Címerhatározó/Veres címer

(Veres címer szócikkből átirányítva)
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Veres, Vörös, Weres, Weöres stb. családok címerével foglalkozik.


bethleni Veres

szerkesztés

 

Bethleni Jakab 1431. december 17., Milánó Zsigmond nemesség és címer általa: testvérei Bertalan, Gergely, Antal, atyafiai Bethleni Veres Péter, Bethleni Miklós, Mihály, András és Zbugyay Simon

DL 38.695

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

[1]


Rövidítések


gyulai Veres

szerkesztés

 

Gyulai Veres Péter 1557. január 10., Regensburg I. Ferdinánd nemesség és címer

F 21 Armales, Arm. Dev. Nr. 9

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

[2]


galántai Vörös

szerkesztés
 

 

Galántai Vörös Lőrinc 1578. december 16., Prága I. Rudolf címer általa: felesége Nehéz Zsófia, fia Pál

P 700 Veres cs. lt. 1. tétel


Adományozó - Rudolf - magyar király - - -
Adományos - galántai Vörös Lőrinc - - - Laurentius Weoreos de Galantha -
Adományos által - Nehéz Zsófia - - - - felesége
Adományos által - galántai Vörös Pál - - - - fia
Ellenjegyző - Draskovics György - választott kalocsai érsek, győri püspök, főkancellár - - -
Eredeti kiállításának helye - Prága
Eredeti kelte - 1578.12.16.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum, a fundo acuminatim ad summitatem caesio oblique vero utrinque albo, ac desuper per scuti angula rubeo coloribus distinctum, in cuius caelestina scuti area caput tauri aureo colore depictum, cum transfixa per nares sagitta positum esse conspicitur. Scuto incumbentem galeam militarem clausam, regio diademate, inter duas alas aquilinas, rubeo et albo colore discriminatas, brachium hominis armatum mucronem nudum tenens, proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis, hinc aurei et coelestini, illinc rubri et albi colorum, in utrumque (sic!) scuti latus defluentibus, illudque apposite exornantibus. - Van címerfestmény - - kissé kopott, az ezüst megfeketedett - A sisakdísz sasszárnyai vörössel és ezüsttel vágottak.

Címerszőnyeg: arany keret, kék és rózsaszín damaszkolt háttér, barokkos díszkeret, koszorú, növények, szalagok, gyümölcsök

Pajzs: - reneszánsz pajzs - Kék - - nincs - Nincs - Nincs
Címerkép: bikafej
Címerkép: nyílvessző
Mesteralak: szarufa
Mesteralak: süvegezés
Sisak: csőrsisak - korona
Sisakdísz elem: sasszárny
Sisakdísz elem: kar
Sisakdísz elem: kard
Sisaktakaró: kék-arany
Sisaktakaró: vörös-ezüst [3]

 • Irodalom:

Nyulásziné No. 224

 • Külső hivatkozások:

[4]

[5]


királydaróci Veres

szerkesztés

 

Királydaróci Veres János 1586. augusztus 17., Prága I. Rudolf nemesség és címer általa: apja Mihály, anyja Horváth Zsófia, testvérei Lukács, Katalin és Margit, atyafiai Veres Lőrinc és Sándor János F 141 Cista Dipl. ad 7887/1843

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

[6]


Veres másképp Balogh

szerkesztés

 

A család birtokában levő adatok szerint Veres, máskép Balogh István 1594-ben nyert címeres nemeslevelet. A család Zemplén, Ung és Szabolcs vármegyékre terjedt ki s tagjai leginkább a lelkész pályán tűntek ki. Közéjük tartozott Miklós (†1887) görög kath. esperes, fiai: Szilárd szintén görög kath. lelkész Tokajban, Gyula debreceni kereskedő, József-Zsigmond jelenleg nyug. ezredorvos, nagyjécsai községi orvos és ennek gyermekei, Gáspár és Veronika. Címer: kékben zöld alapon álló sodronyinges, sisakos, veresnadrágos magyar vitéz, bal oldalán függő kardtokkal, jobbjában egyenes kardot, baljában levágott török főt tart varkocsánál fogva. Sisakdísz: pajzsalak növekvően. Takarók: kékarany-veresezüst.


 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:Veres 1609

szerkesztés

 

Veres András 1609. március 1., Bécs II. Mátyás nemesség és címer általa: felesége Katalin, testvére János, lányai Orsolya, Ilona, Katalin

P 1907 Veres cs. évr. 1609

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

[7]


Rövidítések


Weres 1610

szerkesztés

 

Kendi Nánási alias Joó István 1610. március 27., Bécs II. Mátyás nemesség és címer általa: Weres István, Mattyusz András, valamint atyafiai Kisvárday János és annak fia János, Marikovszky Miklós, Lanio Pál

P 2049

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

[8]


Rövidítések


Veres 1611

szerkesztés

Veres család a Puskások 1611 között:

Nyulásziné:

Felföldi János, Literatus Péter kapitány, Tormásy András, Dobos György, Keresy János, Batizy István, Kovácsy Miklós, Filléres másképpen Gyulay Péter, Szabó Antal, Lázár Tamás, Nagy Somogyi Márton, Lugassy Mátyás, Szilágyi Tamás, Dévay Miklós, Prdely János, Vizaknay András, Fejérváry János, Nemes Borosay János, Balogh másképpen Literatus Tamás, Keresy Péter, Golai János és István, Zindy Balogh János, Fekete Miklós, Gorozlay János és Demeter, Nagy András, Sorbanfalvi Baranyai Máté, Miskey Gergely, Kereshanyai Miklós, Révy János, Nagy János, Kariardy Egry Pál, Filep János, Nagy Simon, Lázár Péter, Szabó László, Antony másképpen Dobos Tamás, Horváth János, Szíjgyártósegesdy István, Kobory Pál, Prdely Ábrahám, Kolosy Gáspár, Karády János, Vajda György, Dévay János, Sárády Mihály, Deres János, Fejérváry Mátyás, Torday János, Sárdy Mihály, Törökkeresztúri János, Fejérváry György, Tótváradgyay Mihály, Oroszi Jakab, Losonczy Mihály, Moldovay János, Balogh Péter, Reewelei Gerőcs István, Zöld László, Dombai Mihály, Nagy másképpen Hegedűs Márton, Nagy Tarpai Balázs, Óváry András, Kovács István, Lugossy Miklós, Balogzesedy János, Fejérváry Bertalan, Nagy másképpen Gomboczy Mihály, Rácztótváradiay Márton, (Literatus) Ráczkövy István, Fejérváry János, Pniedy István, Somay György, Székely István, Uzony Balázs, Kovácsy Balázs, Toroskay István.

1611. május 1., Szeben
Báthori Gábor
címer
F 7 Armales XX. 14

MNL OL:

HU-MNL-OL-F 3-Xx - No. 14. [9]

Báthory Gábor erdélyi fejedelem, Nagyszeben, 1611. 5. 1., címer, erdélyi nemesség.

Adományosok (egyes nevek olvasata eltérő a fenti jegyzéktól, más nevek a fentiből hiányzanak - ezek külön linkkel jelölve):

Felföldi János, Péter litterátus, Tormásy András, Dobos György, Keresy János, Batizy István, Kovácsy Miklós, Filléres alias Gyulay Péter, Szabó András, Lázár Tamás, Nagy alias Somogyi Márton, Fejérváry alias Nagy Márton, Tótt János, Pákozdi János, Bágyoni Balázs, Medgiesy Benedek, Tatár Péter, Bocsárdi Miklós, Torday Péter, Beczei János, Bezprimi István, Somody Mihály, Bottyán István, Nagy alias Bessenyey János, Lugassy Márton, Szilágyi Tamás, Dévay Mihály, Prdely János, Vízaknay János, Nemes alias Fejérváry János, Borsai János, Balogh Tamás, Keressy Péter, Golia János, Golia István, Zindy alias Balogh János, Fekete Miklós, Goroszlai János, Goroszlai Demeter, Nagy alias Sorbánfalvi András, Baranyay Máté, Miskei Gergely, Keresbenyay Miklós, Révy János, Nagy alias Konyárdy János, Egri Pál, Filep János, Nagy Simon, Lázár Péter, Szabó László, Dobos alias Ajtony Tamás, Horvát János, Szigyártó alias Szegedy István, Kóbory Pál, Prdely Ábrahám, Kolosy Gáspár, Várady János, Vajda György, Dévay János, Sárady Mihály, Veres János, Fejérváry Mátyás, Torady János, Sárdy Mihály, Török alias Kereszturi János, Fejérváry György, Felpesztesy Mihály, Tótváradgyay Mátyás, Oroszy Jakab, Losonczy Mihály, Moldovay János, Balogh Péter, Gerőz alias Reveley István, Zöld László, Dombai Mihály, Nagy alias Hegedűs Márton, Nagy alias Tarpay Balázs, Óváry András, Kovácsy István, Lugasy Miklós, Balogh alias Szeredy János, Fejérváry Bertalan, Nagy alias Gombóczy Mihály, Rácz alias Tóváradgyay Márton, Ráczkövy István, Fejérváry János, Enyedy István, Somosy György, Székely István, Toroczkay István, Uzony Balázs, Kovácsy Balázs.

Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris in cuius campo sive area leo integer naturali suo colore depictus posterioribus pedibus inniscus, anteriori vero bombardam quandam sursum porrectam gestare, ac ore gladium evaginatum comprehendere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam corona sive diadema regium contegit, variis gemmis unionibusque variegatum. Ex cono autem galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utramque scuti partem pulcherrime ambiunt et exornant.

+++++++++++++++++++++++

HU-MNL-OL-R 64-2.-168/2.[10]

Báthory Gábor erdélyi fejedelem (Áldásy szerint Bethlen Gábor), Nagyszeben(?) (az R_64_2_0162_a jelzetű másolat alapján), 1611. 5. 1. (az R_64_2_0162_a jelzetű másolat alapján), címer, erdélyi nemesség, házmentesség. Az adómentesített telek/ház helye: Gyulafehérvár

Fennmaradási forma: átírás
Kapcsolódó jelzet Másolat - R_64_2_0162_a
Kapcsolódó irat - R_64_2_0168_1
Átírás eredetije - F_7_XX_14 [11]
Megjegyzés: valószínűleg ezen oklevél kivonatos másolata az R_64_2_0162_a jelzetű irat.

Adományosok:

Felföldi János (Felfeöldi, a fejedelem gyalogos testőreinek hadnagya), Deák Péter (Petrus Literatus, a fejedelem gyalogos testőreinek hadnagya), Tormássy András (a fejedelem gyalogos testőre), Dobos György (a fejedelem gyalogos testőre), Körösy János (a fejedelem gyalogos testőre), Batizi István (a fejedelem gyalogos testőre), Kovács Miklós (Kovacz, a fejedelem gyalogos testőre), Filléres alias Gyulai Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Szabó András (a fejedelem gyalogos testőre), Lázár Tamás (a fejedelem gyalogos testőre), Nagysomogyi Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári alias Nagy Márton (Feyeruari, a fejedelem gyalogos testőre), Tóth János (Thooth, a fejedelem gyalogos testőre), Pakosdi János (a fejedelem gyalogos testőre), Bagyoni Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Meggyesi Benedek (a fejedelem gyalogos testőre), Tatár Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Bocsárdi Miklós (a fejedelem gyalogos testőre), Tordai Péter (Thordai, a fejedelem gyalogos testőre), Becsey János (a fejedelem gyalogos testőre), Beszprémy István (Beszpreny, a fejedelem gyalogos testőre), Somodi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Bottyáni István (Botthiani, a fejedelem gyalogos testőre), Besenyey Nagy János (a fejedelem gyalogos testőre), Lugassi Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Szilágyi Tamás (a fejedelem gyalogos testőre), Dévay Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Erdélyi János (a fejedelem gyalogos testőre), Vízaknay András (Viszaknay, a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári Nemes János (a fejedelem gyalogos testőre), Borsay János (a fejedelem gyalogos testőre), Deák alias Balogh Tamás (Thomas Literatus alias Balogh, a fejedelem gyalogos testőre), Körösi Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Gólya János (a fejedelem gyalogos testőre), Gólya István (a fejedelem gyalogos testőre), Zindi Balogh János (a fejedelem gyalogos testőre), Fekete Miklós (a fejedelem gyalogos testőre), Goroszlay János (a fejedelem gyalogos testőre), Goroszlay Demeter (a fejedelem gyalogos testőre), Sorbánfalvi Nagy András (a fejedelem gyalogos testőre), Baranyay Máté (a fejedelem gyalogos testőre), Miskey Gergely (a fejedelem gyalogos testőre), Körösbányay Miklós (Keöreösbanniay, a fejedelem gyalogos testőre), Révi János (a fejedelem gyalogos testőre), Nagykonyárdi János (a fejedelem gyalogos testőre), Egri Pál (a fejedelem gyalogos testőre), Philep János (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy Simon (a fejedelem gyalogos testőre), Lázár Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Szabó László (a fejedelem gyalogos testőre), Ajtonyi alias Dobos Tamás (Aytani, (a fejedelem gyalogos testőre), Horvát János (a fejedelem gyalogos testőre), Szegedi Szígyártó István (a fejedelem gyalogos testőre), Kóbori Pál (a fejedelem gyalogos testőre), Erdélyi Ábrahám (a fejedelem gyalogos testőre), Kolosi Gáspár (a fejedelem gyalogos testőre), Váradi János (a fejedelem gyalogos testőre), Vajda György (a fejedelem gyalogos testőre), Dévay János (a fejedelem gyalogos testőre), Saradi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Veres János (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári Mátyás (a fejedelem gyalogos testőre), Torday János (a fejedelem gyalogos testőre), Sárdi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Törökkeresztúri János (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári György (a fejedelem gyalogos testőre), Tótváradgyay Mátyás (Thothvaradgiay, a fejedelem gyalogos testőre), Oroszi Jakab (a fejedelem gyalogos testőre), Losonczi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Moldovay János (a fejedelem gyalogos testőre), Balogh Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Révelyei Gerőcz István (Ghereőcz Reeueliey, (a fejedelem gyalogos testőre), Zöldi László (a fejedelem gyalogos testőre), Dombay Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy alias Hegedűs Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy Tarpay Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Óvári András (a fejedelem gyalogos testőre), Kovácsi István (a fejedelem gyalogos testőre), Lugassi Miklós (a fejedelem gyalogos testőre), Zeredi Balogh János (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári Bertalan (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy alias Gömböczi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Tótváradgyay Rácz Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Ráczkövi István (a fejedelem gyalogos testőre, deák), Fejérvári János (a fejedelem gyalogos testőre), Enyedi István (a fejedelem gyalogos testőre), Somossi György (a fejedelem gyalogos testőre), Székely István (a fejedelem gyalogos testőre), Uzoni Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Kovácsi Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Thoroczkay István (a fejedelem gyalogos testőre).

Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini colori[s, in cuius campo] sive area leo integer, naturali suo colore depictus, posterioribus pedibus innixus, anteriori vero bombardam quandam sursum porrectam ges[tare ... evag]inatum comprehendere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam corona sive diadema regium contegit, variis gemmis unionibusque variegatum. Ex cono autem galeae taeniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utramque scuti partem pulcherrime ambiunt et exornant. - Van címerfestmény - - -
Narratio formuláris

 • Irodalom:

Áldásy III. No. 530.

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[12]

 • Külső hivatkozások:

[13]


budakeszi Weöres

szerkesztés
 
 
 
CKK:

1638-ban budakeszi Weöres Mihály és általa felesége Talabér Katalin, fia János, továbbá sógora Talabér Balázs kapták a nemességet és a címert. A griff a jobb mancsában pallost tart. (A nemescsói kastély homlokzatán, a kard pengéjét fogja.) Az eredeti armális Szombathelyen a Savaria Múzeumban található.

Nagy költőnk, Weöres Sándor őse Weöres Mihály 1638-ban III. Ferdinándtól kapott címeres levelet. Ő és leszármazottai ettől az időponttól kezdve a "budakeszi" előnevet használták. A Sopron megyéből származó Weöres család 1720-ban jutott a nemescsói birtokhoz, ahol a kúria ma is áll.

A címerpajzson kék mezőben, hármas zöldhalmon jobbra lépő, mancsában kardot tartó arany griffet látunk. Ugyanez a motívum ismétlődik meg a sisakon is. Weöres Sándor néhány korai verse még "budakeszi Weöres Sándor" néven jelent meg.

 • Irodalom:
 • Külső hivatkozások:

Címer kedvelők köre, Facebook[14]


Veres 1662

szerkesztés

 

Veres István 1662. augusztus 19., Pozsony I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Kegyes Zsófia, testvére István, másik István és János

P 773 Lad. RRR 83/68

 • Irodalom:
 • Külső hivatkozások:

[15]

[16]


Rövidítések


Veres 1665

szerkesztés

 

A "Veres, Vöröss, Mocsoládi és Nagykállói, cs nemességét István szerezte meg 1655-ben III. Ferdinánd királytól, melyet 1656. Barsmegyében hirdettek ki. Unokája Mátyás, M.Túron lakolt, de magát már 1755-ben fölvétette Csongrádmegye nemesei közé, melyről az 1772. jan. 20-án a barsmegyei Agóból 1772. ideköltözött Istvánnak bizonyitványt is adtak ki, a mit 1834. megismételtek; kiválóbb tagjai a családnak: András szolgabíró 1771—81 ig. utóbb alispáni cimmel, Mátyás ügyvéd, megyei csendbiztos 1803., urad. biztos 1823., egyházmegyei tanácsbiró 1823. óta, majd 1837—40. m. táblabíró, m.h. 1854. 75 é., leánya Eszter ismert irónő; Mihály 1779. Szentesről táblabíró 1823-4., ref. fő-gondnok 1821—6., m.h. 1836. 86 é., a számvevő 1846., Lajos 1799—1869. ügyv. tanácsbiró 1846—7., m.h. 1869. 68 é., Mihály debelliá-csai (ma torontál-vásárhelyi) tanító 1848-ig, mikor a községet a rácok feldúlták s a hazafias érzelméről ismert férfiúnak menekülnie kellett. Később R. Kovácsházán, majd Sámsonban iskola mester. Fia, Károly, vásárhelyi és wakai s. lelkész, majd váci rendes pap s egyházmegyei főjegyző, m.h. 1901. 54 é., I. neje Fábián Lilla m.h. 1887. 26 é., unokaöccse *A n t a l városi adópénztárnok 51 é., ennek unokaöccse Sándor eperjesi főgimn. tanár. A családnak nemesi birtokai voltak még a hevesmegyei Gabonás-pusztán és a biharmegyei Felsőábrányban. E családból valók még: Lajos m.h. 1886., ennek fiai: Lajos állami anyakönyvvezető, ref presbiter, a »Gazdasági Egyesülel« titkára, »Iparegyleti« jegyző, szép énekéről ismeretes, 47 é. és ennek öccse Imre kir. járásbirósági irodaliszt 45 é. Ezeknek unokalestvére : Bálint állami anyakönyvvezető, ref. presbiter 37 é„ hasonnevű f. m. fia. Ezeken kivül a hiteles lajstromokban nemeseknek jegyeztetnek még a következők is (hihetőleg részben más családok sarjai): András három f. ni., az első 1829., a másik L előnévvel 1861., a harmadik m.h. 1843. 64 é„ Ferenc f.m. 1818, Gábor 1829-31., egy második F. és egy harmadik Ö. családnévvel 1848, Lajos f m. 1861. 60 é., Mátyás kőmives 1803., az asztalos m.h. 1830. 76 é., Pál 1813—29., a f. m. 1829. 72 é., Sándor 1813, János 1773. Szentesről, mely néven még többen szerepelnek az 1845. és 1848, az 1841—51—53. és az 1869. években.[17]

 • Irodalom:

Szeremlei Samu: Hódmezővásárhely története. V. KÖTET, A KÖZMIVELŐDÉS TÖRTÉNETE 1526-1848. MÁSODIK RÉSZ. Hódmezővásárhely, 1913. (reprint: Tótkomlós, 2001.)[18]


 • Külső hivatkozások:

[19]


Rövidítések


Vörös másképpen Kovács

szerkesztés

 

Vörös másképpen Kovács János 1666. február 5., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: testvérei György, Mihály

R 64

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

[20]


Rövidítések


szigeti Veres

szerkesztés

 

Szigeti Veres István 1670. november 1., Gyulafehérvár Apafi Mihály nemesség és címer

R 64

 • Irodalom:


 • ülső hivatkozások:

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/612

[21]


RövidítésekLásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs