Kategória:Címlapok Kategória:Zene Kategória:A zene történeteA zene története


Pongrácz Zoltán előadásai - (1961-1964)

Jegyzetei alapján leírta Terckvart - 2003-ban


Előszó

A zenetörténet tárgya: a zene története, fejlődése. Elsősorban a zeneszerzőkről szól.

Anyagát veszi:

  1. Fennmaradt művekből,
  2. Elméleti munkákból,
  3. Életrajzi adatokból, feljegyzésekből,
  4. A zenetörténet segédtudományaiból.

Segédtudományok:

a) világtörténet;
b) művelődéstörténet;
c) szociológia;
d) archeológia (régészet);
e) paleográfia (régi írások);
f) esztétika; stb.


Tartalomjegyzék


Bevezető Ókori népek zenéje
India Egyiptom
Asszirok Zsidók
Görög zene Római zene
A zene története/Középkor-Gregorián
A hangjegyírás alapjai Középkori többszólamúság
Ars nova A középkor egyszólamú világi zenéje
Németalföldi iskola Renaisance
Római iskola Velencei iskola
Az opera kialakulása Az opera szerkezete és előadása
Az operaház fejlődése Az opera terjedése
Barokk-zene Legnagyobb barokk szerzők
Bach előtt és vele egyidőben működő barokk zeneszerzők Mannheimi iskola
Bécsi klasszicizmus Bécsi romantika
A nemzeti zene kialakulása Skandináv szerzők
Cseh szerzők Francia romantika
Klasszicisztikus romantika Wagner
Az olasz opera Verdi után Utóromantika
Impresszionizmus Utóimpresszionista stílus
A dodekafónia A 20. század orosz zeneszerzői
A magyar zene története Egyházi zene
Világi zene Kollégiumi Zene
Esterházy Pál Kuruc-zene
Verbunkos zene A népies műdal létrejötte és romlása
A cigányzenészekről 20. századi folytatás
Dohnányi Ernő Egy magyar zeneszerző-páros


Lásd még: Wikipédia - Zenetörténet.


FüggelékAz interneten fellelhető anyagok

  • [http://]
  • [http://]
  • [http://]
Jogi nyilatkozat


Public domain
Ezt a könyvet,(dokumentumot), vagy az itt található képet szerzője közkinccsé nyilvánította,
lemondott, vagy nem jogosult szerzői jogi védelemre.

For visitors from other countries: This image is in the public domain.