Címerhatározó/Fejér címer

(Fejér címer szócikkből átirányítva)

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Fejér , Feyér családok címerével foglalkozik.


Fejér 1583 szerkesztés

 

Fejér György 1583. április 28., Pozsony I. Rudolf nemesség és címer általa: felesége Farkas Katalin, gyermekei Gáspár és Orsolya

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]


Feyér 1609 szerkesztés

 
nemesdömölki Feyér címer
 
 
Ch→

Nyulásziné:

Feyér Miklós másképpen "Milos Vayda" 1609. december 3., Bécs II. Mátyás nemesség és címer általa: felesége Dady Ursula, sógora Dady István, unokatestvére Adoryani Mihály

R 64

MNL OL:

HU-MNL-OL-R 64-1.-154.[2]

II. Mátyás magyar király, Bécs, 1609. 12. 3., címer, magyar nemesség megújítása Fejér Miklós alias Vajda Milos (Nicolaus Feyer alias Milos Vayda), valamint a felesége, Dady Orsolya, Dady István (Dady Orsolya fivére) és - Adorjáni Mihály (házasság általi rokona) részére. Kihirdetése: Veszprém vm., Pápa, 1610. 3. 18.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris viridi campo […]ata et ex eo viridi arbore in fundo stratum, quod a super[iore dextro versus] inferiorem sinistrum flu[vius? …] distinguit, iuxtaque eum a parte sinistra integer militaris vir, caput casside tectus, veste rubra curta, et caligis cothurnisque indutus, frameaque praecinctus erecte stare, manuque [sinistra lumbis iniecta], dextra vero frameam nuda[m capu]lotenus fortiter comprehensam vibrare, cumque leone fulvo ore hianti, lingua rubicunda exserta, caudaque elevata bifurcata, posterioribus et anterioribus pedibus dispositis, et ad rapiendum [protensis, in latere ...] assurgente, [...] et certare velle conspicitur. Scuto incumbentem galeam militarem apertam, regio diademate, dimidium priori per omnia conformem militarem virum, laeva manu caput turcicum abscissum, dextra vero frameam nudam tenentem, producente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc rubri et viridis (sic!), illinc coelestini et aurei colorum, in scuti oram fluitantibus, illudque apprime exornantibus.

Narratio: formuláris

Megjegyzés: Kapcs. OL sz.: 6278/2008 OL (megváltozott a letevő személye), 6072/2009 OL (nyilvántartásba vétel). A letét 2047-ben jár le.

  • Irodalom:

Nyulásziné No. 413

  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[3]


Rövidítések


Fejér 1647 szerkesztés

 

Fejér János 1647. április 9., Pozsony III. Ferdinánd nemesség és címer általa: sógora Szűcs Gergely, testvére Katalin, gyermekei János, Zsófia, Zsuzsanna, Katalin unokatestvére Lindvay István és felesége Lapis Erzsébet

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[4]


Borbély aliter Fejér szerkesztés

 

MCK:

Borbély aliter Fejér. B.[orbély] Pál, neje Takó Katalin s ennek fia 1647. VI. 2. Ferdinándtól kaptak c. n. l. – Kihird: 1647. Esztergom vm. – Címer: kék paizsban zöld téren lefelé álló farku leopárd egy juhot szorongat, fölötte patak folyik, melynek partján egy lehajló águ fa nő ki. – Sisakdisz: term. szinü oroszlán jobb lábában kardot, baljában piros rózsaágat tart; jobbról félhold, balról arany csillag. – Takarók: arany–kék, ezüst–piros. – Hit. másolat Nyitra vm. lt. Nob. I. 20.

+++++

Borbély István, Pál fiával és Ferenc, Ferencnek fiai; Lajos, István fia Komárom. 1831. (biz. lev.) Imp. B. Aliter Fejér Pál és Takó Katalin mostoha fia Kecskeméthy János. 1647. VI. 2.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[5][6]

  • Külső hivatkozások:

[7]


haralyi Fejér szerkesztés

 

a haralyi Fejér család ötször volt nemesítve: 1. Haralyból > Torda-Aranyos megye Bolducz helységbe kiszármazott Fejérek, 1564-ben donációs nemesek. 2. Vacsárcsiban lakó > lakó haralyi Fejér ág , Istvánban 1583-ban nemesített. 3. Kövendre kiszármazott > Fejér ág, Gáspárban 1608-ban nemesített. 4. Haralyban lakó > Fejér ág, Miklósban 1656-ban nemesített. 5. Haralyban lakó > Fejérek közül Máté és Mihály 1660-ban nemesített.[8]

  • Irodalom:
  • Külső hivatkozások:

Fejér család a zöld puskások között szerkesztés

A zöld puskások közé tartozó családok (első és második címeres levél):

Fejér György, Boda Zakariás, Pap Péter, Marton Illés, Varga Mihály, Bretan Zakariás, Koncz István, Lukács Péter, Vlaik János, Ravasz Máté, Illyei Pál, Marján Farkas, Péter István, Marián Márk, Flora Tódor, György János, Illyes Tódor, Sztoján Tamás, Sztoján Pál, Marian János, Boda Dániel.

Keldi Farkas Illés, Prekup Kosztin, Mány András, Haragos László, disznópataki Boda György, Antal Miklós, josipláposi Balázs András, Batuza Gergely és János, Román Lukács, Pap János, Hordó István, tordavilmai Géczy János, oláhláposi Pinte György, Isák János, Joszif Demeter, Páska Tivadar, peteritei Frakas Dániel, Bohoczel Konstantin, Lázár Gábor, sósmezői Prekup Farkas, Boér Mihály, bojérfalvai Rogozan Simon (zöld puskások)

1658. augusztus 1. Tasnád II. Rákóczi György nemesség és címer

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[9]

Vö. Puskások címere

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs