←

II. a. lépés
A fő címermező címerábra nélküli (n) →Tovább A fő címermezőben van (v) címerábra →Tovább
Címerábrák nélküli fő címermezők példái Címerábrákkal ellátott fő címermezők példái
Egyszerű keresés a Mutatóban →

Címerhatározási gyakorlatok

szerkesztés
Címerhatározási gyakorlatok
Tedd próbára a címerhatározási jártasságodat!
Szerezz gyakorlatot a címerhatározásban! Példaképpen megadunk egy-egy osztatlan, illetve osztott címert, valamint gyakorlásképpen két másik címercsoportot, melyekről nem közlünk semmi közelebbit. Ezeket neked kell meghatároznod (megállapítanod a címerviselő személyét). Kövesd végig a határozói kulcsokat, hogy megtalálhasd a címerek végső helyét a Címerhatározóban. Vissza←


A fő címermező címerábrák nélküli (n) →Tovább vagy

A fő címermező címerábrákkal ellátott (v) (helytelen) →Tovább

Definíciók

Ezen alkategóriákra azért van szükségünk, hogy a tarpajzsokat (az E kulcsban), illetve a tagolt pajzsokat (a T kulcsban) be tudjuk sorolni. Máskülönben a pajzs, illetve alap borítását a címerek meghatározásánál nem fogjuk figyelembe venni.

A tagolt pajzsok a tarpajzsok után a határozói kulcsba besorolt legegyszerűbb olyan címerek címerek, melyek egy konkrét címerviselőhöz kapcsolhatók. Csak a tagolásokból és ezek borításból állnak. Gyakoribbak, mint a tarpajzsok, de az összes ténylegesen használt lehetséges variáció száma így is korlátozott. Magyarországon csak kevés olyan többféle borítású (T) címer van, melyekben nincs egyéb címerábra (T/n).

A többféle borítású alapok határozói sorrendjét korábban (Ch/EGY) már meghatároztuk: vágott vagy pólyázott alapok, tagolások (váp), hasított vagy cölöpölt (hac), harántolt vagy balharántolt (hbh), négyelt vagy harántnégyelt (nhn) és egyéb többmázú alapok (eta). Ezen utóbbi csoportba tartozik a sakkozás, a harántsakkozás, a rutázás stb.

Mindezen tagolásokat egységesen a többféle borítású alapok (T) közé soroljuk. Amennyiben egy T-alapon egyéb címerábra (mesteralak vagy címerkép) is van, a pajzstagolások egyes típusait a határozói sorrendben az egyes fő címerábrák szerint tárgyaljuk. Ha tehát pl. a vágott (vá) alapon kereszt (ker) van, az az OSZ/F/T/v/M/ker határozói kulcsban található meg, tehát nem hozunk létre egy külön OSZ/F/T/v/M/vá/ker határozói kulcsot. Hasonlóképpen, ha a vágott (vá) alapon állat (pl. oroszlán) van, az az OSZ/F/T/v/C/áll kulcsban található és ecélból nem hozzuk létre a vágott pajzsok külön határozói kulcsát az állatok számára (OSZ/F/T/v/C/vá/áll).

In step II.a we have to decide

Whether the single or multiple tincture fields are without any other charges (n: E/n; T/n), or they are loaded with some other charges (v: E/v; T/v) as well.


The single tincture (principal) fields without (E/n) or with (E/v) charges can be:
metals, colors, or furs
The multiple tincture (principal) fields without (T/n) or with (T/v) charges can be:
various partitions
(See the step I.)
See the pictures below


Példák
Az alábbi képek az egyszerű címereknél (EGY) alkalmazottak átvételei, de ugyanez vonatkozik az osztott és egyesített (OSZ) címerek fő címermezőjére is.

Tagolt pajzsok címerábrák nélkül

vágott vagy pólyázott alapok, tagolások (váp)
hasított vagy cölöpölt alapok, tagolások (hac)
harántolt vagy balharántolt alapok, tagolások (hbh)
négyelt vagy harántnégyelt alapok, tagolások (nhn)
egyéb többmázú alapok alapok, tagolások (eta)
Címerábrákkal ellátott többféle borítású címerek, alapok


Lásd még: A címerhatározás szabályai, Címerhatározó, heraldika