Címerhatározó/Rácz címer

(Rácz címer szócikkből átirányítva)

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Rácz , Rátz családok címerével foglalkozik.


Rácz 1578

szerkesztés

 

Rácz Péter 1578. június 25., Bécs I. Rudolf nemesség és címer

R 64

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]prodi Rácz

szerkesztés

 

Prodi Rácz János, Gáspár, László 1581. október 16., Pleszkov Báthori István nemesség és címer

F 21 Armales R nr. 2

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[2]Literatus másképpen Rácz

szerkesztés

 

Literatus másképpen Rácz András 1596. március 19., Prága I. Rudolf nemesség és címer

R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[3]


galgói Rácz

szerkesztés
 
A galgói Rácz család címere a tövisi templomban

 

Az erdélyi korabeli okmányokban a volt havaselvi kancellár, Ioan Norocea mint Pytesdi (Piteşti), Zaz Sebes-i vagy Csáklya-i Logoffeth János szerepel. Mircea Ciobanu havasalföldi vajda veje, apósa halála után Erdélybe menekült. Erdélyi tartózkodásáról az első forrás 1576-ból származik.”Pytesdi Logoffeth János és hitestársa Sztana Baszaraba” Ebben az évben vásárolta meg Logoffet a csáklyai birtokot Barcsai Gáspartól. (1627-ben Bethlen Gábor kivizsgálást kér arról milyen módon jutott a falu Logoffet tulajdonába.)

A dokumentumok szerint Noroceanak három gyermeke volt. Két leánya (Samphira és Marinka Logoffet) és egy fia Logoffet Péter, aki 1597-ben Báthory Zsigmondtól megkapja a Doboka vármegyei Felsőilosvát. A falu a következő évben már Samphira birtokaként szerepel.

Samphira első férje Galgói Rácz Péter volt, Báthory Zsigmond Konstantinápolyi küldöttje. 1599-től Tövisi Bálintitt János felesége lett. Samphirának birtokai voltak Oláhbogátán, Galgón, Magurán, Pojanán, Disznópatakon, egy udvarháza Pokloson, részbirtokai Galaţi-on, Csáklyán és Désházán. 1602-ben az olahbogátai birtok felét fiára, Rácz Ádámra (Bocskai István egyik hajdú kapitánya) hagyományozza, azzal a megkötéssel, hogy ha utód nélkül halna meg a birtokrész mostani férjének, Tövisi Bálintitt János birtokába menjen át.

Rácz Pétertől egy leánya is született Samphirának, Eva (puella) – talán gyermekkorában meghalt.

Samphira két ortodox templom, a csákjái és a tövisi, alapítója. Sírja a tövisi templomban van, ahol Samphira szobrát is elhelyezték. 1840-ben Gál János írja le Samphira sírját és megemlít egy, a „szép Samphiráról” szóló csáklyai legendát, miszerint Mihály vajda meggyilkolása után Basta zsoldosai elrabolták Samphirát, de Bálintitt megmentette és sokáig tövisi kastélyában rejtegette.


(Norocea másik, Marinka nevű leányáról nincs több adat, megjelenik viszont egy Velica nevezetű, aki Mihály vajda Gyulafehérvári szeretőjeként vált ismertté.) [4]

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


sarudi Rácz

szerkesztés
 
A szoboszlói kiváltságlevél címerképe (1606) forrás: Bocskai István Múzeum, Hajdúszoboszló

Címerszerzők: Halasi Fekete (Fekete de Halas) Péter, századosai: Halasi Beödy (Beody de Halas) Mátyás, Abádi Médi (Medi de Abad) István, Maklári Kis (Kis de Maklar) Pál, Sarudi Rácz (Rácz de Sarad) Farkas, Turi Pap (Pap de Turii) István, Csiffi Haty János, Rábéi Makkos (Makkos de Rabe) Ferenc és hajdúi.

Bocskai István, Kassa, 1606. szeptember 2. Kihirdetése: 1607. február 5. ..., Szabolcs vármegye közgyűlése. Jelzet: MUO 80.

Lovashajdúk címere

 • Irodalom:

Boldisár Kálmán: A szoboszlai lovas hajduk czimeres nemeslevele 1606-ból. Turul. 1906. 3. 116–122.


Külső hivatkozások:Rácz 1607

szerkesztés

 

Rácz Mihály, Kéri Mátyás, Ivánházi Péter, Becsey János 1607. június 28., Kolozsvár Rákóczi Zsigmond címer

R 64

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[5]

Rövidítések


becskereki Rácz

szerkesztés

 

Becskereki Rácz Ábrahám 1610. február 27., Bécs II. Mátyás nemesség és címer általa: felesége Katalin, fiai István, Tamás

R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[6]


Rácz 1611

szerkesztés

Rácz család a Puskások 1611 között:

Nyulásziné:

Felföldi János, Literatus Péter kapitány, Tormásy András, Dobos György, Keresy János, Batizy István, Kovácsy Miklós, Filléres másképpen Gyulay Péter, Szabó Antal, Lázár Tamás, Nagy Somogyi Márton, Lugassy Mátyás, Szilágyi Tamás, Dévay Miklós, Prdely János, Vizaknay András, Fejérváry János, Nemes Borosay János, Balogh másképpen Literatus Tamás, Keresy Péter, Golai János és István, Zindy Balogh János, Fekete Miklós, Gorozlay János és Demeter, Nagy András, Sorbanfalvi Baranyai Máté, Miskey Gergely, Kereshanyai Miklós, Révy János, Nagy János, Kariardy Egry Pál, Filep János, Nagy Simon, Lázár Péter, Szabó László, Antony másképpen Dobos Tamás, Horváth János, Szíjgyártósegesdy István, Kobory Pál, Prdely Ábrahám, Kolosy Gáspár, Karády János, Vajda György, Dévay János, Sárády Mihály, Deres János, Fejérváry Mátyás, Torday János, Sárdy Mihály, Törökkeresztúri János, Fejérváry György, Tótváradgyay Mihály, Oroszi Jakab, Losonczy Mihály, Moldovay János, Balogh Péter, Reewelei Gerőcs István, Zöld László, Dombai Mihály, Nagy másképpen Hegedűs Márton, Nagy Tarpai Balázs, Óváry András, Kovács István, Lugossy Miklós, Balogzesedy János, Fejérváry Bertalan, Nagy másképpen Gomboczy Mihály, Rácztótváradiay Márton, (Literatus) Ráczkövy István, Fejérváry János, Pniedy István, Somay György, Székely István, Uzony Balázs, Kovácsy Balázs, Toroskay István.

1611. május 1., Szeben
Báthori Gábor
címer
F 7 Armales XX. 14

MNL OL:

HU-MNL-OL-F 3-Xx - No. 14. [7]

Báthory Gábor erdélyi fejedelem, Nagyszeben, 1611. 5. 1., címer, erdélyi nemesség.

Adományosok (egyes nevek olvasata eltérő a fenti jegyzéktól, más nevek a fentiből hiányzanak - ezek külön linkkel jelölve):

Felföldi János, Péter litterátus, Tormásy András, Dobos György, Keresy János, Batizy István, Kovácsy Miklós, Filléres alias Gyulay Péter, Szabó András, Lázár Tamás, Nagy alias Somogyi Márton, Fejérváry alias Nagy Márton, Tótt János, Pákozdi János, Bágyoni Balázs, Medgiesy Benedek, Tatár Péter, Bocsárdi Miklós, Torday Péter, Beczei János, Bezprimi István, Somody Mihály, Bottyán István, Nagy alias Bessenyey János, Lugassy Márton, Szilágyi Tamás, Dévay Mihály, Prdely János, Vízaknay János, Nemes alias Fejérváry János, Borsai János, Balogh Tamás, Keressy Péter, Golia János, Golia István, Zindy alias Balogh János, Fekete Miklós, Goroszlai János, Goroszlai Demeter, Nagy alias Sorbánfalvi András, Baranyay Máté, Miskei Gergely, Keresbenyay Miklós, Révy János, Nagy alias Konyárdy János, Egri Pál, Filep János, Nagy Simon, Lázár Péter, Szabó László, Dobos alias Ajtony Tamás, Horvát János, Szigyártó alias Szegedy István, Kóbory Pál, Prdely Ábrahám, Kolosy Gáspár, Várady János, Vajda György, Dévay János, Sárady Mihály, Veres János, Fejérváry Mátyás, Torady János, Sárdy Mihály, Török alias Kereszturi János, Fejérváry György, Felpesztesy Mihály, Tótváradgyay Mátyás, Oroszy Jakab, Losonczy Mihály, Moldovay János, Balogh Péter, Gerőz alias Reveley István, Zöld László, Dombai Mihály, Nagy alias Hegedűs Márton, Nagy alias Tarpay Balázs, Óváry András, Kovácsy István, Lugasy Miklós, Balogh alias Szeredy János, Fejérváry Bertalan, Nagy alias Gombóczy Mihály, Rácz alias Tóváradgyay Márton, Ráczkövy István, Fejérváry János, Enyedy István, Somosy György, Székely István, Toroczkay István, Uzony Balázs, Kovácsy Balázs.

Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris in cuius campo sive area leo integer naturali suo colore depictus posterioribus pedibus inniscus, anteriori vero bombardam quandam sursum porrectam gestare, ac ore gladium evaginatum comprehendere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam corona sive diadema regium contegit, variis gemmis unionibusque variegatum. Ex cono autem galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utramque scuti partem pulcherrime ambiunt et exornant.

+++++++++++++++++++++++

HU-MNL-OL-R 64-2.-168/2.[8]

Báthory Gábor erdélyi fejedelem (Áldásy szerint Bethlen Gábor), Nagyszeben(?) (az R_64_2_0162_a jelzetű másolat alapján), 1611. 5. 1. (az R_64_2_0162_a jelzetű másolat alapján), címer, erdélyi nemesség, házmentesség. Az adómentesített telek/ház helye: Gyulafehérvár

Fennmaradási forma: átírás
Kapcsolódó jelzet Másolat - R_64_2_0162_a
Kapcsolódó irat - R_64_2_0168_1
Átírás eredetije - F_7_XX_14 [9]
Megjegyzés: valószínűleg ezen oklevél kivonatos másolata az R_64_2_0162_a jelzetű irat.

Adományosok:

Felföldi János (Felfeöldi, a fejedelem gyalogos testőreinek hadnagya), Deák Péter (Petrus Literatus, a fejedelem gyalogos testőreinek hadnagya), Tormássy András (a fejedelem gyalogos testőre), Dobos György (a fejedelem gyalogos testőre), Körösy János (a fejedelem gyalogos testőre), Batizi István (a fejedelem gyalogos testőre), Kovács Miklós (Kovacz, a fejedelem gyalogos testőre), Filléres alias Gyulai Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Szabó András (a fejedelem gyalogos testőre), Lázár Tamás (a fejedelem gyalogos testőre), Nagysomogyi Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári alias Nagy Márton (Feyeruari, a fejedelem gyalogos testőre), Tóth János (Thooth, a fejedelem gyalogos testőre), Pakosdi János (a fejedelem gyalogos testőre), Bagyoni Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Meggyesi Benedek (a fejedelem gyalogos testőre), Tatár Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Bocsárdi Miklós (a fejedelem gyalogos testőre), Tordai Péter (Thordai, a fejedelem gyalogos testőre), Becsey János (a fejedelem gyalogos testőre), Beszprémy István (Beszpreny, a fejedelem gyalogos testőre), Somodi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Bottyáni István (Botthiani, a fejedelem gyalogos testőre), Besenyey Nagy János (a fejedelem gyalogos testőre), Lugassi Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Szilágyi Tamás (a fejedelem gyalogos testőre), Dévay Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Erdélyi János (a fejedelem gyalogos testőre), Vízaknay András (Viszaknay, a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári Nemes János (a fejedelem gyalogos testőre), Borsay János (a fejedelem gyalogos testőre), Deák alias Balogh Tamás (Thomas Literatus alias Balogh, a fejedelem gyalogos testőre), Körösi Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Gólya János (a fejedelem gyalogos testőre), Gólya István (a fejedelem gyalogos testőre), Zindi Balogh János (a fejedelem gyalogos testőre), Fekete Miklós (a fejedelem gyalogos testőre), Goroszlay János (a fejedelem gyalogos testőre), Goroszlay Demeter (a fejedelem gyalogos testőre), Sorbánfalvi Nagy András (a fejedelem gyalogos testőre), Baranyay Máté (a fejedelem gyalogos testőre), Miskey Gergely (a fejedelem gyalogos testőre), Körösbányay Miklós (Keöreösbanniay, a fejedelem gyalogos testőre), Révi János (a fejedelem gyalogos testőre), Nagykonyárdi János (a fejedelem gyalogos testőre), Egri Pál (a fejedelem gyalogos testőre), Philep János (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy Simon (a fejedelem gyalogos testőre), Lázár Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Szabó László (a fejedelem gyalogos testőre), Ajtonyi alias Dobos Tamás (Aytani, (a fejedelem gyalogos testőre), Horvát János (a fejedelem gyalogos testőre), Szegedi Szígyártó István (a fejedelem gyalogos testőre), Kóbori Pál (a fejedelem gyalogos testőre), Erdélyi Ábrahám (a fejedelem gyalogos testőre), Kolosi Gáspár (a fejedelem gyalogos testőre), Váradi János (a fejedelem gyalogos testőre), Vajda György (a fejedelem gyalogos testőre), Dévay János (a fejedelem gyalogos testőre), Saradi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Veres János (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári Mátyás (a fejedelem gyalogos testőre), Torday János (a fejedelem gyalogos testőre), Sárdi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Törökkeresztúri János (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári György (a fejedelem gyalogos testőre), Tótváradgyay Mátyás (Thothvaradgiay, a fejedelem gyalogos testőre), Oroszi Jakab (a fejedelem gyalogos testőre), Losonczi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Moldovay János (a fejedelem gyalogos testőre), Balogh Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Révelyei Gerőcz István (Ghereőcz Reeueliey, (a fejedelem gyalogos testőre), Zöldi László (a fejedelem gyalogos testőre), Dombay Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy alias Hegedűs Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy Tarpay Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Óvári András (a fejedelem gyalogos testőre), Kovácsi István (a fejedelem gyalogos testőre), Lugassi Miklós (a fejedelem gyalogos testőre), Zeredi Balogh János (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári Bertalan (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy alias Gömböczi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Tótváradgyay Rácz Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Ráczkövi István (a fejedelem gyalogos testőre, deák), Fejérvári János (a fejedelem gyalogos testőre), Enyedi István (a fejedelem gyalogos testőre), Somossi György (a fejedelem gyalogos testőre), Székely István (a fejedelem gyalogos testőre), Uzoni Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Kovácsi Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Thoroczkay István (a fejedelem gyalogos testőre).

Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini colori[s, in cuius campo] sive area leo integer, naturali suo colore depictus, posterioribus pedibus innixus, anteriori vero bombardam quandam sursum porrectam ges[tare ... evag]inatum comprehendere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam corona sive diadema regium contegit, variis gemmis unionibusque variegatum. Ex cono autem galeae taeniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utramque scuti partem pulcherrime ambiunt et exornant. - Van címerfestmény - - -
Narratio formuláris

 • Irodalom:

Áldásy III. No. 530.

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[10]

 • Külső hivatkozások:

[11]

Rövidítések


nicapoli Rácz

szerkesztés

 

nikápolyi Rácz Tivadar - fejedelmi(?) csizmadia és nikápolyi Rácz Bratila - fejedelmi(?) csizmadia, 1621. május 18., Kassa Bethlen Gábor magyar és erdélyi nemesség, címer, házmentesség megújítása

R 64, 1_0218

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/233

[12]


Rövidítések


Rácz 1623

szerkesztés

 

Rácz Pál 1623. (augusztus 9.), -- II. Ferdinánd nemesség és címer

R 64

 • Irodalom:
 • Külső hivatkozások:

[13]


Rövidítések


Rácz 1652

szerkesztés
 
Ch→

MNL OL:

II. Rákóczi György erdélyi fejedelem, Gyulafehérvár, 1652. 3. 15. címer, erdélyi nemesség Balog Mihály részére. Kihirdetése: Bihar vármegye közgyűlése, Nagyvárad, 1653. 9. 2.

HU-MNL-OL-E 148-a - Fasc. 1686. - No. 10.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris in cuius campo sive area equus quidam nigri coloris fugientique similis ac homo integer armis indutus assidens dextram hastam fortiter tenere, sinistram vero manibus fraenum dirigere conspicitur. Scuto incumbit gale militaris aperta, quam contegit diadema regium gemmis atque unionibus decenter exornatum, ex cono vero galeae teniae seu lemnisci variorum colorum hinc inde defluentis utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant, prout haec omnia in principio presentium literarum nostrarum docta manu arteque pictoris clarius expressa et depicta esse cernuntur. - Van címerfestmény - - -

Narratio: formuláris

Megjegyzés: Adományos neve fekete és zöld színű tintával is szerepel. Az eredeti vezetéknév Racz volt, a Balog Mihály utólagos hamisítás. [14]


 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:Rácz 1658

szerkesztés
 
II. Rákóczi György erdélyi fejedelem címeres nemesi levele Rácz Jánosnak Szamosújvár, 1658. április 20.

 

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


szegedi Rácz

szerkesztés

MNL OL:

Rácz-Szegedy de Gyulafehérvár Ferenc

F 2 - Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára - Protocolla - Stephanus Böszörményi - 254. oldal1665.05.22
Típus I
Kiadó Apafi Mihály 1 | Gyulafehérvár | 1665.05.22
Sorszám 1r70
Tartalomgazda: MNL OL [15]

Kempelen:

Szegedi (Szegedy), (másképen Rácz). Nemességét 1665-ből l. Gyfv. kpt. Prot. Steph. Böszörményi 254. [Gyfv. LR. = gyulafehérvári liber regius (királyi könyv) a m. kir. országos levéltárban.]

Gorzó:

Rácz (szegedi) tyukodi lakos nemesi igazolása 1801. 11. 25 nobilit 1258/1814 kgy. jkv.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet [16]

Gorzó Bertalan: Szatmárvármegye nemes családjaihoz pótkötet. Nagykároly, 1912. 26.[17]

 • Külső hivatkozások:karánsebesi Rácz

szerkesztés

   

Temes vármegyéből származik, Lippa községből, honnan idővel Krassó- Szörény, Naszód és Szatmár vármegye Kővár vidékén is elterjedt. Rácz, másként Mihalyesku Gergely, 1667-ben Apaffy Mihály fejedelemtől címeres nemeslevelet nyert. Legutóbb 1834-ben igazolta nemességét Temes vármegyében. Tagjai közül Péter, előbb Kapnikbánya főorvosa, majd 1780 táján budapesti orvostanár. - Mihály, 1800 elején szentszéki ülnök, főesperes. - György, (megh. 1894-ben) kővárvidéki gör. kath. esperes, szentszéki ülnök, érseki titkár. - Demeter, 1840 körül balázsfalvi kanonok. - Jenő, (megh. 1907-ben) miskolci gyógyszerész.

Címer: kékben, zöld alapon álló, vörös ruhás, sárga csizmás magyar vitéz, jobbjában egyenes kardot tart, balját csípőjén nyugtatja. Sisakdísz: hiányzik. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.[18]

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

Rövidítések


tagyosi Rácz

szerkesztés

 

a Dunántúlról származik, hol Győr és Komárom vármegyékben volt birtokos. Innen idővel Bihar-, Bereg- és Szatmár vármegyékbe is elterjedt. János, 1685-ben kap czímeres nemeslevelet I. Lipóttól, melyet 1687-ben Győr vármegyében hirdettek ki. Ugyanott 1731-ben és 1801-ben ismét produkálja a nemeslevelet, Biharban pedig 1808-ban és 1844-ben igazolja nemességét. Szatmár vármegyében a múlt század derekán telepedett le. Tagjai közül István János 1844 táján Bereg vármegye táblabírája és hadi főpénztárnoka. - Ennek fia, Péter Bereg vármegye főlevéltárnoka és több vármegye táblabirája volt. - II. István, (megh. 1888) szintén több vár megye táblabirája, 1848-ban nemzetőr, a gróf Schönborn-féle uradalom főtisztje. Fia: Elemér, jelenleg császlói birtokos. Ennek fiai Pál és Péter.

Czímer: kékben, zöld alapon ágaskodó aranygriff, szablyát tart. Sisakdísz: könyöklő pánczélos kar, karddal. Takarók: kékarany, vörösezüst.[19]

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:posegai Rácz

szerkesztés

 

Posegai Rácz Simon 1697. április 2., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: felesége név nélkül

F 141 Cista Dipl. ad 5328/1612

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[20]


temesvári Rácz

szerkesztés

Doboka, Arad megyei család. János Maksai Évát vévén nőül, bírt Récze-Keresztúron, s tartozékaiban, e nejétől leánya Zsófia ködi Farkas János jogtanár neje; második neje volt Maksai Teréz, ettől fia Ádám, élt 1837-ben. Temesvári Rácz József k. kamarai ispán, Arad megyétől 1826. szept. 20-án kapott nemesi bizonyítványt, mely Krassó megyében 1839. ápril. 11-én hirdettetett ki. Utóbb (1857. tájban) kamarai titkár Temesvárott. Gyermekei vannak.

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


RövidítésekLásd még: